Fréttir


Efnistökuleyfi fyrir Hafnir Ísafjarðarbæjar

25.1.2023

Orkustofnun hefur veitt Höfnum Ísafjarðarbæjar efnistökuleyfi fyrir töku allt að 200.000 rúmmetrum efnis af hafsbotni utan netlaga í innsiglingu og hafnarsvæði Ísafjarðarhafnar, Skutulsfirði

Nálgast má efnistökuleyfið og fylgibréf leyfis á vef Orkustofnunar, sjá  OS-2023-L001-01

Ákvarðanir Orkustofnunar er lúta að veitingu, endurskoðun og afturköllun leyfa samkvæmt lögum um eignarétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, nr. 73/1990, sæta kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, samkvæmt 6. gr. laganna. Um aðild, kærufrest, málsmeðferð og annað er varðar kæruna fer samkvæmt lögum um úrskurðarnefn umhverfis og auðlindamála, nr. 130/2011. Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. laga, nr. 130/2011, skal kæra til úrskurðarnefndar borin fram innan eins mánaðar frá því að kæranda varð kunnugt eða mátti vera kunnugt um ákvörðunina.