Fréttir


Laus staða lögfræðings

26.6.2019

Á  Orkustofnun er laus til umsóknar staða lögfræðings. 

Helstu verkefni og ábyrgð

Starfssvið lögfræðings er m.a. fólgið í samningu álitsgerða og stjórnsýsluákvarðana, lögfræðilegri ráðgjöf, gerð tillagna og umsagna um lagafrumvörp og reglugerðir, samskiptum við ráðuneyti, stofnanir og erlendar eftirlitsstofnanir og undirbúningi stjórnsýslureglna. Mikilvæg verkefni framundan eru m.a. leyfisveitingar vegna auðlindarannsókna, orkuvinnslu og orkuflutnings, nýtingar jarðefna og að koma að alþjóðlegum verkefnum á sviði orkumála.

Hæfniskröfur

Embættispróf, ML í lögfræði eða sambærilegt próf. Þekking og starfsreynsla á sviði stjórnsýsluréttar og auðlinda- og orkumála er æskileg.

Umsækjendur þurfa að hafa gott vald á og færni til að rita vandaðan texta á íslensku og ensku. Kunnátta í einu norðurlandamáli er æskileg. Gerð er krafa um öguð og skipulögð vinnubrögð auk ríkulegrar samskiptafærni. Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa yfir þeim sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til að ná árangri í samskiptum.

Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á lögfræðilega getu og kunnáttu. Starfið býður upp á möguleika á þátttöku í samstarfi við alþjóðasamtök og erlendar systurstofnanir í aðildarlöndum EES.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun greiðast samkvæmt samningum fjármálaráðuneytis við viðkomandi stéttarfélag. Starfshlutfall er 100%
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðni A. Jóhannesson, sími 569-6000, netfang gudni.a.johannesson@os.is
Umsóknir, með upplýsingum um menntun og fyrri störf, berist starfsmannastjóra Orkustofnunar, Grensásvegi 9, 108 Reykjavík, eða á netfang ods@os.iseigi síðar en 15. júlí 2019.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Orkumálastjóri

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/laus-storf-a-starfatorgi/laust-starf/2019/06/24/Logfraedingur/