Fréttir


Niðurgreiðslur á húshitun og dreifingu raforku í dreifbýli 2019

14.5.2020

Raforka til húshitunar hefur verið niðurgreidd af opinberu fé frá árinu 1983. Orkustofnun er,
samkvæmt lögum nr. 78 frá 2002, falið að hafa umsjón með málaflokknum og skila árlega skýrslu
til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. 

Þar á að koma fram ráðstöfun fjár samkvæmt lögum þessum á næstliðnu ári. Einnig skal leggja fram endurskoðaða áætlun greiðslna yfirstandandi árs og áætlun fyrir næstkomandi ár.

Greina skal sundurliðað hve miklu fjármagni er varið til niðurgreiðslna húshitunarkostnaðar, stofnstyrkja til hitaveitna og orkusparnaðaraðgerða. Þar er einnig að finna upplýsingar um sérstakar aðgerðir með sama markmiði, þ.e. niðurgreiðslur á olíuhitun og vegna heimarafstöðva, eingreiðslur vegna umhverfisvænnar orkuöflunar og/eða orkusparandi aðgerða, s.s. smávirkjanir, varmadælur og jarðhitaleit á köldum svæðum. Skýrslan er gerð í nóvember 2019, áður en fjárlög ársins 2020 hafa verið samþykkt af Alþingi. Áætlun ársins 2020 er því byggð á fjárlagafrumvarpi ársins 2020.

Skýrslu Orkustofnunar um niðurgreiðslur á húshitun og dreifingu raforku í dreifbýli vegna 2019 má sjá hér.