Fréttir


Raforkuspá 2013-2050

25.10.2013

Raforkuhópur Orkuspárnefndar hefur farið yfir forsendur síðustu raforkuspár, frá 2010, út frá nýjum gögnum sem borist hafa frá því spáin kom út.

Spáin gerir ráð fyrir að almenn notkun forgangsorku muni aukast um 8% fram til 2015 og um 90% alls til ársins 2050 og eru dreifitöp og notkun vinnslufyrirtækja meðtalin. Árleg aukning notkunar er 1,8% að meðaltali næstu 38 árin.

Áætluð almenn forgangsorka hefur við þennan endurreikning aukist um 50 GWh fram til ársins 2030 og um 150 GWh árið 2050, líkt og sjá má í töflu 11 á bls. 29 í skýrslunni. Í iðnaði er notkun meiri yfir allt spátímabilið og þjónustu við lok tímabilsins, á móti kemur minni notkun heimila og í þjónustu fram til ársins 2040.  Meginskýring minni notkunar heimila er að forsendu um raforkunotkun heimila er breytt frá því sem miðað var við í spánni frá 2010. Einnig er fólksfjöldi minni í lok tímabilsins, sem dregur úr raforkunotkun heimila. Þá er ýmsum öðrum forsendum spálíkansins breytt í samræmi við nýjar rauntölur og þjóðhagsspár.

Raforkuvinnsla rafveitna árið 2012 var alls 17.548 GWh eða 47 GWh minni en spáin frá 2010 gerði ráð fyrir og heildarálag á kerfið var 4 MW meira en áætlað var. Frávikið má rekja til minni notkunar stóriðju og minni flutningstapa en notkun stóriðju var 47 GWh minni en spáin frá 2010 gerði ráð fyrir. Á meðan flutningstöp voru 65 GWh minni en spáin gerði ráð fyrir. Úttekt vinnslufyrirtækja var 9 GWh umfram spá. Ótryggð orka til almennra nota var 52 GWh meiri en spáð var fyrir. Ef einungis er litið á forgangsorku almenns markaðar var hún 5 GWh meiri en spáin gerði ráð fyrir.

Mesta aflþörf raforkukerfisins árið 2012 varð þann 17. desember milli klukkan 10 og 11 og var þá meðalálag á orkuver kerfisins 2.221 MW og hafði aukist um 33 MW frá árinu á undan. Aflþörf almenningsveitna var á þeim tímapunkti 566 MW, þörf stóriðjufyrirtækja var 1.586 MW, vinnslufyrirtækja 53 MW og töp í flutningskerfinu námu 54 MW eða 2,4%.

Raforkuspá 2013-2050