Fréttir


Orkustofnun veitir leyfi til nýtingar á heitu vatni í Laugamýri í landi Borðeyrarbæjar

7.12.2011

Orkustofnun veitti, þann 2. desember 2011, Hitaveitu Bæjarhrepps leyfi til nýtingar á heitu vatni í Laugamýri í landi Borðeyrarbæjar.

Við undirbúning að útgáfu leyfisins var leitað umsagnar umhverfisráðuneytis með vísan til 3. mgr. 6. gr. laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998 svo og landeiganda jarðarinnar Laugarmýri með vísan til 13. og 14. gr. stjórnsýslulaga, nr. 57/1998. Þá hafði Orkustofnun einnig borist yfirlýsing sveitarstjórnar Bæjarhrepps vegna málsins.

Leyfið tekur til nýtingar á jarðhita í landi jarðarinnar Laugamýri. Leyfið felur í sér heimild til handa leyfishafa til að nýta jarðhita á leyfistímanum í því magni og með þeim skilmálum öðrum sem tilgreindir eru í leyfinu og lögum nr. 57/1998.

Leyfið gildir frá 2. desember 2011 til 30. desember 2061. Að þeim tíma liðnum er heimilt að framlengja leyfið nema forsendur leyfisveitingar hafi breyst og sýnt sé fram á að óbreytt nýting jarðhitans hafi skaðleg áhrif á auðlindina.

Leyfið og fylgiskjöl