Fréttir


Ákvörðun um leyfða arðsemi flutningsfyrirtækisins og dreifiveitna fyrir árið 2023

16.5.2022

Orkustofnun gerir upp og setur flutningsfyrirtækinu og dreifiveitum tekjumörk skv. 12. gr. og 17. gr.raforkulaga, nr. 65/2003 og reglugerð nr. 192/2016 um mat á vegnum fjármagnskostnaði sem viðmiðum leyfða arðsemi við uppgjör tekjumarka sérleyfisfyrirtækja í flutningi og dreifingu á raforku. 

Orkustofnun hefur nú tekið ákvörðun fyrir árið 2023 .