Fréttir


Utanríkisráðherra undirritar samning við Háskóla Sameinuðu þjóðanna um starfsemi Jarðhitaskólans

4.11.2011

 

undirritun1

Össur Skarphéðinsson, Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri og Dr. Konrad Osterwalder, rektor Háskóla Sameinuðu þjóðanna, skrifuðu í gær undir framlengingu á samningi um Jarðhitaskóla HSÞ til ársins 2014.

 

 

Jarðhitaskóli Háskóla sameinuðu þjóðanna hóf starfsemi 1. mars 1979 og var fyrsti skólinn á Íslandi sem varð hluti af neti HSÞ. Sjávarútvegskóli HSÞ bættist í hópinn 1998 og Landgræðsluskóli HSÞ árið 2010. Þannig eru þrjár af þeim 16 stofnunum sem mynda HSÞ staðsettar á Íslandi. Samkvæmt áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011-2014 er Háskóli SÞ ein fjögurra alþjóðastofnana sem sérstök áhersla verður lögð á að styðja í marghliða þróunarsamstarfi Íslands. Jarðhitaskólinn spilar þar mikilvægt hlutverk en skólinn veitir sérfræðingum frá þróunarlöndum sérhæfða þjálfun í rannsóknum og nýtingu jarðhita. Starf skólans byggist á sex mánaða námi á Íslandi auk þess að styðja sérfræðinga til meistara- og doktorsnáms hér á landi. Þá eru reglulega haldin námskeið á vegum skólans í þróunarlöndum. Frá upphafi hafa yfir 450 nemendur stundað nám við skólann og frá því að námskeiðahald hófst árið 2005 hafa tæplega fimm hundruð sérfræðingar sótt námskeið skólans í þróunarlöndum.

Dr. Konrad Osterwalder, rektor Háskóla Sameinuðu þjóðanna heimsótti Jarðhitaskólann í gær.heimsókn rektors á bókasafnið

Fulltrúar Jarðhitaskólans, Sjávarútvegsskólans og Landgræðsluskólans fluttu erindi.

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna stofnaði Háskóla Sameinuðu þjóðanna árið 1973 í því skyni að styðja við framgang markmiða og grundvallarreglna stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna með rannsóknum, menntun og þekkingarmiðlun. Alþjóðlegt net 17 mennta- og rannsóknarstofnana um heim allan mynda HSÞ og er starf þeirra samhæft af aðalskrifstofu HSÞ í Tókíó. 

 Háskóli Sameinuðu þjóðanna var settur á stofn árið 1975 til að styrkja alþjóðlegt samstarf á milli Sameinuðu þjóðanna , háskóla og annarra sem stunda vísindarannsóknir, með sérstaka áherslu á þróunarríkin. Markmið skólans er m.a. að tengja vísindamenn víðs vegar að úr heiminum og að efla rannsóknir á málefnum sem eru ofarlega á baugi hjá SÞ, annars vegar umhverfismál og sjálfbæra þróun og hinsvegar frið og góða stjórnunarhætti. Skólar sem eru hluti af neti Háskóla SÞ eru nú 16 talsins og starfa víða um heim í aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna.