Fréttir


Orkusjóður auglýsir rannsóknarstyrki 2012

19.1.2012

Við úthlutun styrkja verður meðal annars sérstök áhersla lögð á hagkvæma orkunýtingu og orkusparnað, innlenda orkugjafa, vistvænt eldsneyti og sparnað jarðefnaeldsneytis. Umsóknar frestur er til 1.mars 2012

Í lögum um Orkusjóð eru eftirtaldar heimildir til styrkveitinga tilgreindar:

„að veita styrki eða áhættulán til hönnunar eða smíði frumgerðar tækja og búnaðar til rannsóknar og nýtingar orkulinda“

„að veita styrki til sérstakra verkefna á sviði hagkvæmrar orkunotkunar, þ.m.t. til fræðslu og upplýsingastarfsemi“ 

„að veita styrki til verkefna sem stuðla að nýtingu á innlendri orku í stað jarðefnaeldsneytis og styrkja alþjóðasamvinnu um slík verkefni“

Umsóknarfrestur rennur út 1. mars 2012

Umsóknum skal skila til:


Orkusjóðs, Borgum við Norðurslóð,

600 Akureyri


eða senda rafræna umsókn 


Auglýsing frá Orkusjóði