Fréttir


Orkustofnun synjar kerfisáætlun Landsnets fyrir tímabilið 2016 - 2025  

8.9.2017

Orkustofnun tók í dag ákvörðun um að synja kerfisáætlun Landsnets fyrir tímabilið 2016-2025. Með breytingu á raforkulögum á árinu 2015 fékk Orkustofnun nýtt hlutverk sem felst í eftirliti með uppbyggingu flutningskerfisins í gegnum kerfisáætlun Landsnets.

Landsnet skal árlega leggja fram kerfisáætlun til samþykktar hjá Orkustofnun sem felur í sér tvo megin þætti:

Langtímaáætlun sem sýnir þá þætti í meginflutningskerfinu sem fyrirhugað er að byggja upp eða uppfæra á næstu tíu  árum. 

Framkvæmdaáætlun sem sýnir ákvarðanir um fjárfestingar í flutningskerfinu sem hafa verið teknar og ákvarðanir sem ráðast skal í á næstu þremur árum.

Samkvæmt raforkulögum hefur Orkustofnun það hlutverk að fara yfir og meta kerfisáætlun Landsnets með hliðsjón af markmiðum raforkulaga um öryggi, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar, hagkvæmni, gæði raforku og stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. Mat Orkustofnunar á framkvæmdum á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar kemur í stað leyfisveitinga stofnunarinnar fyrir einstökum framkvæmdum. Þannig felur samþykki Orkustofnunar á kerfisáætlun í sér ígildi leyfis fyrir framkvæmdum á framkvæmdaáætlun flutningsfyrirtækisins. 

Orkustofnun fékk kerfisáætlun 2016-2025 fyrst til formlegrar meðferðar í lok mars 2017. Þann 8. maí sl. gerði stofnunin athugasemdir við framlagða kerfisáætlun Landsnets og krafðist breytinga á áætluninni.

Landsnet skilaði Orkustofnun uppfærðri kerfisáætlun með breytingum þann 27. júní sl.  Í einhverjum tilvikum taldi Landsnet að fyrirtækinu bæri ekki skylda til þess að veita umbeðnar upplýsingar.

Orkustofnun hefur nú yfirfarið þær breytingar sem Landsnet hefur gert á kerfisáætlun fyrirtækisins og er það mat stofnunarinnar að enn séu töluverðir annmarkar á áætluninni. Annmarkar þessir felast einkum í því að áætlunargerð vegna einstakra framkvæmda á framkvæmdaáætlun er í einhverjum tilvikum ekki lokið eða fullnægjandi upplýsingar liggja ekki fyrir um framkvæmdir þannig að hægt sé að taka afstöðu til þess hvort þær uppfylli skilyrði raforkulaga. Það var því niðurstaða Orkustofnunar að synja kerfisáætlun Landsnets 2016-2025. Ákvörðunin er kæranleg til úrskurðarnefndar raforkumála. 

Nánari upplýsingar veita:

Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri 

Rakel Jensdóttir, lögfræðingur

Mat Orkustofnunar á kerfisáætlun Landsnets