Fréttir


Fréttir: 2015

Fyrirsagnalisti

16.12.2015 : Jólaerindi Orkumálastjóra

Orkumálastjóri, Guðni A. Jóhannesson, flutti hið árlega jólaerindi í Orkugarði í gær, 15. desember,  og fjallaði m.a. um ástandið á eldsneytismörkuðum heimsins og um samkeppnishæfni vistvænna orkugjafa sem gæti leitt til hraðari orkuskipta, þ.e. innleiðingu vistvænna orkugjafa i stað jarðefnaeldsneytis.  Lesa meira

15.12.2015 : Ert þú með rannsóknarhugmynd sem tengist olíu eða gasi?

Kolvetnisrannsóknasjóður er mennta- og rannsóknasjóður í tengslum við kolvetnisstarfsemi á Íslandi. Yfirumsjón með sjóðnum er í höndum iðnaðar - og viðskiptaráðherra, en Orkustofnun annast daglega umsýslu hans.

Lesa meira

2.12.2015 : Framlag Íslands liðna öld með endurnýjanlegri orku í stað olíu um 350 milljónir tonna af koldíoxíði og gæti náð 50 milljónir tonna árlega með vistvænni nýtingarstefnu

Stefnumörkun íslenskra stjórnvalda á síðustu öld hefur skilað mannkyni um 350 milljón tonna sparnaði í losun koldíoxíðs. Með nýtingarstefnu gæti Ísland sparað sem nemur árlegri losun Frakklands sjötta hvert ár í framtíðinni þar sem um 66 milljónir manna búa.  

Lesa meira

25.11.2015 : Sparnaður í losun koldíoxíðs nemur 140 milljónum tonna á einni öld með nýtingu jarðhita í stað olíu

Orkustofnun hefur lagt mat á sparnað í losun koldíoxíðs með nýtingu jarðhita í stað olíu frá 1914 til 2014. Uppsafnaður sparnaður nemur 140 milljónum tonna með nýtingu jarðhita í stað olíu til varmanotkunar og raforkuvinnslu eins og þekkist víða erlendis. Tveir þriðju hlutar sparnaðarins er framlag hitaveitna á Íslandi í eina öld.

Lesa meira

24.11.2015 : Kerfisáætlun Landsnets 2015-2024 

Samkvæmt raforkulögum nr. 65/2003 hefur Orkustofnun það hlutverk að fara yfir og samþykkja kerfisáætlun flutningsfyrirtækisins með hliðsjón af markmiðum um öryggi, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar, hagkvæmni, gæði raforku og stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. 

Lesa meira

10.11.2015 : Mikil tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki í Indónesíu

Líkt og Ísland býr Indónesía yfir ríkulegum sjálfbærum orkuauðlindum og eru þeir með mikil áform um virkjun bæði jarðvarma og vatnsafls á næstu árum og áratugum. Sendinefnd frá orku- og auðlindaráðuneyti Indónesíu var í heimsókn á  Íslandi 2. til 3. nóvember sl. í boði iðnaðar- og viðskiptaráðherra og fundaði hún með fulltrúum ráðuneytisins þar sem farið var sérstaklega yfir reynslu og þekkingu Íslendinga á sviði jarðvarma og hvernig auka mætti samstarf þjóðanna en mikil þörf er á þekkingu og tækni.

Lesa meira

4.11.2015 : Reglur um losun í jörðu til umsagna 

Orkustofnun hefur unnið að gerð reglna sem eru til umsagna almennings til 20. nóvember nk. um viðbúnað og viðbrögð við jarðskjálftavá vegna losunar á vökva í jörðu.

Lesa meira

4.11.2015 : Orkustofnun veitir Orku náttúrunnar nýtingarleyfi vegna jarðhita á Hellisheiði

Orkustofnun hefur þann 2. nóvember sl. veitt Orku náttúrunnar, ON, nýtingarleyfi vegna jarðhita á  Hellisheiði í sveitarfélaginu Ölfusi. Með leyfinu heimilar Orkustofnun að nýta megi orku úr jarðhitageymi við Hverahlíð fyrir Hellisheiðarvirkjun, til viðbótar við núverandi svæði á Hellisheiði. Lesa meira

2.11.2015 : Orkustofnun veitir leyfi til tilraunatöku á kalkþörungaseti af hafsbotni í Ísafjarðardjúpi

Orkustofnun veitir Íslenska kalkþörungafélaginu ehf. leyfi til tilraunatöku á kalkþörungaseti af hafsbotni austan Æðeyjar og út af Kaldalóni í Ísafjarðardjúpi. Með tilraunatökunni er fyrirhugað að ljúka þeim rannsóknum sem fyrirtækið hefur staðið fyrir í Önundarfirði og Ísafjarðardjúpi, að meðtöldum Jökulfjörðum, frá árinu 2011. Lesa meira

30.10.2015 : Héraðsdómur staðfestir málsmeðferð Orkustofnunar vegna Suðurnesjalínu 2

Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur þann 21. október sl. var leyfisveiting Orkustofnunar fyrir Suðurnesjalínu 2 staðfest af dómnum. Um er að ræða 220 kV háspennulínu sem Landsnet hyggst reka, til að byrja með á 132 kV spennu, milli Hamraness og Rauðamels.

Lesa meira

21.10.2015 : Orkustofnun leiðréttir fréttir um útgáfu leyfis til gullleitar í Vopnafirði

Orkustofnun hefur ekki gefið út leyfi til leitar að gulli og kopar í Vopnafirði, en er með umsókn til málsmeðferðar. Lesa meira

21.10.2015 : Orkustofnun veitir leyfi til töku malar og sands af hafsbotni í Reyðarfirði

Orkustofnun veitir Hafnarsjóði Fjarðabyggðar leyfi til töku malar og sands af hafsbotni út af leirum í botni Reyðarfjarðar vegna stækkunar (2. áfanga) Mjóeyrarhafnar í Reyðarfirði. Lesa meira

13.10.2015 : Fyrsta styrkveiting Kolvetnisrannsóknasjóðs

Orkustofnun hefur gengið frá fyrstu styrkveitingu úr Kolvetnisrannsóknasjóði sem er mennta- og rannsóknasjóður á sviði kolvetnisstarfsemi á Íslandi.

Lesa meira

13.10.2015 : Verkfall félagsmanna SFR

Yfirvofandi er verkfall félagsmanna í SFR – Stéttarfélagi í almannaþjónustu næstkomandi fimmtudag 15. október til og með 20. október.

Lesa meira

12.10.2015 : Fyrirlestrar nemenda Jarðhitaskólans

Árlegir fyrirlestrar nemenda Jarðhitaskólans verða haldnir þriðjudaginn 13. október í Víðgelmi, fyrirlestrarsal Orkugarðs. Fyrirlestrarnir hefjast kl. 09:00. Allir velkomnir.
Lesa meira

5.10.2015 : Ferðastyrkur á vegum EES sjóðsins til Rúmeníu á orkuráðstefnu

Á vegum Rondine orkuáætlunarinnar, sem styrkt er af Uppbyggingarsjóði EES (EEA Grants), er nú hægt að fá ferðastyrk til Rúmeníu á RenExpo orkuráðstefnuna, sem haldin verður í Búkarest þann 18.-20. nóvember, til að styrkja tvíhliða tengsl landanna sérstaklega á sviði vatnsafls og jarðhita.

Lesa meira

25.9.2015 : Umfjöllun Fréttablaðsins um kærumál gegn Íslandi vegna innleiðingar raforkutilskipunar

Í dag birtist frétt í Fréttablaðinu á blaðsíðu 10 þar sem fram kemur að Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hafi komist að þeirri niðurstöðu þann 23. september sl. í kærumáli gegn Íslandi að Ísland hafi brotið gegn raforkutilskipun frá árinu 2003. Samkvæmt fréttinni fólst brot Íslands meðal annars í því að Orkustofnun hafi ekki gert grein fyrir lögbundnu raforkueftirliti sínu í ársskýrslum stofnunarinnar. 

Lesa meira

22.9.2015 : Orkustofnun vinnur til verðlauna

Orkustofnun kynnti Ísland sem frumkvöðul á sviði endurnýjanlegrar orku á ráðstefnunni SET PLAN í Lúxemborg dagana 21-22. september. Staða Íslands í orkumálum vakti athygli en veggspjald stofnunarinnar var kosið besta veggspjald ráðstefnunnar árið 2015. 

Lesa meira

18.9.2015 : Orkusjóður veitir styrki til 11 verkefna

Í ár bárust Orkusjóði 34 umsóknir um samtals að upphæð 92,9 mkr. og voru í þeim hópi mörg áhugaverð verkefni en umsóknarfrestur rann út þann 6. mars síðastliðinn. 

Lesa meira

10.9.2015 : Virkjunarleyfi vegna stækkunar Búrfellsvirkjunar

Orkustofnun hefur í dag, þann 10. september, veitt Landsvirkjun virkjunarleyfi til stækkunar Búrfellsvirkjunar um 100 MW en uppsett afl í virkjuninni er 270 MW. Lesa meira

21.8.2015 : Skýrsla um virkjunarkosti til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar

Orkustofnun hefur skilað til verkefnisstjórnar þriðja áfanga rammaáætlunar skýrslu um virkjunarkosti til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar. Skýrslan er 47 blaðsíður og fylgja henni 92 viðaukar þar sem meðal annars 81 virkjunarkosti er lýst.

Lesa meira

20.8.2015 : Ábyrg stjórnun olíuvinnslu

Sameiginlegur fundur íslenskra og bandarískra stjórnvalda um ábyrga stjórnun olíu- og gasvinnslu á norðurslóðum var haldinn í Reykjavík dagana 18-19. ágúst.

Lesa meira

17.8.2015 : Orkustofnun veitir nýtingarleyfi á grunnvatni í Vatnsendakrikum í Heiðmörk

Orkustofnun veitir Orkuveitu Reykjavíkur Vatns- og fráveitu sf. og Kópavogsbæ nýtingarleyfi á grunnvatni í Vatnsendakrikum í Heiðmörk í þágu vatnsveitna sem reknar eru á höfuðborgarsvæðinu.

Lesa meira

11.8.2015 : Orkustofnun veitir leyfi til byggingar nýs raforkuflutningsvirkis í Vestmannaeyjum

Orkustofnun hefur veitt Landsneti leyfi til að reisa nýtt 66 kV raforkuflutningsvirki í Vestmannaeyjum auk leyfis til breytinga í tengivirki Landsnets í Rimakoti og styrkingar á hluta Rimakotslínu 1 til að auka flutningsgetu hennar. Lesa meira

19.6.2015 : Orkustofnun lokar í dag kl. 12:00 í tilefni 100 ára afmælis kosningarréttar kvenna

Í tilefni 100 ára afmælis kosningarréttar kvenna verður lokað hjá Orkustofnun frá hádegi í dag. Starfsmenn eru hvattir til að taka þátt í hátíðarhöldum í tilefni dagsins.

11.6.2015 : Vistvænt eldsneyti í samgöngum

Með tilkomu laga um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum sem sett voru árið 2014 hefur hlutur endurnýjanlegs eldsneytis á Íslandi aukist úr 0,2% í 2,4% þetta kemur fram í bæklingi sem Orkustofnun hefur gefið út um endurnýjanlegt eldsneyti.

Lesa meira

8.6.2015 : Fyrirlestur um eldsneytissparnað fyrir skip

Framkvæmdastjóri fyrirtækisins, Norsepower, í Finnlandi sem hannað hefur lausn til eldsneytissparnaðar fyrir skip mun fjalla um búnaðinn þann 11. júní næstkomandi. Lesa meira

8.6.2015 : Orkustofnun veitir leyfi til rannsókna á hafsbotni vegna sæstrengs

Orkustofnun hefur veitt fyrirtækinu Atlantic Superconnection Corporation leyfi til rannsókna á hafsbotninum suðaustur af landinu vegna mögulegrar lagningar sæstrengs milli Íslands og Bretlands.

Lesa meira

2.6.2015 : Orkustofnun tekur saman upplýsingar um sölu upprunaábyrgða

Íslensk fyrirtæki sem framleiða rafmagn geta selt upprunaábyrgðir til evrópskra fyrirtækja og hafa gert það frá árinu 2011. Orkustofnun hefur það hlutverk að reikna út endanlega raforkusölu á Íslandi eftir orkugjöfum. Lesa meira

27.5.2015 : Samfélag í þróun

Málþing um þjónustumiðstöð norðurslóða verður haldið þann 2. júní í Tónlistarmiðstöð Austurlands - Eskifirði.  Þar mun Þórarinn Sveinn Arnarsson sérfræðingur hjá Orkustofnun fjalla um stöðu olíuleitar á Drekasvæðinu og stefnumótun við málefni norðurslóða. Lesa meira

20.5.2015 : Fyrirlestrar nemenda Jarðhitaskólans

Nemendur jarðhitaskólans halda fyrirlestra um stöðu jarðhitamála í þeirra heimalöndum föstudaginn 22. maí klukkan 9:00 í fyrirlestrarsal Orkugarðs. Nemendur jarðhitaskólans koma frá ýmsum heimshornum og starfa flestir hjá orkufyrirtækjum í heimalöndunum.

Lesa meira

19.5.2015 : Ný stjórn Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna

Ný stjórn yfir Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna var sett í dag. Í stjórninni eru Dr. Jakob Rhyner, aðstoðarrektor Háskóla Sameinuðu þjóðanna í Evrópu, Dr. Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri, María Erla Marelsdóttir frá Utanríkisráðuneytinu og Lúðvík S. Georgsson forstöðumaður Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna. Lesa meira

8.5.2015 : Samstarfssamningur á sviði orkumála

Guðni A Jóhannesson, orkumálastjóri undirritaði í dag samkomulag á milli Orkustofnunar á Íslandi og State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (SAEE). Forstjóri SAEE, Serhiy Savchuk staðfesti samkomulagið fyrir nokkrum dögum í Kænugarði, Úkraínu.

Lesa meira

29.4.2015 : Útboð vegna endurnýjanlegs þotueldsneytis

Norrænar Orkurannsóknir auglýsa eftir tilboðum í verkefnið "Nordic perspectives on the use of advanced sustainable jet fuel for aviation". Verkefnið er til eins árs og tekið er á móti tilboðum til 26. maí kl. 13:00 CET. Lesa meira

27.4.2015 : Sérfræðingur í verkfræði raforkumála

Orkustofnun auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings við eftirlit með framkvæmd raforkulaga

Lesa meira

20.4.2015 : Auðlindir og nýting þeirra

Guðbrandsstofnun í samstarfi við Ferðamálastofu, Landvernd og Orkustofnun stóð fyrir vel heppnaðri ráðstefnu á Hólum í Hjaltadal 16.-17. apríl sl. um efnið "Hvernig metum við hið ómetanlega? Auðlindir og nýting þeirra".
Lesa meira

13.4.2015 : Ársfundur 2015

Ársfundur Orkustofnunar var haldinn síðasta föstudag þann 10. apríl. Þar fluttu iðnaðar- og viðskiptaráðherra, Ragnheiður Elín Árnadóttir og orkumálastjóri ávörp í upphafi fundar. Fjölbreytt erindi um orkumál voru á dagskrá fundarins þar á meðal erindi um orkusparnað, rammaáætlun, erlend verkefni og vindorku.

Lesa meira

30.3.2015 : Eru áhrif smávirkjana á lífríki ferskvatnsfiska vandamál?

Gildandi regluverk fullnægjandi, að mati Orkustofnunar, til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif smávirkjana á ferskvatnsfiska og lífríki þeirra Lesa meira

27.3.2015 : Ný námslína í verkefnastjórnun og fjármálum við Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna

Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna hefur ákveðið að bjóða upp á nýja námslínu í sex mánaða þjálfuninni þar sem áherslan er lögð á verkefnastjórnun og fjármál jarðhitaverkefna. Lesa meira

27.3.2015 : Velkomin á ársfund Orkustofnunar 2015

Föstudaginn 10. apríl, kl 14-17:00 sem verður í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafns Íslands.

Dagskrá og skráning hér

Lesa meira

23.3.2015 : Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

Í samræmi við lög um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar og fjárlög fyrir 2015 hefur iðnaðar- og viðskiptaráðherra ákveðið fjárhæð niðurgreiðslna.

Lesa meira

18.3.2015 : Orkustofnun heldur norrænt málþing um málmleit á landi og hafsbotni

Orkustofnun heldur þriðja NordMin málþingið í ráðstefnusal Nauthóls í Reykjavík 23.–24. mars nk. Yfirskrift málþingsins er On- and Offshore Exploration and Prospecting in Extreme Nordic Environments: Challenges and Benefits of Finding Exploitable Raw Materials. Á málþinginu verður fjallað um málmleit á landi og hafsbotni á Norðurlöndunum.

Lesa meira

13.3.2015 : Leiðrétting á fjölda virkjunarkosta og vindorkukostir frá Landsvirkjun

Þann 6. mars sl. var fullyrt að nær 80 virkjunarkostir væru fullunnir og skal það nú leiðrétt í kjölfar ábendingar. Endanlegur listi yfir alla virkjunarkosti telur 81 virkjunarkost. Virkjunarkostir í vatnsafli eru 48 og virkjunarkostir í jarðvarma eru 33 í þriðja áfanga rammaáætlunar. Lesa meira

11.3.2015 : Ísland heiðursland á stærstu árlegu jarðhitaráðstefnu og -sýningu Þýskalands 

Þann 4. – 5. mars sl. var Ísland heiðursland á stærstu árlegu jarðhitasýningu í Þýskalandi sem haldin var í Offenburg.  Af því tilefni var Orkustofnun með sérstakan sýningarbás á ráðstefnunni og flutti Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri eitt af opnunarerindum ráðstefnunnar, auk þess sem hann átti viðtöl við fjölmiðla. Lesa meira

9.3.2015 : Raforkuframleiðsla ársins 2014

Árið 2014 var heildarraforkuframleiðsla á Íslandi 18.120 GWh. Þetta er álíka mikil framleiðsla og árið 2013 (18.116 GWh) en um 3,3% meira en árið 2012 (17.549 GWh).

Lesa meira

6.3.2015 : Orkuskipti í samgöngum eru ótvírætt framfaraskref

Árið 2011 var samþykkt á Alþingi stefnumótun varðandi aukinn hlut endurnýjanlegra orkugjafa þar sem m.a. er kveðið á um að árið 2020 skuli hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum vera 10%. 

Lesa meira

6.3.2015 : Endanlegur listi yfir virkjunarkosti í rammaáætlun

Endanlegur listi yfir 80 virkjunarkosti hefur nú verið lagður fyrir verkefnisstjórn 3. áfanga rammaáætlunar, þar af eru 48 í vatnsafli en 32 í jarðvarma. Einn virkjunarkostur hefur verið dreginn til baka (Ölfusdalur) og einn leiðréttur (Norðlingaalda).

Lesa meira

27.2.2015 : Kolvetnisrannsóknasjóður auglýsir eftir styrkumsóknum

Kolvetnisrannsóknasjóður er mennta- og rannsóknasjóður í tengslum við kolvetnisstarfsemi á Íslandi. Umsóknarfrestur er til 30. apríl 2015

Lesa meira

23.2.2015 : Laust starf lögfræðings

Orkustofnun auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings

Lesa meira

20.2.2015 : Önnur áfangaskil Orkustofnunar til verkefnisstjórnar þriðja áfanga rammaáætlunar

Orkustofnun hefur sent til verkefnisstjórnar þriðja áfanga rammaáætlunar drög að skilgreiningu á nær öllum virkjunarkostum sem væntanlega verða lagðir fyrir verkefnisstjórn þriðja áfanga rammaáætlunar. Alls er um að ræða 81 virkjunarkost í vatnsafli og jarðvarma. Lesa meira

6.2.2015 : Árangur borana á háhitasvæðum um sjötíu og fimm prósent

Þrjár af hverjum fjórum borholum á háhitasvæðum reynast nýtanlegar samkvæmt nýrri úttekt sem unnin var fyrir Orkustofnun af Íslenskum orkurannsóknum (ÍSOR). Að jafnaði er afkastageta nýtanlegra holna 7 MW í raforku

Lesa meira

29.1.2015 : Árangur borana á háhitasvæðum

Næsta miðvikudag mun Björn Már Sveinbjörnsson fjalla um verkefnið “Árangur borana á háhitasvæðum” (Success of High Temperature Geothermal Wells in Iceland). Erindið verður haldið í Orkugarði þann 4. febrúar klukkan 12:00.
Lesa meira

29.1.2015 : Orkustofnun dregur til baka þrjá virkjunarkosti

Í kjölfar ábendingar frá Hjörleifi Finnssyni þjóðgarðsverði Vatnajökulsþjóðgarðs í hádegisfréttum á samtengdum rásum ríkisútvarpsins þann 22. janúar síðast liðinn, hefur Orkustofnun ákveðið að draga til baka þrjá virkjunarkosti sem lagðir hafa verið fyrir verkefnisstjórn þriðja áfanga rammaáætlunar. Ábending Hjörleifs varðaði aðrennslisskurð Arnardalsvirkjunar sem fer inn fyrir mörk þjóðgarðsins. Lesa meira

26.1.2015 : Orkusjóður auglýsir rannsóknarstyrki 2015

Við úthlutun styrkja 2015 verður meðal annars sérstök áhersla lögð á hagkvæma orkunýtingu og orkusparnað, innlenda orkugjafa, vistvænt eldsneyti og sparnað jarðefnaeldsneytis.  Umsóknarfrestur er til 6. mars 2015. Lesa meira

22.1.2015 : Í tilefni umfjöllunar um virkjunarkosti í þriðja áfanga rammaáætlunar

Nú er í fyrsta sinn unnið samkvæmt gildandi lögum (48/2011) og reglugerð (530/2014)  að gerð rammaáætlunar. Telja verður eðlilegt út frá sjónarmiðum stjórnsýslulaga að allir virkjunarkostir fái almenna umfjöllun á grundvelli nýs fyrirkomulags og njóti jafnræðis í meðferð Orkustofnunar og verkefnisstjórnar þriðja áfanga rammaáætlunar. Lesa meira

20.1.2015 : Fréttatilkynning vegna áfangaskila Orkustofnunar til verkefnisstjórnar þriðja áfanga rammaáætlunar

Orkustofnun hefur sent til verkefnisstjórnar þriðja áfanga rammaáætlunar drög að skilgreiningu á 50 virkjunarkostum af þeim 88 sem væntanlega verða lagðir fyrir verkefnisstjórn. Lesa meira