Fréttir


Orkustofnun gerir athugasemdir við drög verkefnisstjórnar þriðja áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar

20.4.2016

Orkustofnun hefur kynnt sér Drög að lokaskýrslu verkefnisstjórnar sem gefin var út af verkefnisstjórn þriðja áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar þann 31. mars 2016, hér eftir nefnd drögin. Vinna verkefnisstjórnar og niðurstaðan í skýrslunni grundvallast á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun (rammaáætlun) nr. 48 frá 2011.

Orkustofnun hefur kynnt sér Drög að lokaskýrslu verkefnisstjórnar sem gefin var út af verkefnisstjórn þriðja áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar þann 31. mars 2016, hér eftir nefnd drögin. Vinna verkefnisstjórnar og niðurstaðan í skýrslunni grundvallast á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun (rammaáætlun) nr. 48 frá 2011.

Í drögunum tekur verkefnisstjórnin hins vegar aðeins til umfjöllunar þriðjung þeirra virkjunarkosta sem lagðir voru fram af Orkustofnun, þ.e. 27 af 82 kostum. Á kynningarfundi í Hörpu 31. mars sl. var  endurtekið látið að því liggja í máli og myndum að aðeins virkjunarhugmyndir virkjunaraðila, orkufyrirtækja eða þeirra sem hefðu áform um að reisa eða reka virkjanir stærri en 10 MW væru til umfjöllunar. Ekki var minnst á þá virkjunarkosti sem Orkustofnun hafði lagt fram að eigin frumkvæði og er þeim öllum, 32 talsins ýtt út af borðinu eins og þeir hafi aldrei verið lagðir fram. Stofnunin mótmælir þessari málsmeðferð verkefnisstjórnar.

Stofnunin lýsir sérstökum áhyggjum vegna þess að ljóst er að í vinnu verkefnisstjórnar hefur algerlega verið horft fram hjá mörgum afar mikilvægum þáttum, svo sem framlagi Íslands til þess að draga úr koltvísýringi í andrúmslofti á heimsvísu með nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa, nauðsynlegu orkuöryggi á Íslandi, áhrifum á samfélag og efnahag, möguleikum einstakra byggðarlaga til orkuskipta og uppbyggingar, og þannig mætti lengi telja.

Það er að mati Orkustofnunar óásættanleg málsmeðferð að horfa fram hjá áhrifum nýtingar og verndar á efnahag og samfélag. Ákvörðun um verndun getur haft afar mikil áhrif, ekki síður en orkunýting. Því er það mat stofnunarinnar að málsmeðferð verkefnisstjórnar sé ófullnægjandi og að flokkunin í skýrsludrögunum sé óásættanleg í ljósi þeirra aðferða, sem beitt er, til þess að komast að niðurstöðu, þar sem hún fer gegn 1. gr. laga nr. 48/2011.

Stofnunin mun  áfram fjalla um skýrslu verkefnisstjórnar, eftir því sem efni standa til og setja fram ítarlegri athugasemdir á síðari stigum.