Fréttir


Ert þú með rannsóknarhugmynd sem tengist olíu eða gasi?

Kolvetnisrannsóknasjóður auglýsir eftir styrkumsóknum með umsóknarfresti til 6. apríl 2016

8.1.2016

Kolvetnisrannsóknasjóður er mennta- og rannsóknasjóður í tengslum við kolvetnisstarfsemi á Íslandi. Yfirumsjón með sjóðnum er í höndum iðnaðar - og viðskiptaráðherra, en Orkustofnun annast daglega umsýslu hans.

Hlutverk sjóðsins er að stuðla að því að efla rannsóknir og vísindalega þekkingu á kolvetnisauðlindum á landgrunni Íslands og á skilyrðum til myndunar þeirra, ásamt rannsóknum á tækni sem beita má við þær aðstæður er þar ríkja. Þetta skal gert meðal annars með því:

1.     að veita styrki til rannsóknarverkefna og sérhæfðra námsáfanga með aðild og/eða atbeina íslenskra mennta- og rannsóknastofnana,

2.     að veita einstaklingum styrki til náms í greinum sem tengjast rannsóknum og vinnslu kolvetnis,

3.     að veita styrki til sérstakra verkefna á sviði kolvetnis, þ.m.t. til fræðslu og upplýsingastarfsemi,

4.     að veita styrki til rannsókna á sýnum og mæligögnum sem safnað er í tengslum við kolvetnisleit, og

5.     að veita styrki til að efla alþjóðasamvinnu um verkefni á landgrunni Íslands.

Sjá nánar í reglugerð um sjóðinn og verklagsreglum hans.

Umsókn skal senda rafrænt í gegnum þjónustugátt Orkustofnunar eigi síðar en 6. apríl nk.

Upplýsingar um kolvetnisrannsóknasjóð.

Tengiliður vegna umsókna: Þórarinn Sv. Arnarson, netfang thsa (hjá) os.is