Fréttir


Orkustofnun krefur ON um úrbætur vegna umhverfisslyssins i Andakílsá

24.5.2017

Orkustofnun kallar eftir andmælum Orku náttúrunnar vegna meint brots á ákvæðum vatnalaga og umhverfisskaða í Andakílsá af hennar völdum, við tæmingu inntakslóns Andakílsárvirkjunar 

Það er niðurstaða Orkustofnunar með vísan til ákvæða einkum 7., 80. og 141. gr. vatnalaga nr. 15/1923 að ON hafi hleypt úr inntakslóni Andakílsárvirkjunar um botnlokur með ólögmætum hætti og valdið með þeim tjóni á lífríki í Andakílsá og takmarkað veiðimöguleika. Orkustofnun tekur þó hvorki afstöðu til þess mögulega tjóns né til skaðabóta, eftir atvikum landeigenda og/eða Veiðifélags Andakílsár.

Orkustofnun mælir fyrir um að Orka náttúrunnar færi umhverfi Andakílsár til fyrra horfs, eins og kostur er, á sinn kostnað og leggur áherslu á að áætlun um úrbætur verði skilað til Orkustofnunar eigi síðar en 30 júní n.k. Orkustofnun mun taka afstöðu til þeirrar áætlunar í samráði við Fiskistofu.

Brot gegn ákvæðum vatnalaga geta varða sektum. Í ljósi alvarleika meintra brota, kemur til álita að beita úrræðinu, en Orkustofnun frestar ákvörðun sinni þar að lútandi, þar til andmæli Orku náttúrunnar liggja fyrir. 

Bréf Orkustofnunar til Orku náttúrunnar má sjá hér.