Fréttir


Fréttir: 2016

Fyrirsagnalisti

16.12.2016 : Jólaerindi orkumálastjóra 2016

Orkumálastjóri Guðni A. Jóhannesson, flutti sitt árlega jólaerindi í dag, þar sem hann fjallaði um alþjóðlega þróun á svið orku- og loftslagsmála, m.a. með hliðsjón af greiningu Alþjóða orkuráðsins. 

Lesa meira

2.12.2016 : Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum sigrar á Íslandi í alþjóðlegu keppninni PetroChallenge

Þann 17. nóvember sl. fór fram landsmót framhaldsskólanema hér á landi í keppninni PetroChallenge Iceland, en keppnin er hluti af alþjóðlegri keppni sem ber heitið PetroChallenge. Keppnin fer þannig fram að nemendur vinna við olíuleitarherminn OilSim sem er hugbúnaður sem líkir eftir raunverulegum aðstæðum í olíuleit.   

Lesa meira

2.12.2016 : Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra kveður starfsfólk Orkustofnunar 

Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra kvaddi starfsfólk Orkustofnunar þann 1. nóvember sl. en með henni för var starfsfólk ráðuneytisins á sviði orkumála. 

Lesa meira

1.12.2016 : Ný kortasjá Orkustofnunar

Orkustofnun hefur opnað nýja kortasjá á Netinu og mun hún á næstu misserum taka yfir hlutverk Orkuvefsjár. 

Lesa meira

24.11.2016 : Ástæður þess að Norðmenn hverfa frá rammaáætlun

Þann 11. október síðast liðinn birtist frétt á vef Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) þess efnis að Norska Stórþingið hafi ákveðið að hverfa frá rammaáætlun fyrir virkjanir í Noregi. Þar eru raktar helstu ástæður þessarar ákvörðunar.

Lesa meira

24.11.2016 : Raforkuspá 2016 – 2050

Endurreikningur á spá frá 2015 út frá nýjum gögnum og breyttum forsendum Lesa meira

18.11.2016 : Norðmenn hverfa frá rammaáætlun um virkjanir 

Samkvæmt tilkynningu á vef Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hefur norska Stórþingið ákveðið að hverfa frá (avvikle) rammaáætlun um virkjanir. 

Lesa meira

16.11.2016 : Möguleikar og valkostir á sviði jarðhitanýtingar i Úkraínu

Skýrsla Orkustofnunar til utanríkisráðuneytisins var kynnt í Kænugarði í Úkraínu 11. nóvember

Lesa meira

26.10.2016 : Vegna fréttar um fyrirhugaða hækkun á gjaldskrá Landsnets 

Vegna fréttar í Fréttablaðinu þann 26. október 2016 um fyrirhugaða hækkun á gjaldskrá Landsnets til almennings vill Orkustofnun koma eftirfarandi á framfæri:

Lesa meira

12.10.2016 : Gera má ráð fyrir auknum áhuga á beislun vindorku hér á landi

Orkustofnun hefur í dag skilað umsögn sinni til Skipulagsstofnunar um tillögu að umhverfismatsáætlun fyrir Vindaborg, 45 MW vindorkugarð í Þykkvabæ, Rangárþingi ytra Lesa meira

7.10.2016 : CNOOC, Eykon og Petoro bjartsýn á stöðu og framhald olíuleitar

Kínverska olíufélagið CNOOC International fundaði nýverið með Orkustofnun og samleyfishöfum sínum, Eykon ehf. og norska ríkisolíufélaginu Petoro.  Bjartsýni ríkti á fundinum og gefa niðurstöður mælinga sem fram fóru 2015 tilefni til áframhaldandi rannsókna.

Lesa meira

30.9.2016 : Guðni A. Jóhannesson sæmdur heiðursmerki VFÍ

Heiðursmerkið má veita í viðurkenningarskyni fyrir vel unnin störf á sviði verkfræði eða  vísinda, fyrir framtak til eflingar verkfræðingastéttinni í heild eða fyrir félagsstörf í þágu verkfræðingastéttarinnar Lesa meira

29.9.2016 : Sviðsmyndir um eldsneytisnotkun 2016 - 2050

Ný skýrsla Orkustofnunar  gerir grein fyrir helstu sviðsmyndum um eldsneytisnotkun á landinu næstu áratugina.  Í Eldsneytisspá Orkuspárnefndar frá árinu 2016 er sett fram spá um þróun eldsneytisnotkunar og annarra tengdra orkugjafa til ársins 2050 miðað við óbreyttar aðstæður.

Lesa meira

27.9.2016 : Orkustofnun, íslenska fyrirtækið Arctic Green Energy og kínverska fyrirtækið Sinopec, undirrita samstarfssamning um samvinnu og samráð á sviði jarðvarmarannsókna

Orkustofnun, íslenska fyrirtækið Arctic Green Energy og kínverska fyrirtækið Sinopec, undirrituðu samstarfssamning um samvinnu og samráð á sviði jarðvarmarannsókna, fimmtudaginn 24. september sl. Samkvæmt samkomulaginu munu samningsaðilar vinna saman á sviði rannsókna og þróunar, þjálfunar jarðhitasérfræðinga og að auknum samskiptum og samvinnu á milli íslenskra og kínverskra aðila á sviði jarðvarma.

Lesa meira

1.9.2016 : Orkusjóður auglýsir sérstaka styrki 2016 

Um er að ræða styrki til verkefna sem leiði til lægri kostnaðar við óniðurgreidda rafkyndingu húsnæðis eða mannvirkja í eigu sveitarfélaga.  

Lesa meira

1.9.2016 : Orkusjóður auglýsir styrki til uppbyggingar á innviðum fyrir rafbíla

Verkefnið, rafbílar - átak í innviðum, er hluti af sóknaráætlun Íslands í loftslagsmálum.

Lesa meira

27.7.2016 : Rýni á drögum skýrslu verndar- og orkunýtingaráætlunar

Það er mat Orkustofnunar að drög að skýrslu verkefnisstjórnar séu ekki fullnægjandi og setji ráðuneyti og Alþingi í erfiða stöðu við framhald verksins. Greiningarvinna er ófullnægjandi, matið byggir á of þröngu sjónarhorni, skortur er á samræmi í einkunnagjöf milli áfanga og niðurstöður flokkunar eru ekki nægilega rökstuddar.
Lesa meira

26.7.2016 : Þremur kærum vísað frá

Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála hefur vísar þremur kærum vegna málsmeðferðar Orkustofnunar frá nefndinni. Lesa meira

15.7.2016 : Eldsneytisspá 2016 - 2050 

Í þessari skýrslu er fjallað um áætlaða eldsneytissölu á Íslandi fram til ársins 2050 og er bæði sýnd notkunin hér innanlands og í flutningum á milli landa. Þrír orkugjafar eru notaðir í þessum tilgangi og er hlutur olíunnar langstærstur en mun minna er notað af kolum og gasi hérlendis. Þar að auki er áætluð sú notkun jarðefnaeldsneytis sem mun á næstu áratugum færast yfir á nýja orkugjafa.  Lesa meira

14.7.2016 : Skammtímaleyfi veitt til vatnaveitinga úr Skaftá út á Eldhraun

Orkustofnun hefur í dag veitt bændum og hagsmunaaðilum í Landbroti og Meðallandi tvö leyfi til vatnaveitinga úr Skaftá út á Eldhraun. Annars vegar skammtímaleyfi til 15. ágúst n.k. til vatnsveitu úr Skaftá í Árkvíslar í landi Ár, með því að rjúfa varnargarð að hluta til að bregðast við bráðavanda sem stafar af lægstu grunnvatnsstöðu í Eldhrauni og hins vegar leyfi til eins ár til að veita vatni á sama stað við útfall Árkvíslar í þeim tilgangi að færa rennsli Árkvíslar í sama horf og var fyrir hlaup í Skaftá haustið 2015.

Lesa meira

7.7.2016 : Út er komin skýrsla Orkustofnunar um starfsemi raforkueftirlits rekstrarárið 2015

Í skýrslunni er gerð grein fyrir starfsemi raforkueftirlitsins, sem lýtur að eftirlitsþáttum með raforkufyrirtækjum vegna áranna 2013 til og með 2015. Auk þess er gerð grein fyrir áætlunum fyrir árin 2016 og 2017.  Lesa meira

6.7.2016 : Jarðhiti í Austur-Evrópu

Fjölbreytt jarðhitaverkefni Íslands og Uppbyggingarsjóðs EES í Austur-Evrópu

Lesa meira

5.7.2016 : Leyfi til nýtingar á jarðhita í landi Lýsuhóls og Lýsudals í Staðarsveit. 

Orkustofnun hefur gefið út eyfi til nýtingar á jarðhita til handa sveitarfélaginu og landeigendum, í landi Lýsuhóls og Lýsudals í Staðarsveit.  Lesa meira

28.6.2016 : Orkusjóður auglýsir styrki til uppbyggingar á innviðum fyrir rafbíla

Verkefnið, rafbílar - átak í innviðum, er hluti af sóknaráætlun Íslands í loftslagsmálum.

Lesa meira

3.6.2016 : Viðhorf til orkutækni á Norðurlöndunum 2016

Norrænir vísindamenn og Alþjóða orkumálastofnunin (IEA), kynna skýrslu um viðhorf til orkutækni og þróun orkumarkaðarins á Norðurlöndunum til ársins 2050.

Fundurinn verður í Orkustofnun Grensásvegi 9, 13. júní, n.k. kl 13:00 – 16:00.      

Lesa meira

3.6.2016 : Orkustofnun reiknar út uppruna raforku á Íslandi

Íslensk fyrirtæki sem framleiða rafmagn geta selt upprunaábyrgðir bæði til innlendra aðila og til evrópskra aðila og hafa gert það frá árinu 2011. Orkustofnun hefur það hlutverk að reikna út uppruna raforku á Íslandi eftir orkugjöfum ásamt öðru tengdu útgáfu á upprunaábyrgðum. Samkvæmt lögum er Landsneti falið að gefa út upprunarábyrgðir á Íslandi.

Lesa meira
WEC 2016

31.5.2016 : Hver eru mest áríðandi alþjóðlegu atriðin á sviði orkumála 2016?  

Hverjar eru áskoranir Íslands í þessu samhengi? - Kynningarfundur 10. júní n.k.

Skýrsla Alþjóða orkumálaráðsins WEC 2016 World Energy Issue Monitor kom út í mars. Hún skilgreinir helstu breytingar, áskoranir og óvissu sem hafa munu áhrif, eftir svæðum og greinum þar sem aðgerða er þörf, til að hafa nægt framboð vistvænnar orku og mæta aukinni eftirspurn með sjálfbærum hætti.
Lesa meira

2.5.2016 : Orkustofnun ítrekar aðvörun sína til Skaftárhrepps um að stöðva vatnaveitingar út á Eldhraun við Árkvíslar

Með ákvörðun sinni frá 27. apríl 2016 ítrekaði Orkustofnunar aðvörun sína til Skaftárhrepps um að stöðva vatnaveitingar út á Eldhraun við Árkvíslar með fresti til 1. júní n.k.. 

Lesa meira

26.4.2016 : Kerfisáætlun Landsnets 2015-2024 samþykkt

Orkustofnun hefur samþykkt kerfisáætlun Landsnets fyrir tímabilið 2015-2024. 

Lesa meira

26.4.2016 : Ísland framarlega í nýtingu endurnýjanlegrar orku til hitunar húsa

Ísland er með mikla sérstöðu að flestu leyti sé horft til annarra landa í heiminum, á sviði endurnýjanlegrar orku. Á Íslandi er hlutfall endurnýjanlegrar orku í kringum 95% sé litið til starfsemi hitaveitna í landinu á meðan t.d. nágrannalöndin Danmörk og Noregur eru með um 45% og 75%. Að sama skapi nýtur rúmlega 92% af íslensku þjóðinni góðs af hitaveitu samanborið við einungis 1,3% íbúa í Noregi. Það land sem stendur hvað næst Íslandi við að koma hitaveitu til íbúa þess, svo vitað sé, er Hvíta-Rússland en þar nær hitaveita til 70% íbúa landsins
Lesa meira

20.4.2016 : Orkustofnun gerir athugasemdir við drög verkefnisstjórnar þriðja áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar

Orkustofnun hefur kynnt sér Drög að lokaskýrslu verkefnisstjórnar sem gefin var út af verkefnisstjórn þriðja áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar þann 31. mars 2016, hér eftir nefnd drögin. Vinna verkefnisstjórnar og niðurstaðan í skýrslunni grundvallast á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun (rammaáætlun) nr. 48 frá 2011.

Lesa meira

13.4.2016 : Ársfundur Orkustofnunar 2016 

Ársfundur Orkustofnunar var haldinn föstudaginn 1. apríl sl. Boðið var upp á dagskrá þar sem var m.a. erlendur fyrirlesari og fjölbreytt innlend erindi. Góð mæting var á fundinn eða um 130 manns. 

Lesa meira

6.4.2016 : Rannsóknarleyfi vegna Skötufjarðarvirkjunar

Orkustofnun veitti í gær, þann 5. apríl, VesturVerki ehf.  leyfi til rannsókna vegna áætlana um Skötufjarðarvirkjun, þ.e. virkjun fallvatns á vatnasviði Hundsár og Hestár við Ísafjarðardjúp í Súðavíkurhreppi til raforkuvinnslu. Leyfið ásamt fylgibréfi má sjá hér.

17.3.2016 : Raforkuhópur orkuspárnefndar hefur gefið út nýja spá um raforkunotkun hér á landi sem nær frá 2015 til 2050

Raforkuhópur orkuspárnefndar hefur gefið út nýja spá um raforkunotkun hér á landi sem nær frá 2015 til 2050, en síðasta spá var gefin út árið 2010, að henni standa Landsnet, Orkustofnun, Norðurorka, Veitur, Rarik og Samorka. 

Lesa meira

17.3.2016 : Orkustofnun gefur út rannsóknarleyfi vegna virkjunakosts við Hágöngur og  vegna áætlana um Dimmugljúfursvirkjun

Orkustofnun hefur lokið málsmeðferð sinni um rannsóknarleyfi til handa Landsvirkjun, á jarðhita, grunnvatni og efnisnámum við Hágöngur á Holtamannaafrétti og veitt Arctic Hydro ehf. rannsóknarleyfi vegna áætlana um Dimmugljúfursvirkjun á vatnasviði Hafralónsár í Svalbarðshreppi og Langanesbyggð. Lesa meira

8.3.2016 : Jarðhiti nemur 68% af frumorkunotkun Íslands og 2.680 milljarðar króna hafa sparast með því að nýta jarðhita til húshitunar

Orkustofnun hefur gefið út tölur yfir frumorkunotkun og varmanotkun jarðhita á Íslandi fyrir árið 2014. Frumorkunotkun jarðhita nam 172,7 PJ og varmanotkun með jarðhita var 27,1 PJ. Einnig eru gefnar út tölur sem meta efnahagslegan ávinning Íslands af nýtingu jarðhita í stað olíu frá 1914 til 2014. Ávinningurinn árið 2014 var 89 milljarðar og uppsafnaður, núvirtur sparnaður frá 1914-2014 er metinn um 2.680 milljarðar króna.

Lesa meira

7.3.2016 : Viðbrögð Landsnets við umsögnum og athugasemdum Orkustofnunar og viðskiptavina Landsnets vegna kerfisáætlunar

Orkustofnun vinnur nú að því að fara yfir kerfisáætlun Landsnets fyrir tímabilið 2015-2024 en stofnunin fékk áætlunina til meðferðar í nóvember 2015. 

Lesa meira

26.2.2016 : Orkumálastjóri sparar í mengun sem svarar gróðursetningu 800 trjáa 

Guðni A. Jóhannesson hefur lagt sitt af mörkum við að draga úr gróðurhúsalofttegundum og  í baráttunni við hækkandi hitastig jarðar, þegar heimilisbíllinn var endurnýjaður.  

Lesa meira

26.1.2016 : Fyrstu skrefin í átt að raforkuflutningskerfi í Norður-Atlantshafi

Iðnaðar og viðskiptaráðherra, Ragnheiður Elín Árnadóttir, kynnir  í dag nýja  skýrslu (North Atlantic Energy Network (NAEN)) um raforkuflutningskerfi í Norður-Atlantshafi á ráðstefnunni Arctic Frontiers í Tromsø í Noregi Lesa meira

20.1.2016 : Ráðið í störf verkefnisstjóra og sérfræðings

Baldur Pétursson hefur verið ráðinn í starf verkefnisstjóra fjölþjóðlegra verkefna og kynningarmála og María Guðmundsdóttir hefur verið ráðin í starf sérfræðings í hagfræði jarðhitanýtingar og erlendum verkefnum hjá Orkustofnun.

Lesa meira

13.1.2016 : Félagið "Konur í orkumálum" heldur sinn fyrsta fund

Fundurinn verður haldinn næstkomandi föstudag, þann 15. janúar, klukkan 16.30 í Norðurljósasal Hörpunnar

Lesa meira

8.1.2016 : Ert þú með rannsóknarhugmynd sem tengist olíu eða gasi?

Kolvetnisrannsóknasjóður er mennta- og rannsóknasjóður í tengslum við kolvetnisstarfsemi á Íslandi. Yfirumsjón með sjóðnum er í höndum iðnaðar - og viðskiptaráðherra, en Orkustofnun annast daglega umsýslu hans. Lesa meira

5.1.2016 : Samráð vegna kerfisáætlunar

Orkustofnun vinnur nú að því að fara yfir kerfisáætlun Landsnets fyrir tímabilið 2015-2024 en stofnunin fékk áætlunina til meðferðar í nóvember 2015. 

Lesa meira