Fréttir


Kerfisáætlun Landsnets 2015-2024 samþykkt

26.4.2016

Orkustofnun hefur samþykkt kerfisáætlun Landsnets fyrir tímabilið 2015-2024. 

Samkvæmt raforkulögum hefur Orkustofnun það hlutverk að fara yfir og samþykkja kerfisáætlun Landsnets með hliðsjón af markmiðum um öryggi, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar, hagkvæmni, gæði raforku og stefnu stjórnvalda um lagningu strengja.

Eftir að hafa farið í gegnum lögbundið samráðsferli með viðskiptavinum Landsnets og eftir að hafa leitað eftir viðeigandi gögnum frá Landsneti er það mat Orkustofnunar að kerfisáætlun Landsnets samræmist skilyrðum raforkulaga.

Kerfisáætlunin felur annars vegar í sér framkvæmdaáætlun til næstu þriggja ára og hins vegar langtímaáætlun um þróun flutningskerfisins til næstu tíu ára.

Meðal stórra framkvæmda á þriggja ára áætlun Landsnets má nefna Kröflulínu 3 og Blöndulínu 3 og mun áætlaður heildarkostnaður vegna framkvæmda á áætluninni vera á þriðja tug milljarða. Orkustofnun samþykkir þessar framkvæmdir með fyrirvara um breytingar sem kunna að verða á forsendum og áætlunum fyrirtækisins.

Framkvæmdir á þriggja ára framkvæmdaáætlun Landsnets eru óháðar því hvaða valkostur verður valinn í langtímaáætlun fyrirtækisins en Landsnet lagði fram níu valkosti. Annars vegar er um að ræða valkosti sem tengjast svokallaðri hálendisleið (Sprengisandsleið) og hins vegar valkosti sem miða að styrkingu á núverandi byggðalínu. Orkustofnun fellst á að þeir valkostir sem Landsnet hefur sett fram séu orðnir hluti af langtíma áætlanagerð Landsnets en tekur ekki afstöðu til þess hvaða valkostur verði farinn að svo stöddu. Til þess að Orkustofnun geti metið valkosti á langtímaáætlun fyrirtækisins og samþykkt þær framkvæmdir sem eru hluti af langtímaáætluninni þurfa ítarlegri upplýsingar/greiningar að liggja fyrir um það hvernig fyrirhugaðar framkvæmdir á langtímaáætlun falla að markmiðum raforkulaga. Má gera ráð fyrir að þetta skýrist í kerfisáætlunum Landsnets á komandi árum en fyrirtækinu ber að leggja fram nýja kerfisáætlun til samþykktar árlega.

Ákvörðun Orkustofnunar um samþykkt kerfisáætlunar má finna hér.