Skýrslur Orkustofnunar árið 1988

OS-88001/JHD-01         Svartsengi : efnaeftirlit 1980-1987

OS-88002/VOD-01 B     Nýbygging Alþingis : jarðfræðiskýrsla

OS-88003/VOD-02 B     Landmælingar vegna kortagerðar á Fljótsdalshéraði sumarið 1987

OS-88004/VOD-01         Könnun á smádýrum í Hvannalindum, Fagradal og Grágæsadal

OS-88005/JHD-01 B      Hafsbotnsrannsóknir 1987 : yfirlitsskýrsla

OS-88006/JHD-02 B      Áhrif þrýstiprófana 1972-1976 á vatnsborð í borholum í Mosfellssveit

OS-88007/JHD-03 B      Jarðhitasvæðið við Hvíthóla : hermireikningar og vinnsluspá

OS-88008/JHD-04 B      Borun þriggja rannsóknarhola í Öxarfirði sumarið 1988 : verklýsing

OS-88009/VOD-03 B     Náttúrulegar aðstæður til fiskeldis í Kaldrananeshreppi : sérverkefni í fiskeldi 1987

OS-88010/JHD-05 B      Nesjavellir : kjarnar úr holu NJ-17

OS-88011/VOD-04 B     Egilsstaðaflugvöllur : um vatnsöflun á Egilsstaðanesi

OS-88012/VOD-05 B     Ísafjarðardjúp : náttúrulegar aðstæður til fiskeldis : sérverkefni í fiskeldi

OS-88013/VOD-06 B     Lindir í uppsveitum Árnes- og Rangárvallasýslu : sérverkefni í fiskeldi 1987

OS-88014/JHD-06 B      Borun holu 24 í Kröflu fyrir Landsvirkjun : útboðslýsing - tilboðsform

OS-88015/JHD-07 B      Borun holu 24 í Kröflu fyrir Landsvirkjun : verklýsing

OS-88016/JHD-08 B      Klausturhólar : dæluprófun holu 10

OS-88017/JHD-09 B      Jarðhitasvæðið Urriðavatni : nokkrar athuganir

OS-88018/VOD-02         Grunnvatnsborð við Lagarfljót

OS-88019/JHD-10 B      Correcting for the coastal effect on the apparent resistivity of Schlumberger soundings

OS-88020/JHD-11 B      Leit að volgum jarðsjó og heitu vatni við Þorlákshöfn : niðurstöður borana 1987 : sérverkefni í fiskeldi 1987

OS-88021/VOD-03        Brúaröræfi : náttúrufarskönnun vegna virkjunar Jökulsár á Fjöllum og Jökulsár á Dal

OS-88022/JHD-12 B      Viðnámssniðsmælingar á Efrireykjum í Biskupstungum og í Hvammi, Landsveit : sérverkefni í fiskeldi 1987

OS-88023/JHD-13 B      Nesjavellir : hola NJ-15, 4. áfangi: Upphitun, upphleyping, blástur og jöfnun þrýstings eftir blástur

OS-88024/JHD-14 B      Milos geothermal development. : consultants review of trial operation and reinjection until March 1, 1988

OS-88025/VOD-07 B     Brúaröræfi : náttúrufarskönnun vegna virkjunar Jökulsár á Fjöllum og Jökulsár á Dal : útdráttur og helstu niðurstöður

OS-88026/JHD-02         Reykjavík, hola RV-41 : borholurannsóknir

OS-88027/JHD-03         Elliðaársvæðið : uppruni og eðli jarðhitans

OS-88028/VOD-04         Fremtida perspektiv för vattenkraften

OS-88029/VOD-08 B      Fiskeldisrannsóknir í Vestur-Skaftafellssýslu 1987

OS-88030/JHD-15 B      Jarðhitasvæðið í Mórudal á Barðaströnd : rennsli úr holum og áhrif borana 1987

OS-88031/JHD-05 I        Geothermal resistivity survey in the Asal rift in Djibouti : vol I, Main text

OS-88031/JHD-05 II       Geothermal resistivity survey in the Asal rift in Djibouti : vol II, Survey data

OS-88032/JHD-16 B      Súrefnisupptaka í aðveituæðum úr plasti

OS-88033/JHD-17 B      Gufuöflun fyrir Kröfluvirkjun

OS-88034/VOD-09 B     Verkefna- og fjárhagsuppgjör Vatnsorkudeildar fyrir árið 1987

OS-88035/VOD-05         Endurskoðun virkjana á Vestfjörðum

OS-88036/JHD-18 B      Frumathugun á hagkvæmni hitaveitu í Þverárhlíðarhreppi, Borgarfirði

OS-88037/JHD-19 B      Hitamæling og djúpsýnataka í holu Sn-4 á Seltjarnarnesi 1988

OS-88038/VOD-06         Krepputunga og Brúardalir : lýsingar á korteiningum jarðfræðikorts

OS-88039/JHD-20 B      Vaðnes í Grímsnesi : dæluprófun holu 13

OS-88040/JHD-21 B      Jarðhitasvæðið Urriðavatni : efnasamsetning vatns fyrri hluta árs 1988

OS-88041/JHD-06         Sampling methods for geothermal fluids and gases

OS-88042/JHD-07         The effect of volcanic activity on the groundwater system in the Námafjall geothermal area, NE Iceland

OS-88043/JHD-22 B      Hitaveita Þorlákshafnar : efnasamsetning jarðhitavatns í holu 1 á Bakka og holu 2 í Hjallakróki og hitamæling í holu 2

OS-88044/JHD-23 B      Athugun á jarðhita á Varmalandi í Skagafirði

OS-88045/JHD-08         Náttúrleg skilyrði til fiskeldis í uppsveitum Árnes- og Rangárvallasýslu : sérverkefni í fiskeldi 1987

OS-88046/JHD-09         Nesjavellir : borholujarðfræði : vatnsgengd í jarðhitageymi

OS-88047/VOD-10 B     Fiskeldismöguleikar í Djúpi og á Ströndum : samanteknar niðurstöður

OS-88048/JHD-24 B      Efrireykir, Biskupstungum : afkastaprófun holu 23

OS-88049/JHD-25 B      Gljúfurárholt : dæluprófun holu 3

OS-88050/JHD-26 B      Viðnámsmælingar á suðurströnd Reykjanesskaga : sérverkefni í fiskeldi 1988

OS-88051/JHD-27 B      Sjóhola HSH-1 við Húsavík : sérverkefni í fiskeldi 1988

OS-88052/JHD-10         Vatnsöflun Hitaveitu Akureyrar : staða og horfur 1988

OS-88053/JHD-11         Jarðhitasvæðið að Hamri í Svarfaðardal : um afköst vinnsluhola Hitaveitu Dalvíkur

OS-88054/JHD-28 B      Jan Mayen ryggen : tolkning af sonarbøye data : statusrapport - november 1988

OS-88055/JHD-29 B      One-dimensional inversion of central loop transient electro-magnetic soundings : computer program, description and user's guide

OS-88056/JHD-12         Svartsengi : vinnslueftirlit júlí 1985 - júlí 1988

OS-88057/OBD-01        Eldsneytisspá 1988-2015

OS-88058/VOD-11 B     Fjarðarárvirkjun : byggingarefnisleit 1988

OS-88059                        Fiskeldisverkefni Orkustofnunar 1988 : bráðabirgðaskýrsla um stöðu og helstu niðurstöður í des. 1988

OS-88060/JHD-30 B      Hitaveita Suður-Skeiða, Árnessýslu : efnasamsetning vatns og tæringarprófun

OS-88061/JHD-31 B      Viðnámsmælingar á Meðallandssandi í júlí 1988 : sérverkefni í fiskeldi 1988

OS-88062/JHD-32 B      Hitaveita Seltjarnarness : vinnslueftirlit 1988

OS-88063                        Milos geothermal development : budget cost estimate for the drilling of 9 geothermal wells on Milos

OS-88064/VOD-07         Kortaskrá Orkustofnunar : desember 1988

OS-88065/VOD-13 B     Blönduvirkjun : mæling á dynamískum fjaðureiginleikum berggrunnsins

OS-88066/JHD-13         Nýjungar í nýtingu jarðhita : námsstefna Endurmenntunarnefndar 16.-18. nóvember 1987

OS-88067/JHD-34 B      Útfellingar í hitaveitum : erindi flutt á vetrarfundi Sambands íslenskra rafveitna og Sambands íslenskra hitaveitna 27.-28. október 1988

OS-88068/VOD-14 B     Hitaveita Sauðárkróks : rannsóknarhola við Fornós

OS-88069/VOD-15 B     Fjarðarárvirkjun : rennsli við vatnshæðarmæla og til virkjunar

                                      Verklýsing á borun hola N-1 og D-3 í Öxarfirði