Fréttir


Íslensk raforkufyrirtæki geta selt upprunaábyrgðir til evrópskra fyrirtækja

29.10.2012

Upplýsingar þar að lútandi munu sjást á rafmagnsreikningum íslenskra neytenda

Íslensk raforka er nánast öll framleidd úr endurnýjanlegum orkugjöfum og því geta íslensku raforkufyrirtækin selt upprunaábyrgðir raforku til fyrirtækja á evrópska efnahagssvæðinu. Á móti kemur að íslensku orkufyrirtækin þurfa að gera grein fyrir þessum viðskiptum með því að taka á sig í staðinn ígildi samsvarandi magn raforku sem ekki er framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum. Íslenskir raforkukaupendur munu fá upplýsingar þar að lútandi með raforkureikningi sínum einu sinni á ári.

Upprunaábyrgðir á raforku eru til þess að orkusali geti fullvissað orkukaupanda um að framleidd hafi verið orka með endurnýjanlegum orkugjöfum. Kaupendur upprunaábyrgða eru þeir sem sjá hag sinn í því að styðja við raforkuframleiðslu frá endurnýjanlegum orkugjöfum og styrkja þannig ímynd sína með því að kaupa upprunaábyrgðir raforku.

Upprunaábyrgðir geta gengið kaupum og sölum frá því þær eru gefnar út fyrir viðkomandi framleiðanda og þar til endanlegur kaupandi „notar“ þær í þeim tilgangi að sýna að hann styðji við bakið á raforkuframleiðslu frá endurnýjanlegum orkugjöfum.  

Þegar upprunaábyrgðir vegna framleiðslu á endurnýjanlegri raforku eru seldar frá Íslandi til Evrópu, þarf við framsetningu gagna vegna raforkusölu á Íslandi að taka inn í útreikninga hér á landi samsvarandi magn af raforku sem seld er í Evrópu. Þetta er gert til að koma í veg fyrir tvítalningu sömu orkueininga. Þetta leiðir til þess að þegar gerð er grein fyrir sölu raforku hér á landi koma fram í íslenskum gögnum orkugjafar sem ekki eru notaðir til raforkuframleiðslu hér á landi, en eru notaðir í Evrópu, svo sem raforka framleidd með kjarnorku.

Frá því í desember 2011 hafa íslensk orkufyrirtæki gefið út og selt upprunaábyrgðir og voru það ár seldar upprunaábyrgðir fyrir um það bil 2 teravattstundir [TWst] vegna raforkuframleiðslu á Íslandi en heildarframleiðslan nam 16,8 TWst. Í staðinn fyrir útgefnar og seldar upprunaábyrgðir þarf að færa inn sama magn í hlutföllum samkvæmt vegnu meðaltali á samsetningu raforkuframleiðslu í Evrópu í stað þeirra 2 TWst. sem seldar voru úr landi í formi upprunaábyrgða. Þannig er endanleg raforkusala á Íslandi eftir orkugjöfum reiknuð út.

Á Íslandi er nánast öll raforkuframleiðsla frá endurnýjanlegum orkugjöfum, jarðvarma og vatnsorku en einungis 0,01% er framleidd með jarðefnaeldsneyti eins og sést á mynd 1. Meiri hluti raforku í Evrópu á hins vegar uppruna sinn í jarðefnaeldsneyti og kjarnorku.

raforkusala3

Mynd 1. Raforkuframleiðsla á Íslandi eftir orkugjöfum


Á mynd 2 má sjá þau gögn sem Orkustofnun hefur tekið saman fyrir árið 2011 varðandi uppruna raforku á Íslandi og upplýsingar um orkuvinnslu í Evrópu í staðinn. Sölufyrirtækin sem ekki selja upprunaábyrgðir skulu birta svokallaða staðlaða yfirlýsingu fyrir árið 2011. Í yfirlýsingunni kemur fram uppruni raforku og úrgangsefni vegna framleiðslu hennar og eru það þær upplýsingar sem íslenskir raforkukaupendur munu fá sendar með raforkureikningi sínum einu sinni á ári.

 

Raforkusala-a-Islandi-eftir-orkugjofum

Mynd 2. Raforkusala á Íslandi eftir orkugjöfum 2011


Því ber að halda til haga að hér á landi eru aðstæður með þeim hætti að raforka er hvorki flutt til eða frá landinu og því er sú raforka sem seld er hér á landi af endurnýjanlegum uppruna og verður það áfram þrátt fyrir framangreint. En til að hægt sé að halda því fram þarf að fylgja henni upprunaábyrgð.

Samkvæmt lögunum er Landsneti falið að gefa út upprunaábyrgðir hér á landi en hlutverk Orkustofnunar er eftirlit og birting tölfræðiupplýsinga sem tengjast útgáfu upprunaábyrgða.

Nánari upplýsingar: Garðar Lárusson, Landsneti: gardarl@landsnet.is og Sigurður H. Magnússon, Orkustofnun: sigurdur.h.magnusson@os.is


Frekari útskýringar má finna hér