Fréttir


Raforkuspá 2014-2050

16.9.2014

Raforkuhópur Orkuspárnefndar hefur farið yfir forsendur síðustu raforkuspár, frá 2010, út frá nýjum gögnum sem borist hafa frá því spáin kom út.

Raforkuvinnsla rafveitna árið 2013 var alls 18.116 GWh eða 286 GWh meiri en spáin frá 2010 gerði ráð fyrir og heildarálag á kerfið var 71 MW meira en áætlað var. Stafar þetta frávik aðallega af meiri notkun stóriðju en minni flutningstöpum en gert var ráð fyrir árið 2010.  Notkun stóriðju var 220 GWh meiri en spáin frá 2010 gerði ráð fyrir og flutningstöp voru 37 GWh minni en spáin. Úttekt vinnslufyrirtækja var 52 GWh umfram spá.   Skerðanleg orka til almennra nota var 79 GWh meiri en spáð var. Ef einungis er litið á forgangsorku almenns markaðar var hún 29 GWh minni en spáin gerði ráð fyrir.

Mesta aflþörf raforkukerfisins árið 2013 varð þann 5. mars milli klukkan 10 og 11 og var þá meðalálag á orkuver kerfisins 2.320 MW og hafði aukist um 99 MW frá árinu á undan. Aflþörf almenningsveitna var á þeim tímapunkti 599 MW, þörf stóriðjufyrirtækja var 1.638 MW, vinnslufyrirtækja 61 MW og töp í flutningskerfinu námu 62 MW eða 2,6%.

Samkvæmt þessari spá mun almenn notkun forgangsorku aukast um 6% fram til 2015 og  um 87% alls til 2050 og eru dreifitöp meðtalin. Árleg aukning þessarar notkunar er 1,7% að meðaltali næstu 37 árin.

Áætluð almenn forgangsorka hefur við þennan endurreikning dregist saman um 20 GWh fram til ársins 2030 og um tæp 30 GWh árið 2050 frá því sem fram kemur í spánni frá 2010, sjá töflu 11 á bls. 29.  Í iðnaði, landbúnaði, veitum og fiskveiðum er notkun meiri yfir allt spátímabilið og þjónustu við lok tímabilsins, á móti kemur minni notkun heimila og í þjónustu fram til ársins 2045. Meginskýring minni notkunar heimila er að forsendu um raforkunotkun heimila er breytt frá því sem miðað var við í spánni frá 2010. Einnig er fólksfjöldi minni í lok tímabilsins, sem dregur úr raforkunotkun heimila. Einnig er ýmsum öðrum forsendum spálíkansins breytt í samræmi við nýjar rauntölur og þjóðhagsspár.

Skýrsluna Raforkuspá 2014-2050 má finna hér