Fréttir


Markmiðum um sjálfbæra uppbyggingu raforkuframleiðslunnar stefnt í hættu

8.5.2012

Það er mat Orkustofnunar að með þessu verði markmiðum um sjálfbæra uppbyggingu raforkuframleiðslunnar stefnt í hættu, segir í umsögn Orkustofnunar um tillögu til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða sem nú liggur fyrir Alþingi. 

 

,,Þrýstingur á  hraðari nýtingu jarðvarmans  eykst og það tæknilega og efnahagslega öryggi og þar með sú hagkvæmni, sem fæst með því að virkja samhliða jarðhita og vatnsafl verður ekki fyrir hendi,"  segir í umsögninni.

Í umsögninni kemur fram að talið sé að tillagan víki frá faglegum niðurstöðum verkefnisstjórnarinnar og upphaflegri þingsályktunartillögu sem fór til umsagnar. Á þetta einkum við um flutning á þremur virkjunakostum í vatnsafli á Suðurlandi, Urriðafossvirkjun, Hvammsvirkjun og Holtavirkjun, öllum í Þjórsá. Tillagan gerir ráð fyrir að hagkvæmustu og best rannsökuðu virkjunarkostirnir verði fluttir úr orkunýtingarflokki í biðflokk. Þá eru virkjunarkostir í háhita, Hágönguvirkjanir 1 og 2, sem og í vatnsafli Skrokkölduvirkjun, einnig fluttir úr nýtingarflokki í biðflokk, án þess að faglegum forsendum sem lágu til grundvallar mati faghópa sé hnekkt.

Umsögnina má nálgast í heild sinni hér