Fréttir


Fréttir: 2020

Fyrirsagnalisti

16.12.2020 : Orkuskipti 2020 – úthlutun styrkja úr Orkusjóði

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ráðherra ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar og Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, hafa ákveðið að fela Orkusjóði að veita 192 milljónir kr. til 55 verkefna í orkuskiptum af þeim fjárveitingum sem veittar eru til loftslagsmála í ár. 

Lesa meira

14.12.2020 : Raforkuspá fyrir 2020-2060 er komin út

Raforkuhópur orkuspárnefndar Orkustofnunar hefur gefið út Raforkuspá fyrir tímabilið 2020-2060 . Í skýrslunni er fjallað um raforkunotkun frá 2020 til 2060 og sviðsmyndir um raforkunotkun. Spáin er unnin á vegum orkuspárnefndar. Orkuspárnefnd hefur séð um samræmingu á almennum forsendum raforkuspár, jarðvarmaspár og eldsneytisspár.

Lesa meira

11.12.2020 : Raforkueftirlit Orkustofnunar hefur fjallað um fyrirhugaða gjaldskrárbreytingu Landsnets

Raforkueftirlit Orkustofnunar hefur fjallað um og farið yfir fyrirhugaða gjaldskrárbreytingu Landsnets sem áætlað er að taki gildi þann 1. janúar nk.

Lesa meira

10.12.2020 : Kortlagning smávirkjanakosta á Suðurlandi

Í framhaldi af kortlagningu Vatnaskila á smávirkjanakostum á Vesturlandi, Vestfjörðum og Austurlandi hefur Orkustofnun látið gera samskonar greiningu á smávirkjanakostum á Suðurlandi. Skipting í landshluta er eins og sýnt er á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Lesa meira

27.10.2020 : Leyfi Orkustofnunar á kortasjá

Nú er hægt að skoða leyfi útgefin af Orkustofnun á kortasjá stofnunarinnar (www.map.is/os), bæði þau leyfi sem nú eru í gildi sem og útrunnin leyfi.

Lesa meira

23.10.2020 : Útboð verkefna á sviði jarðhita og vatnsaflsvirkjana á vegum Uppbyggingarsjóðs EES í Póllandi – hafa verið framlengd

Loftslags- og umhverfisráðuneyti Póllands ákveðið að framlengja fresti til að skila umsóknum er varða útboð verkefna í Póllandi, á sviði jarðhita og lítilla vatnsaflsvirkjana sem auglýst var 18. maí 2020 samkvæmt umhverfis-, orku- og loftslagsáætlun Uppbyggingarsjóðs EES. Frestunin er vegna óska væntanlegra umsækjenda sem rekja má til tafa sem Covid-19, hefur á undirbúningsvinnu. 

Lesa meira

21.10.2020 : Tilkynning Orkustofnunar um málsmeðferð innsendra hugmynda um vindorkukosti í 4. áfanga rammaáætlunar

Mikill fjöldi hugmynda um vindorkukosti bárust inn á borð Orkustofnunar í kjölfar auglýsingar stofnunarinnar um virkjunarkosti fyrir 4. áfanga rammaáætlunar. Í ljósi þess að áhugi framkvæmdaraðila á að leggja fram vindorkukosti hefur aukist mjög, og að teknu tilliti til hlutverks Orkustofnunar, skv. 2. gr. laga, nr. 68/2003, sér stofnunin nú tilefni til að skýra málsmeðferð sína á innsendum vindorkukostum fyrir 4. áfanga rammaáætlunar.

Lesa meira

20.10.2020 : Orkustofnun færir Landmælingum Íslands gamlar loftmyndafilmur

Orkustofnun hefur um árabil lagt mikla áherslu á skráningu og varðveislu eldri gagna sem orðið hafa til í starfsemi stofnunarinnar. Jafnframt hefur verið reynt að koma slíku efni fullfrágengnu og afrituðu til framtíðarvarðveislu hjá lykilsöfnum landsins um leið og Orkustofnun hefur opnað aðgengi að þessum gögnum á vef og í kortasjám stofnunarinnar. Dæmi um slíkt er efni Kortasafns og Teikningasafns OS.

Lesa meira

15.10.2020 : Kerfisáætlun 2020-2029

Orkustofnun barst þann 30. september 2020 kerfisáætlun Landsnets fyrir tímabilið 2020-2029 til formlegrar meðferðar. Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. b. raforkulaga nr. 65/2003 hefur Orkustofnun það hlutverk að fara yfir og samþykkja kerfisáætlun Landsnets með hliðsjón af markmiðum um öryggi, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar, hagkvæmni, gæði raforku og stefnu stjórnvalda um lagningu strengja.

Lesa meira

9.7.2020 : Austurland – kortlagning smávirkjanakosta

Verkfræðistofan Vatnaskil hefur kortlagt fyrir Orkustofnun vænlega smávirkjanakosti í sveitarfélögum á Austurlandi. 

Lesa meira

8.7.2020 : Sjálfbær ferðamennska í norðri

Miðstöð hönnunar og arkitektúrs, Orkustofnun og Umhverfisstofnun opna sameiginlega upplýsingasíðu NatNorth.is um fjölbreytileg verkefni sem hafa það að markmiði að auka þekkingu, gæði og sjálfbærni í ferðaþjónustu í hánorðri.

Lesa meira

2.7.2020 : Rafbílar telja fimmfalt

Vísað er í grein Sigríðar Á. Andersen í Morgunblaðinu 26. júní sl. Þar er því haldið fram að orkunotkun rafbíla telji ekki með í alþjóðlegum skuldbindingum Íslands um hlut endurnýjanlegs eldsneytis í samgögnum á landi. 

Lesa meira

1.7.2020 : Orkustofnun reiknar út uppruna raforku á Íslandi

Orkustofnun hefur reiknað út uppruna raforku á Íslandi fyrir árið 2019 sem birtist í svokallaðri staðlaði yfirlýsingu. Samkvæmt reglugerð nr. 757/2012 um birtingu upplýsinga sem eru tengdar upprunaábyrgðum raforku skulu sölufyrirtæki raforku sem selja óupprunavottaða orku (raforkuleifar), þ.e. orku sem engar upprunaábyrgðir hafa verið gefnar út fyrir, gefa út staðlaða yfirlýsingu fyrir 1. júlí hvert ár, þar sem fram koma upplýsingar um uppruna raforkunnar og úrgangsefni sem henni tengjast, sbr. 5. gr. reglugerðarinnar. Staðlaða yfirlýsingin sýnir endanlega samsetningu orkugjafa eða uppruna raforku á íslenskum raforkumarkaði. 

Lesa meira

19.6.2020 : Uppbyggingarsjóður EES - endurnýjanleg orka, umhverfis- og loftslagsmál í Póllandi - kynningarfundur

Kynningar- og samstarfsfundur á vefnum verður 25. júní, kl. 8:30–11:00, um nýja áætlun Uppbyggingarsjóðs EES um endurnýjanlega orku, umhverfis- og loftslagsmál í Póllandi.  

Lesa meira

8.6.2020 : Kortlagning smávirkjanakosta á Vestfjörðum

Út er komin önnur skýrsla Verkfræðistofunnar Vatnaskila um kortlagningu vænlegra smávirkjanakosta á Íslandi. 

Lesa meira

3.6.2020 : Tvö störf laus hjá Orkustofnun

Laus eru til umsóknar starf aðalbókara og starf sérfræðings/verkefnisstjóra við starfsstöð stofnunarinnar á Akureyri

Lesa meira

22.5.2020 : Ný útboð verkefna á sviði jarðhita og vatnsaflsvirkjana á vegum Uppbyggingarsjóðs EES í Póllandi - tækifæri á samstarfi pólskra og íslenskra fyrirtækja

Ný áætlun Uppbyggingarsjóðs EES um endurnýjanlega orku, umhverfis- og loftslagsmál var kynnt á ráðstefnu í Varsjá í Póllandi 3. mars, en eitt af helstu markmiðum áætlunarinnar er að að draga úr losun á gróðurhúsalofttegundum í viðkomandi löndum. 

Lesa meira

14.5.2020 : Niðurgreiðslur á húshitun og dreifingu raforku í dreifbýli 2019

Raforka til húshitunar hefur verið niðurgreidd af opinberu fé frá árinu 1983. Orkustofnun er,
samkvæmt lögum nr. 78 frá 2002, falið að hafa umsjón með málaflokknum og skila árlega skýrslu
til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. 

Lesa meira

28.4.2020 : Raforkunotkun ársins 2019

Minnkun raforkunotkunar, bæði stórnotkunar og almennrar notkunar

Lesa meira

24.4.2020 : Forsetar og ráðherrar tóku þátt í kynningu á nýrri áætlun Uppbyggingarsjóðs EES um loftslags-, umhverfis- og orkumál í Póllandi

Ný áætlun Uppbyggingarsjóðs EES um endurnýjanlega orku, umhverfis- og loftslagsmál var kynnt á ráðstefnu í Varsjá í Póllandi 3. mars sl., með þátttöku forseta Póllands og Íslands, auk ráðherra frá Póllandi, Íslandi og Noregi. 

Lesa meira

17.4.2020 : Áfangaskil Orkustofnunar til verkefnisstjórnar fjórða áfanga rammaáætlunar

Orkustofnun hefur að ósk verkefnisstjórnar fjórða áfanga rammaáætlunar sent henni gögn um 43 nýja virkjunarkosti, sem bætast þar með við þá kosti sem skilgreindir voru í þriðja áfanga. Kallað var eftir gögnum frá aðilum í tveimur áföngum. Fyrsti hlutinn með gögnum um 12 kosti var sendur 1. febrúar sl. og sá síðari með gögnum um 31 kost 1. apríl sl.

Lesa meira

7.4.2020 : Afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum

Út er komin fjórða skýrsla ráðgjafahóps, sem iðnaðarráðherra skipaði upphaflega árið 2009, til þess að meta leiðir til að bæta raforkuöryggi á Vestfjörðum.

Lesa meira

3.4.2020 : Breyttur opnunartími móttöku Orkustofnunar

Vegna COVID-19 faraldursins verður móttaka Orkustofnunar aðeins opin frá 08:00- 13:00, frá og með mánudeginum 6. apríl n.k.

Lesa meira

3.4.2020 : Útboð verkefna Uppbyggingarsjóðs EES - tækifæri á samstarfi pólskra og íslenskra fyrirtækja í loftslags-, umhverfis- og orkumálum

Ný áætlun Uppbyggingarsjóðs EES um endurnýjanlega orku, umhverfis- og loftslagsmál var kynnt á ráðstefnu í Varsjá í Póllandi 3. mars, en eitt af helstu markmiðum áætlunarinnar er að að draga úr losun á gróðurhúsalofttegundum í viðkomandi löndum. 

Lesa meira

24.3.2020 : Eldsneytissala dregst saman um 13% milli ára

Samkvæmt bráðabirgðatölum Orkustofnunar dróst olíusala saman um 13% milli ára. Það er í fyrsta skipti síðan 2012 sem olíusala minnkar milli ára. 

Lesa meira

18.3.2020 : Kortlagning smávirkjanakosta á Vesturlandi

Orkustofnun hefur samið við Verkfræðistofuna Vatnaskil um kortlagningu vænlegra smávirkjanakosta. Finna skal álitlega staði fyrir smávirkjanakosti með afl á bilinu 100 kW -10 MW, meta möguleika á dægurmiðlun við inntak og meta gróflega óvissu í afli þeirra virkjunarkosta sem finnast. 

Lesa meira

12.3.2020 : Frestun – samstarfsfundi Uppbyggingarsjóðs EES í Póllandi frestað

Samstarfsfundi Uppbyggingarsjóðs EES um endurnýjanlega orku, jarðvarma og vatnsafl, sem vera átti 25. mars í Varsjá,  er frestað um óákveðinn tíma vegna COVID-19

Lesa meira

3.3.2020 : Um upprunaábyrgðir

Mikil umræða hefur undanfarið fram um svokallaðar upprunaábyrgðir sem framleiðendur endurnýjanlegrar raforku hafa leyfi til þess að framselja gegn gjaldi.

Lesa meira

17.2.2020 : Ný áætlun Uppbyggingarsjóðs EES um endurnýjanlega orku, umhverfis- og loftslagsmál í Póllandi kynnt 3. og 25. mars 2020

Ný áætlun Uppbyggingarsjóðs EES um endurnýjanlega orku, umhverfis- og loftslagsmál verður kynnt á ráðstefnu í Varsjá í Póllandi 3. mars næstkomandi. Þetta er í fyrsta sinn sem slík áætlun á sviði endurnýjanlegrar orku er sett í framkvæmd í Póllandi, en unnið hefur verið að undirbúningi og skipulagi áætlunarinnar í nokkur ár á milli Uppbyggingarsjóðs EES, Póllands, Noregs og Íslands, sem Orkustofnun hefur annast fyrir hönd landsins.       

Lesa meira

12.2.2020 : Orkustofnun samþykkir kerfisáætlun Landsnets 2019-2028

Orkustofnun tók þann 12. febrúar 2020 ákvörðun um að samþykkja kerfisáætlun Landsnets fyrir tímabilið 2019-2028. Með breytingu á raforkulögum á árinu 2015 fékk Orkustofnun nýtt hlutverk sem felst í eftirliti með uppbyggingu flutningskerfisins í gegnum kerfisáætlun Landsnets.

Lesa meira

28.1.2020 : Útboð verkefna á sviði orkunýtni í Rúmeníu á vegum Uppbyggingarsjóðs EES

Frestur vegna umsókna um verkefni á sviði orkunýtni í Rúmeníu á vegum Uppbyggingarsjóðs EES, hefur verð framlengdur til 31. mars. 

Lesa meira

24.1.2020 : Uppbygging og endurnýjun götulýsingar í Búlgaríu á vegum Uppbyggingarsjóðs EES

Opnað hefur verið fyrir umsóknir í fyrsta hluta orkuáætlunar í Búlgaríu á vegum Uppbyggingarsjóðs EES, sem varða uppbyggingu og endurnýjun götulýsingar í Búlgaríu. 

Lesa meira

7.1.2020 : Guðni Axelsson tekur við starfi forstöðumanns Jarðhitaskólans

Þann 1. janúar 2020 tók Dr. Guðni Axelsson jarðeðlisfræðingur við starfi forstöðumanns Jarðhitaskólans, sem fram á síðasta ár var tengdur Háskóla Sameinuðu þjóðanna (UNU), en er frá þessu ári tengdur Menningarmálastofnun þeirra (UNESCO). 

Lesa meira