Fréttir


Orkustofnun gefur út fyrsta leyfið samkvæmt nýlega breyttum vatnalögum

2.2.2012

 Orkustofnun veitir vegagerðinni leyfi til breytinga á Svaðbælisá ásamt tilheyrandi varnargörðum

Leyfið er veitt samkvæmt vatnalögum nr. 15/1923 til breytinga á Svaðbælisá ásamt tilheyrandi varnargörðum.

Orkustofnun hefur kynnt sér forsendur fyrirhugaðra breytinga á vatnsfarvegi Svaðbælisár í Rangárþingi og möguleg áhrif þeirra á umferð eða spjöll á eign annars manns ásamt mögulegri röskun á vatni, gæðum þess, vatnslegi, lífríki, vistkerfum eða landslagi, eftir því sem tilefnið gaf ástæðu til. Það léttir þó ekki þeirri skyldu af herðum framkvæmdaraðila að þessara atriða sé gætt af hans hálfu og að farið sé að fyrirmælum annarra laga er kunna að gilda um framkvæmdina. Einnig hefur stofnunin skoðað möguleg áhrif breytinganna á orkuauðlindir og grunnvatn. Það er mat Orkustofnunar að Vegagerðin hafi sýnt fram á það með fullnægjandi hætti að fyrirhugaðar breytingar á vatnsfarvegi Svaðbælisár séu hagkvæmasta lausnin á þeim vandræðum vegna aukins framburðar gosefna sem skapast hafa í kjölfar eldgoss í Eyjafjallajökli árið 2010.

Leyfið