Fréttir


Kerfisáætlun 2019-2028

3.9.2019

Orkustofnun barst þann 30. ágúst 2019 kerfisáætlun Landsnets fyrir tímabilið 2019-2028 til formlegrar meðferðar. Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. b. raforkulaga nr. 65/2003 hefur Orkustofnun það hlutverk að fara yfir og samþykkja kerfisáætlun Landsnets með hliðsjón af markmiðum um öryggi, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar, hagkvæmni, gæði raforku og stefnu stjórnvalda um lagningu strengja.

Orkustofnun skal við yfirferð kerfisáætlunar hafa samráð við alla núverandi og væntanlega viðskiptavini flutningsfyrirtækisins sbr. 2. mgr. 8. gr. raforkulaga í opnu og gagnsæju samráðsferli.

Af þessu tilefni vill Orkustofnun bjóða viðskiptavinum Landsnets og væntanlegum viðskiptavinum fyrirtækisins að koma á framfæri umsögnum vegna kerfisáætlunar 2019-2028.

Þeir aðilar sem telja sig vera væntanlega viðskiptavini flutningsfyrirtækisins skulu rökstyðja það sérstaklega. Orkustofnun metur hvort aðili hafi sýnt fram á með fullnægjandi hætti að hann geti talist væntanlegur viðskiptavinur flutningsfyrirtækisins.

Orkustofnun hefur sent auglýsingu í Lögbirtingablaðið og er frestur til þess að koma á framfæri athugasemdum vegna kerfisáætlunar Landsnets 2019-2028 er fjórar vikur frá birtingu auglýsingar í Lögbirtingablaði sbr. 3. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 870/2016 um kerfisáætlun fyrir uppbyggingu flutningskerfis raforku. Eftir þann tíma mun Orkustofnun birta þær umsagnir sem stofnuninni berast vegna málsins á heimasíðu sinni; www.os.is. Þá verður Landsneti boðið að koma á framfæri athugasemdum vegna framkominna umsagna.

Hægt að nálgast kerfisáætlunina hér að neðan sem og á heimasíðu Landsnets; www.landsnet.is

Orkustofnun


     Kerfisáætlun Landsnets 2019-2028. Afhending til afgreiðslu

     Kerfisáætlun Landsnets 2019-2028. Áætlun um framkvæmdaverk 2020-2022

     Kerfisáætlun Landsnets 2019-2028. Langtímaáætlun um þróun meginflutningskerfis raforku

     Kerfisáætlun Landsnets 2019-2028. Umhverfisskýrsla

     Kerfisáætlun Landsnets 2019-2028. Athugasemdir og umsagnir

     Kerfisáætlun Landsnets 2019-2028. Viðbrögð við athugasemdum og umsögnum