Skýrslur Orkustofnunar árið 1993

OS-93001/JHD-01 B      Svartsengi : borun könnunarholu HSH-15 í gufupúðann : áfangaskýrsla

OS-93002/VOD-01 B     Vatnshæðarmælingar í Jökulsárlóni á Breiðamerkursandi 1991 og 1992

OS-93003/JHD-01         Árangur jarðhitarannsókna : grein lögð fram á málþingi SÍH og OS 21. janúar 1993

OS-93004/JHD-02         Áhrif girðinga á TEM-viðnámsmælingar

OS-93005/VOD-02 B     Athuganir á vatnsbúskap Hornafjarðar

OS-93006/JHD-02 B      Vatnsöflun Hitaveitu Akureyrar : staða og horfur í febrúar 1993 : bráðabirgðaskýrsla

OS-93007/JHD-03         Kolviðarhóll, hola KhG-1 : borun, rannsóknir og vinnslueiginleikar : lokaskýrsla

OS-93008/JHD-03 B      Hitaveita Rangæinga : jarðhitarannsóknir 1987-1992 og möguleikar á frekari orkuöflun

OS-93009/JHD-04 B      - kom ekki út -

OS-93010/JHD-05 B      Bergmyndanir í borholum á Nesjavöllum

OS-93011/JHD-06 B      Reykjanes : vinnslueftirlit 1970 – 1992

OS-93012/JHD-07 B      Svartsengi : borun vinnsluholu HSH-14 í gufupúðann : lokaskýrsla

OS-93013                         Ársfundur Orkustofnunar 1993

OS-93014/JHD-04         Útfellingar magnesíum-silíkata : áhrif sýrustigs og hitastigs á útfellingu magnesíum-silíkata úr hitaveituvatni : skýrsla um niðurstöður tilrauna í Svartsengi og á Grafarholti

OS-93015/JHD-05         On the origin of organic gas in Öxarfjörður, NE-Iceland

OS-93016/JHD-08 B      Jarðhitakerfið í Bjarnarflagi : mat á hita, þrýstingi og afköstum

OS-93017/JHD-09 B      Krafla - vinnslueftirlit : borholumælingar 1992

OS-93018/JHD-10 B      Hitaveita Ólafsfjarðar : rannsóknir á jarðhita við Ólafsfjarðarvatn 1992

OS-93019/VOD-03 B     Glámuvirkjun : lausleg áætlun um þakrennuvirkjun          

OS-93020/JHD-11 B      Hitaveita Dalvíkur : eftirlit með jarðhitavinnslu við Hamar árið 1992

OS-93021                         - kom ekki út –

OS-93022/JHD-12 B      Námafjall : TEM-viðnámsmælingar 1992

OS-93023/JHD-13 B      Hitaveita Ólafsfjarðar : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 1992

OS-93024/VOD-01         Vatnsbúskapur Lagarfossvirkjunar árin 1975-1991 : Hluti A : Greinargerð          

OS-93025/JHD-06         Orkuöflun Hitaveitu Akureyrar : staða og horfur 1993

OS-93026/VOD-05 B     Glámusvæði : dýptarmælingar á fjórum vötnum fyrir Orkubú Vestfjarða

OS-93027/JHD-07         Gravity data and a gravity map of Iceland

OS-93028/JHD-14 B      Hitaveita Varmahlíðar : efnaeftirlit með jarðhitavatni 1992

OS-93029/JHD-08         Hæðar- og þyngdarmælingar á utanverðum Reykjanesskaga 1992

OS-93030/JHD-15 B      Hitaveita Sauðárkróks : eftirlit með jarðhitavinnslu við Áshildarholtsvatn árið 1992

OS-93031/VOD-06 B     Athuganir á landbroti á Heimaey       

OS-93032/VOD-02         Afkoma nokkurra jökla á Íslandi 1989-1992

OS-93033/JHD-16 B      Krafla - hola KG-26 : upphitun, upphleyping og blástur

OS-93034/JHD-09         Áhrif vinnslu jarðhita á umhverfið : framvinduskýrsla um forverk og mótun samvinnuverkefnis

OS-93035/JHD-17 B      Leit að jarðsjó með viðnámsmælingum á ströndinni milli Þjórsár og Markarfljóts : sérverkefni í fiskeldi 1990

OS-93036/JHD-18 B      Jarðhitasvæðið Urriðavatni : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 1992 og niðurstöður ferlunarprófunar

OS-93037/JHD-10         Jarðhiti á Ölkelduhálssvæði : viðnámsmælingar 1991 og 1992

OS-93038/JHD-11         Varmaleiðni og poruhluti

OS-93039/JHD-19 B      Hitaveita Húsavíkur : efnaeftirlit með jarðhitavatni 1992

OS-93040/JHD-20 B      Hitaveita Þorlákshafnar : eftirlit með jarðhitavinnslu 1992-1993

OS-93041/JHD-21 B      Tenging jarðlaga á Norður-Reykjum og Helgadal : jarðlagaþversnið

OS-93042/JHD-22 B      Svartsengi : vinnslueftirlit júlí 1992 - júlí 1993

OS-93043/JHD-23 B      Reykjanes : vinnslueftirlit júlí 1992 - júlí 1993

OS-93044/VOD-03         Flóð þrettán vatnsfalla

OS-93045/JHD-24 B      Svartsengi : vinnslueftirlit með vatnstöku Vatnsveitu Suðurnesja

OS-93046/VOD-07 B     Mælingar yfir sprungur og lengdarmælingar vestan Nesjavalla

OS-93047/JHD-25 B      Hitaveita Siglufjarðar : vinnslueftirlit 1992

OS-93048/JHD-12         Reflection seismic survey along proposed tunnel route in Hvalfjörður, SW-Iceland

OS-93049/JHD-26 B      - kom ekkí út -

OS-93050/JHD-27 B      Þunnsneiðalýsingar og myndir frá holum á Norður-Reykjum og Helgadal : hefti 1, 2, 3 og 4

OS-93051/JHD-28 B      Svartsengi : aflmæling á holum HSH-14 og HSH-15

OS-93052/JHD-13          Laugaland í Eyjafjarðarsveit : tilraun með niðurdælingu vatns

OS-93053/JHD-29 B      Jarðhitakerfið í Námafjalli : efnafræðileg úttekt

OS-93054/OBD-01 B     Raforkuspá 1993-2020

OS-93055/VOD-08 B     Mælingar á rennsli í ósum Héraðsvatna

OS-93056/VOD-09 B     Stór Skaftárhlaup 1970-1991

OS-93057/VOD-10 B     Hæðarmælingar Orkustofnunar og Vegagerðar ríkisins frá Reykjavík til Selfoss 1992

OS-93058/JHD-14         Jarðhitarannsóknir á Reykjum við Reykjabraut 1992-1993

OS-93059/JHD-30 B     Hitaveita Reykjavíkur : mælingaeftirlit á Nesjavöllum 1993

OS-93060/VOD-11 B     Hveragerði : grunnvatn í Bæjarþorpsheiði

OS-93061/VOD-04        Vatnsveitur og vatnsból : samantekt um vatnsveitumál          

OS-93062/VOD-05        Vatnsbúskapur Smyrlabjargaárvirkjunar árin 1970-1991. Hluti A, Greinargerð         

OS-93063/JHD-15         Rannsóknir á jarðhita og setlögum í Öxarfirði og Kelduhverfi

OS-93064/VOD-12 B     Hraunavirkjun : forathugun - kerfisgreining

OS-93065/JHD-31 B      Ummyndunarhiti jarðhitakerfisins í Bjarnarflagi

OS-93066/JHD-32 B      Kísilgúrleit í Eldhrauni við Mývatn

OS-93067/JHD-33 B      Hola HS-36 í Nauthólsvík : jarðlög, ummyndun og vatnsæðar

OS-93068/VOD-06         Vatnsbúskapur Skeiðsfossvirkjunar árin 1945-1990 : Hluti A: Greinargerð        

OS-93069/JHD-34 B      Vatnsveita Suðurnesja - Hitaveita Suðurnesja : líkanreikningar á vinnslu ferskvatns á Lágasvæði

OS-93070/VOD-07        Austurlandsvirkjun : áhrif á framburð og strandrof við Héraðsflóa og Öxarfjörð, grugg og hitastig í Lagarfljóti, og ástand strandsjávar

OS-93071/JHD-35 B      Jarðlagasnið um holu BJ-11 og BJ-12 í Bjarnarflagi

OS-93072/JHD-36 B      Laugaland í Eyjafjarðarsveit : túlkun segulmælinga

OS-93073/VOD-13 B     Landmælingar vegna kortagerðar á Nýjabæjarfjalli í ágúst 1992

OS-93074/JHD-16         Mælingar á gasi í andrúmslofti : styrkur brennisteinsvetnis, brennisteinsdíoxíðs og kvikasilfurs á háhitasvæðum

OS-93075/JHD-37 B      Hitaveita Selfoss : eftirlit með jarðhitavinnslu 1992-1993

OS-93076/JHD-38 B      Hitaveita Rangæinga : eftirlit með jarðhitavinnslu 1992-1993

OS-93077/JHD-39 B      Hitaveita Seltjarnarness : vinnslueftirlit 1992-1993

OS-93078/VOD-14 B     Application of a degree-day mass balance model to the Qamanârssûp sermia outlet glacier, West Greenland

OS-93079/JHD-40 B      Hitastigulsboranir á Seltjarnarnesi haustið 1993 og aðgerðir í holum Sn-2 og Sn-3

 

AÐRAR SKÝRSLUR

            Málþing SÍH og Orkustofnunar um jarðhitarannsóknir (1993 : Reykjavík) 

            Nýting vatnsfalla

            Virkjanalíkan Orkustofnunar