Fréttir


Orkustofnun reiknar út uppruna raforku á Íslandi

3.6.2016

Íslensk fyrirtæki sem framleiða rafmagn geta selt upprunaábyrgðir bæði til innlendra aðila og til evrópskra aðila og hafa gert það frá árinu 2011. Orkustofnun hefur það hlutverk að reikna út uppruna raforku á Íslandi eftir orkugjöfum ásamt öðru tengdu útgáfu á upprunaábyrgðum. Samkvæmt lögum er Landsneti falið að gefa út upprunarábyrgðir á Íslandi.

Ef upprunaábyrgðir eru seldar til erlendra aðila í Evrópu þarf að flytja inn ígildi samsvarandi magns raforku í sömu hlutföllum og samsetning raforkuframleiðslu er í Evrópu. Það skýrir það út að uppruni raforku á íslandi samanstendur af endurnýjanlegri orku, jarðefnaeldsneyti og kjarnorku. Íslenskir raforkukaupendur fá upplýsingar um uppruna raforku með raforkureikningi (uppgjörsreikningi) sínum einu sinni á ári.

Upprunaábyrgðir á raforku eru til þess að orkusali geti fullvissað orkukaupanda um að framleidd hafi verið orka með endurnýjanlegum orkugjöfum. Kaupendur upprunaábyrgða eru þeir sem sjá hag sinn í því að styðja við raforkuframleiðslu frá endurnýjanlegum orkugjöfum og styrkja þannig ímynd sína með því að kaupa upprunaábyrgðir raforku.

Á Íslandi er nánast öll raforkuframleiðsla frá endurnýjanlegum orkugjöfum, jarðvarma og vatnsorku en einungis 0,02% er framleidd með jarðefnaeldsneyti eins og sést á myndinni hér fyrir ofan. Meiri hluti raforku í Evrópu á hins vegar uppruna sinn í jarðefnaeldsneyti og kjarnorku.

Á myndinni hér að neðan má sjá útreiknaðan uppruna raforku á Íslandi skv. útreikningum Orkustofnunar fyrir árið 2015. Í yfirlýsingunni kemur fram uppruni raforku og úrgangsefna vegna framleiðslu hennar og eru það þær upplýsingar sem íslenskir raforkukaupendur sjá á raforkureikningi sínum einu sinni á ári.       
 Úrgangsefni   2015  Ein.  
 Koldíoxíð  157,73     g/kWh  
 Geislavirkur úrgangur      0,29  mg/kWH  

Sölufyrirtæki raforku sem afskráir upprunaábyrgðir í eigin þágu er skylt að gefa út sértæka yfirlýsingu. Með því eykst vægi á uppruna raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum hætti. Fyrir árið 2015 hefur eitt sölufyrirtæki raforku á Íslandi afskráð upprunaábyrgðir fyrir allri sölu á raforku og er því uppruni raforku hjá því sölufyrirtæki 100% endurnýjanleg raforka. 

Hér er stöðluð yfirlýsing fyrir árið 2015

Hér er sértæk yfirlýsing fyrir árið 2015