Fréttir


Orkustofnun veitir Landsneti hf. leyfi til að reisa og reka flutningsvirki milli Búðarhálsvirkjunar og Hrauneyjafosslínu 1

5.1.2012

Orkustofnun veitti, þann 22. desember 2011, Landsneti hf. leyfi til að reisa og reka flutningsvirki milli Búðarhálsvirkjunar og Hrauneyjafosslínu 1


Orkustofnun hefur, með vísan til 2. mgr. 9. gr. raforkulaga, veitt fyrirtækinu leyfi til að reisa tengivirki við Búðarháslvirkjun og leggja 5,6 km langa 220 kV loftlínu frá Búðarhálsvirkjun suður fyrir Búðarháls og að Hrauneyjafosslínu 1 við Langöldu, þar sem línurnar verða T-tengdar saman.

Leyfið undanþiggur ekki leyfishafa frá því að sækja um leyfi vegna starfsemi sinnar sem mælt er um í lögum. Áður en framkvæmdir hefjast skulu önnur leyfi sem lög kveða á um liggja fyrir.

Leyfið