Fréttir


Landsneti veitt leyfi til að reisa og reka flutningsvirki

6.12.2013

Orkustofnun veitti Landsneti í gær leyfi til að reisa og reka flutningsvirkið Suðurnesjalínu 2. Um er að ræða 220 kV háspennulínu frá tengivirki við Hamranes í Hafnarfirði um Voga, Reykjanesbæ og Grindavíkurbæ að tengivirki við Rauðamel, um 5 km norðan við Svartsengi.

Leyfið er veitt á grundvelli þeirra gagna er fylgdu leyfisumsókninni og aflað var á umsóknarferlinu og með fyrirvörum er fram koma í fylgibréfi með leyfi Orkustofnunar dagsettu 5. desember 2013.

Athugasemdir frá Náttúruverndarsamtökum Suðvesturlands og Lex lögmannsstofu fyrir hönd Landeiganda bárust Orkustofnun eftir að auglýsing í Lögbirtingarblaðinu var birt þann 1. febrúar síðastliðinn.

Í athugasemdunum var meðal annars hagkvæmnismati mótmælt og gerð athugasemd við kostnaðarmun háspennulína og jarðstrengja. Þess var krafist að Suðurnesjalína 2 yrði lögð í jörð með gamla línuveginum eða með Reykjanesbraut þannig að forðast mætti ósnortið land. Þá var gerð krafa um 132 kV línu í stað 220 kV línu þar sem kostnaður slíkrar línu væri lægri. 

Niðurstaða Orkustofnunar varðandi þessi atriði eru þau að 132 kV lína sé óhagkæmur kostur, þar sem við uppbyggingu kerfisins sé mikilvægt að litið sé til langtímasjónarmiða með hliðsjón af framtíðarþörfum raforkunotenda og raforkuframleiðanda á svæðinu. Viðskiptavinir Landsnets eru samkvæmt raforkulögum dreifiveitur, stórnotendur, virkjanir og þeir aðilar sem hafa leyfi til að stunda viðskipti með raforku.

Orkustofnun tekur jafnframt undir þau rök Landsnets að jarðstrengur sé óhagkvæmari framkvæmd en loftlína sé miðað við 220 kV línu og að hvorki umhverfisstjónarmið né annað í forsendum framkvæmdarinnar réttlæti þann kotnaðarauka sem af slíku myndi hljótast.

Framkvæmdin hefur sætt mati á umhverfisáhrifum, verið útfærð í nánu samráði við viðkomandi sveitarfélög og uppfyllir að öðru leyti þau skilyrði laga sem krafist er. Skilyrði leyfisins er að Landsnet setji fram áætlun um vöktun á áflugshættu fugla á raflínur við Fóelluvötn, Snorrastaðatjarnir og í nágrenni Reykjanesvirkjunar. Í áætluninni skuli koma fram að ákvörðun verði tekin um merkingar línanna í ljósi niðurstaðna í samráði við Umhverfsstofnun.

Frekari upplýsingar má finna í leyfinu, þar er einnig hægt að skoða þær athugasemdir sem bárust, andmæli Landsnets og afstöðu Orkustofnunar.