Fréttir


Kynningarráðstefna um verkefni á sviði endurnýjanlegrar orku í Sófíu, Búlgaríu, á vegum uppbyggingarsjóðs EES, 22. maí nk.

8.5.2019

Nýtt tímabil Uppbyggingarsjóðs EES 2014–2021

Á umliðnum mánuðum hefur utanríkisráðuneytið og Orkustofnun unnið að undirbúningi fyrir nýtt tímabil Uppbyggingarsjóðs EES 2014–2021 er varðar endurnýjanlega orku, í samstafi við aðila í Rúmeníu, Búlgaríu og Póllandi og samstarfsaðila í Noregi og Uppbyggingarsjóð EES í Brussel. Meginmarkmið er að draga úr  losun gróðurhúsaloftegunda og auka orkuöryggi viðkomandi landa, með því að auka notkun endurnýjanlega orku, með sérstaka áherslu á jarðvarma og vatnsafl. 

Ferðastyrkir vegna verkefna á sviði endurnýjanlegrar orku í Búlgaríu og kynningarráðstefna 22. maí í Sófíu, Búkarest    

Verið er að undirbúa kynningu á nýjum verkefnum Uppbyggingasjóðsins í Búlgaríu fyrir árin 2014–2021 og af því tilefni verður haldinn sameiginlegur kynningarfundur í Sófíu (networking event) 22. maí nk. Þar verður lögð áhersla á að byggja upp tengsl milli fyrirtækja og aðila frá EFTA / EES löndunum og í Búlgaríu sem hafa áhuga á að undirbúa verkefni og umsóknir fyrir komandi áætlun.    Dagskrá ráðstefnunnar er að finna hér .

Orkumálaráðuneyti Búlgaríu er umsjónaraðili verkefnisins í Búlgaríu (programme operator) og annast umsjón verkefnisins s.s. útboð verkefna, heldur utan um greiðslur til þátttakenda og framkvæmd áætlunarinnar.  Eitt af markmiðum Uppbyggingarsjóðs EES er að efla samvinnu og skapa tengsl milli ríkja Evrópu sem um leið færir aðilum aukna þekkingu og kunnáttu til að vinna að samstafsverkefnum á ýmsu sviðum, en ferðastyrkir á sviði endurnýjanlegrar orku auðvelda slíkt samstarf.

Markmiðið er að koma á tengslum milli fyrirtækja og einstaklinga í þessum löndum fyrir komandi tímabil og undirbúa möguleg verkefni fyrir áætlunina.  Upphæð næstu áætlunar á sviði endurnýjanlegrar orku í Búlgaríu er um 3,8 milljarðar kr. (28 milljónir evra) sem skiptast á jarðhitanýtingu, vatnsafl og orkunýtni. 

Opnað hefur verið fyrir umsóknir um ferðastyrki til Búlgaríu fyrir fyrirtæki og einstaklinga frá Íslandi, Noregi og Lichtenstein, vegna kynningarráðstefnunnar 22. maí og er umsóknarfrestur til 14. maí. Þeim sem áhuga hafa á að sækja ráðstefnuna í Sófíu, en bent á að senda umsóknir um þátttöku til Orkustofnunar, Maríu Guðmundsdóttur maria.gudmundsdottir@os.is   569 6000  sem einnig veitir nánari upplýsingar.    

Sjá nánari upplýsingar um Búlgaríu á vefsíðu Orkustofnunar www.os.is  undir Uppbyggingarsjóður EES https://nea.is/eea-grant

Fyrra tímabil Uppbyggingasjóðs EES 2009 - 2014

Frá árinu 2010 hefur Orkustofnun, að beiðni utanríkisráðuneytisins, haft aðkomu að og tekið þátt í orkuverkefnum Uppbyggingarsjóðs EES í nokkrum löndum Austur- og Suður-Evrópu og er starfið kostað af sjóðnum, sem stofnaður var á grundvelli  EES samningsins. Vinna Orkustofnunar hefur verið í formi aðstoðar við mótun, framkvæmd, útboð og eftirlit áætlana á sviði endurnýjanlegrar orku í viðkomandi löndum.

Þau verkefni sem fyrirtæki hafa unnið að á umliðnum árum í áætlun fyrir 2009–2014, hafa aðallega verið í formi aðstoðar við uppbyggingu á hitaveitum, aðstoðar við útboð verkefna, eftirliti með framkvæmd, þekkingaruppbyggingar s.s. með námskeiðum og heimsóknum hópa frá Íslandi til þessara landa og hópa frá löndunum hingað til lands.

Einnig hefur Orkustofnun í samvinnu við erlenda og innlenda aðila, unnið að tvíhliða verkefnum í formi úttektar og stefnumótunar í sjö borgum og bæjum í Rúmeníu, Póllandi og Króatíu, sem nýtast vel við undirbúning stærri fjárfestingar- og útboðsverkefna fyrir aðila á markaði. Skýrslur um þetta má sjá á vefsíðu Orkustofnunar, undir Uppbyggingarsjóður EES.