Fréttir


Orkustofnun veitir Verne Holdings ehf. leyfi til að reisa og reka varaaflstöð

23.8.2011

Orkustofnun veitti þann 10. ágúst 2011 Verne Holdings ehf. leyfi til að reisa og reka 4 MW varaaflstöð á Vallarheiði í Reykjanesbæ.

Upprunalega sótti Verne Holdings ehf. um umbeðið leyfi í nóvember 2009 og var þá sótt um leyfi fyrir 55 MW varaaflstöð. Afgreiðslu þess leyfis var hins vegar frestað vegna ástæðna er vörðuðu umsækjanda.

Við undirbúning að útgáfu leyfisins var málsmeðferð hagað eftir ákvæðum raforkulaga nr. 65/2003 sem og ákvæðum reglugerðar um framkvæmd raforkulaga nr. 1040/2005.

Umsókn Verne Holdings ehf. um virkjunarleyfi var kynnt í Lögbirtingablaðinu, sbr. 3. mgr. 34. gr. raforkulaga og 3. mgr. 8. gr. áðurnefndrar reglugerðar um framkvæmd raforkulaga, með auglýsingu, dags. 3. desember 2009. Þar gafst þeim aðilum sem málið varðar færi á því að kynna sér umsóknina og koma á framfæri sjónarmiðum sínum. Engar athugasemdir bárust.

Leyfið fellur úr gildi 10 árum eftir veitingu þess ef leyfishafi hefur þá ekki hafið framkvæmdir og 15 árum eftir veitingu þess ef virkjun er þá ekki komin í rekstur, sbr. 2. mgr. 4. gr. raforkulaga. Áður en að þessum tímamörkum kemur getur leyfishafi sótt um endurnýjun leyfis til Orkustofnunar.

Leyfið