Fréttir


Orkusjóður auglýsir rannsóknarstyrki 2010

18.1.2010

Orkusjóður auglýsir rannsóknarstyrki fyrir árið 2010. Umsóknarfrestur er til 1. mars.

Sjá auglýsingu.

Orkusjóður er eign ríkisins og ber það ábyrgð á skuldbindingum hans. Yfirumsjón með sjóðnum er í höndum iðnaðarráðherra. Orkustofnun annast daglega umsýslu Orkusjóðs. Hjá Orkustofnun starfar orkuráð, sbr. 6. gr. laga um Orkustofnun, sem gerir tillögur til ráðherra um lánveitingar og greiðslur úr Orkusjóði. Sjá nánar reglugerð um Orkusjóð.


Í 2. grein reglugerðar um Orkusjóð nr. 514/2003 eru tilgreindar heimildir til styrkveitinga úr Orkusjóði:

  • „að veita styrki eða áhættulán til hönnunar eða smíði frumgerðar tækja og búnaðar til rannsóknar og nýtingar orkulinda“
  • „að veita styrki til sérstakra verkefna á sviði hagkvæmrar orkunotkunar, þ.m.t. til fræðslu og upplýsingastarfsemi“
  • „að veita styrki til verkefna sem stuðla að nýtingu á innlendri orku í stað jarðefnaeldsneytis og styrkja alþjóðasamvinnu um slík verkefni“

Við úthlutun styrkja 2010 verður sérstök áhersla lögð á:

  • hagkvæma orkunýtingu og orkusparnað
  • innlenda orkugjafa
  • vistvænt eldsneyti og sparnað jarðefnaeldsneytis
  • öflun þekkingar á þessum sviðum og miðlun hennar
  • rannsóknir, þróun og samstarf sem að þessu miðar


Umsóknarfrestur er til 1. mars 2010

Umsóknum skal skila til Orkusjóðs, Borgum við Norðurslóð, Pósthólf 102, 602 Akureyri. Umsóknareyðublöð má nálgast á skrifstofu sjóðsins og einnig má fylla út og prenta rafrænt eyðublað.

Umsóknareyðublað sem hægt er að fylla út og prenta.
Verklagsreglur Orkuráðs við meðferð láns- og styrkumsókna úr Orkusjóði. (pdf)