Skýrslur Orkustofnunar árið 1983

OS-83001/VOD-01 B     Verndun vatnsbóla ÍSAL í Straumsvík

OS-83002/JHD-01         Húshitunaráætlun : II. hluti : frumáætlun um 5 nýjar hitaveitur : viðbótarskýrsla

OS-83003/JHD-02         Svartsengi, hola SG-12 : borun, jarðlög, ummyndun og vatnsæðar

OS-83004/VOD-02 B     Landmælingar vegna jarðfræðirannsókna á Fljótsdalsheiði 1982

OS-83005/JHD-03         Jarðhitasvæðið í Urriðavatni : jarðfræði- og jarðeðlisfræðirannsóknir 1978-1982

OS-83006/JHD-01 B      Krafla, hola KJ-20 : upphitun, upphleyping og blástur

OS-83007/VOD-03 B     Staðarval stóriðju við Reykjavík : jarðfræðileg forkönnun á hugsanlegri verksmiðjulóð á Geldinganesi

OS-83008/VOD-04 B     Blönduvirkjun : rannsóknir á setbergi á jarðgangaleiðum

OS-83009/VOD-05 B     Blönduvirkjun : fallgöng og strengjagöng : bergtækni

OS-83010/VOD-06 B     Fljótsdalsvirkjun : byggingarefniskönnun 1982

OS-83011/JHD-02 B      Útfellingar úr upphituðu ferskvatni frá Hitaveitu Hveragerðis

OS-83012/VOD-07 B     Ófeigsfjarðarheiði : forathugun á virkjunarkostum

OS-83013/JHD-03 B      Krafla, hola KJ-21 : upphitun, upphleyping og blástur

OS-83014/VOD-08 B     Sultartangavirkjun : jarðfræði- og grunnvatnsrannsóknir á svæði jarðganga og stöðvarhúss í Sandafelli 1982

OS-83015/VOD-09 B     Sultartangavirkjun : frárennslisskurður á Hafi : könnun á grunnvatni, lekt og vinnslueiginleikum jarðlaga

OS-83016/VOD-01        Bergflokkun og eðlismassi aurs

OS-83017/VOD-10 B     Blönduvirkjun : jarðfræðirannsóknir 1982 : stíflustæði og skurðleiðir

OS-83018/JHD-04         Frumáætlun um flutning jarðvarma frá háhitasvæðum : áfangi 2 : gufuþjöppun og vatnsdæling.

OS-83019/JHD-05 B      Jarðhitarannsóknir við Svalbarðseyri 1981-82 og tillögur um framhaldsrannsóknir

OS-83020/VOD-11 B     Staðarval stóriðju við Eyjafjörð : jarðfræðileg forkönnun á hugsanlegri verksmiðjulóð að Dysnesi í Arnarneshreppi

OS-83021/JHD-06 B      Geophysical logs from Lopra-1 and Vestmanna-1 : progress report

OS-83022/VOD-12 B     Kver með fróðleiksmolum um vatnajarðfræði, dæluprófun og lektun

OS-83023/JHD-04         Nesjavellir, hola NG-6 : borun, rannsóknir og vinnslueiginleikar

OS-83024/JHD-05         Jarðhitarannsóknir við Hrafnagil

OS-83025/JHD-06         Geothermal resources of Burundi : report on a reconnaissance mission 1982.08.30-09.13

OS-83026/JHD-07 B      Hola LWN-4 að Laugalandi í Holtum : vatnsvinnsla des.'82 - mars '83 og bilun djúpdælu

OS-83027/JHD-08 B      Leirá, Borgarfirði : útfellingar

OS-83028/JHD-09 B      Hitaveita Hveragerðis : áhrif útfellinga á flutningsgetu hitaveitulagna

OS-83029/JHD-10 B      Krafla. Gas í háþrýstilögn og gaslosunarbúnaði : athugun á andrúmsloftsmengun 1983-04-14

OS-83030/VOD-13 B     Verkefna- og fjárhagsáætlun Vatnsorkudeildar fyrir árið 1983

OS-83031/VOD-14 B     Landmælingar vegna korta í mælikvarða 1:20000 við Markarfljót og Síðuvötn

OS-83032/VOD-15 B     Verkefna- og fjárhagsuppgjör Vatnsorkudeildar fyrir árið 1982

OS-83033/VOD-16 B     Blanda hydroelectric project : engineering geology of the area of proposed underground works : summary

OS-83034/VOD-17 B     Neðri-Þjórsá : rannsóknir sumarið 1982

OS-83035/VOD-02        Notkun rafskautskatla í fiskimjölsverksmiðjum

OS-83036/VOD-18 B     Sultartangavirkjun : brotstyrkur bergs á jarðgangaleiðum í Sandafelli

OS-83037/JHD-11 B      Hitaveita á nokkra bæi á Skeiðum : Syðri- og Efri-Brúnavelli, Vorsabæ, Birnustaði og Fjall

OS-83038/VOD-19 B     VLF-mælingar og úrvinnsluaðferðir

OS-83039/VOD-03        Öryggi í raforkumálum á Vestfjörðum

OS-83040/JHD-12 B      Borun holu RnG-9 Reykjanesi

OS-83041/VOD-20 B     Hæðarmælingar í nágrenni Svartsengis fyrir Hitaveitu Suðurnesja

OS-83042/VOD-21 B     Lausleg athugun á áhrifum raforkusamningsins við Ísal á raforkuverð Landsvirkjunar til almenningsveitna

OS-83043/VOD-22 B     Malarnám í landi Esjubergs : könnun unnin fyrir Steypustöðina hf.

OS-83044/VOD-23 B     Markarfljót : forkönnun á jarðfræði

OS-83045/VOD-04        Undirbúningur vatnsaflsvirkjana : markmið og framkvæmd

OS-83046/VOD-05        Athugun á framlengingu rennslisraða

OS-83047/JHD-07         Niðurdælingartilraun við Svartsengi 1982

OS-83048/JHD-08         Hitaveita Hveragerðis : áhrif útfellinga á flutningsgetu hitaveitulagna

OS-83049/JHD-09         Viðnámsmælingar á utanverðum Reykjanesskaga 1981 og 1982

OS-83050/VOD-24 B     Malarnám í landi Móa

OS-83051/JHD-10         Magnesíumsilikatútfellingar í hitaveitum

OS-83052/VOD-25 B     Veðurstöðvar og skráningartæki : álit vinnuhóps á Vatnsorkudeild

OS-83053/JHD-13 B      Jarðhitasvæðið Urriðavatni : sýnataka í marsmánuði 1983

OS-83054/VOD-26 B     Markarfljót : lónfyllur og gjóskulög

OS-83055/VOD-27 B     Orsakir vatnsborðshækkunar Grænavatns og Mývatns við Garð

OS-83056/VOD-28 B     Þríhyrninganet og hæðanet við Blöndu 1982

OS-83057/JHD-14 B      Vorferð í Kröflu

OS-83058/JHD-15 B      Lýsing á fjórum teikniforritum til úrvinnslu borholugagna

OS-83059/VOD-29 B     Búrfell II : aðrennslisskurður og stöðvarinntak : kjarnaborun 1983

OS-83060/VOD-30 B     Fljótsdalsvirkjun : hljóðhraðamælingar 1982

OS-83061/JHD-16 B      Hitaveita í Hraungerðishreppi : frumathugun á hitaveitu á Oddgeirshóla, Langholt, Litla- og Stóra-Ármót o.fl. bæi

OS-83062/JHD-17 B      Krafla, hola KJ-22 : borun frá 50 m í 198 m og steyping 13 3/8" fóðringar

OS-83063/JHD-11         Frumáætlun um flutning jarðvarma frá háhitasvæðum : áfangi 3 : Þeistareykir - Húsavík, Hengill - Reykjavík, Trölladyngja - Straumsvík

OS-83064/JHD-21 B      Geophysical logs from Lopra-1 and Vestmanna-1 : progress report - 2

OS-83065/JHD-18 B      Frumáætlun um hitaveitu á bæina Vatnsleysu, Heiði og Fellskot í Biskupstungum

OS-83066/JHD-19 B      Tillögur um endurbætur á hitaveitu á Lýsuhóli, Staðarsveit

OS-83067/VOD-32 B     Efnagreiningar á köldu vatni

OS-83068/VOD-31 B     Nýtanlegt vatnsafl á Íslandi

OS-83069/JHD-12         Frumáætlun um fiskeldisstöð á Kistu, Reykjanesi

OS-83070/JHD-20 B      Krafla, hola KJ-22 : borun fyrir vinnslufóðringu, frá 198 m til 567 m

OS-83071/JHD-22 B      Krafla, hola KJ-22 : borun vinnsluhluta holunnar, frá 567 m til 1877 m

OS-83072/VOD-06         Hreindýrarannsóknir 1979-1981 : lokaskýrsla

OS-83073/VOD-07         Fæða og beitilönd íslensku hreindýranna : rannsóknir vegna fyrirhugaðra virkjana í Jökulsá í Fljótsdal og Jökulsá á Dal

OS-83074/VOD-08        Áhrif fyrirhugaðra virkjana á Austurlandi á hreindýr og beitilönd þeirra

OS-83075/JHD-13         Krafla, hola KJ-9 : aflsaga, efnabreytingar og endurborun

OS-83076/JHD-14         Hitaveita Suðurnesja : athugun á útfellingarhættu í Njarðvíkuræð

OS-83077/JHD-23 B      Krafla, hola KJ-13 : endurborun í júlí og ágúst 1983

OS-83078/JHD-24 B      Hitaveita Borg, Grímsneshr. : frumáætlun um hitaveitu fyrir byggðina við Borg

OS-83079/JHD-25 B      Krafla, hola KJ-23 : borun frá 70 m í 196 m og steyping 13 3/8" fóðringar

OS-83080/JHD-26 B      Krafla, hola KJ-23 : borun frá 196 m í 539 m og steyping 9 5/8" fóðringar

OS-83081/VOD-09         Rennslisgreining og lenging rennslisraða : tölfræðileg aðferðafræði

OS-83082/JHD-27 B      Krafla, hola KJ-23 : borun vinnsluhluta holunnar

OS-83083/JHD-15         Þyngdarmælingar í nágrenni Svartsengis

OS-83084/JHD-16         Vikureinangrun á hitaveitulögnum

OS-83085/JHD-28 B      Af eftirliti með borholum í Kröflu sumarið 1983

OS-83086/JHD-17         Svartsengi : I Vatnsborðslækkun og vinnsla : II Efnasamsetning jarðsjávar og gufu 1980-1983 : III Hiti og þrýstingur í jarðhitakerfinu

OS-83087/JHD-29 B      Septemberdagar í Kröflu 1983 : sýnataka og mælingar á gasstyrk

OS-83088/JHD-18         Geophysical logs from Lopra-1 and Vestmanna-1

OS-83089/JHD-30 B       Hitaveita á nokkra bæi í Villingaholtshreppi, Árn.

OS-83090/VOD-33 B     Jarðgrunnur á Jökuldal : forkönnun

OS-83091/VOD-34 B     Bolungarvík : könnun á lausum jarðlögum

OS-83092/JHD-31 B      Krafla : borun holu KJ-3A

OS-83093/JHD-32 B      Gas í gufu : lýsing og prófun ákvörðunaraðferða : Krafla : athugun á gasstyrk gufu við mismunandi rekstaraðstæður í háþrýstilögn og í gaslosunarbúnaði, 1983-10.06-07

OS-83094/JHD-33 B      Um aðferðir við mælingar á meðburði í Svartsengi

OS-83095/VOD-35 B     Brúarjökull og Dyngjujökull : áætlun um íssjármælingar

OS-83096/JHD-34 B      Krafla : jarðeðlisfræðileg könnun við Hvíthólaklif 1983 : áfangaskýrsla

OS-83097/JHD-35 B      Krafla : enn um borholueftirlit 1983

OS-83098/JHD-36 B      Krafla : mælingar á gasstyrk í gufuveitulögnum og aftan við gasþeysa 1983.11.02-03

OS-83099/JHD-37 B      Mælingar í Kröfluholum í nóvember 1983

OS-83100/VOD-36 B     Neðri-Þjórsá : landmælingar og borro- og cobraboranir 1982-1983

OS-83101/JHD-38 B      Upphitun með varmadælu að Egilsá, Akrahreppi, Skagafirði

OS-83102/VOD-37 B     Landmælingar vegna jarðfræðirannsókna á Fljótsdalsheiði 1983

OS-83103/JHD-39 B      Nesjavellir, hola NG-7 : fyrsti áfangi : borun í 183 m og steyping 13 3/8" fóðringar

OS-83104/JHD-40 B      Nesjavellir, hola NG-7 : annar áfangi : borun frá 183 m í 593 m og steyping 9 5/8" fóðringar

OS-83105/JHD-41 B      Nesjavellir, hola NG-7 : þriðji áfangi : borun vinnsluhluta, 593-2001 m

OS-83106/JHD-19         Breytingar á efnasamsetningu jarðhitavatns á Seltjarnarnesi á tímabilinu 1970-1983

OS-83107/JHD-42 B      Borun holu EG-2, Eldvörpum : áfangaskýrsla

OS-83108/JHD-20         Nýting jarðhitavatns að Hæðarenda, Grímsnesi : hindrun kalkútfellinga

OS-83109/VOD-38 B     Borun í Sómastaðagerði, Reyðarfirði

OS-83110/VOD-39 B     Mælingar á Hofsafrétt og í Skagafirði 1983

OS-83111/JHD-43 B      Krafla, hola KJ-13 : upphitun, upphleyping og blástur eftir endurborun 1983

OS-83112/VOD-40 B     Viðeyjarsund og nágrenni : jarðfræðileg samantekt

OS-83113/JHD-44 B      Forrita- og gagnasafn fyrir hafsbotnsrannsóknir : staða verks í lok árs 1983

OS-83114/VOD-41 B     Hólmsberg : boreholes B-11 and B-12

OS-83115/VOD-42 B     Blönduvirkjun : jarðfræðirannsóknir

OS-83116/JHD-45 B      Athugun á stýringu varmaskipta fyrir gufuveituna í Hveragerði

OS-83117/JHD-21         Jarðhiti og möguleikar á hitaveitu í Norðurárdal, Borgarfirði

OS-83118/VOD-10        Kísiliðjan við Mývatn : grunnvatnsrannsóknir

OS-83119/JHD-22         Vestur-Hengill : yfirborðsrannsóknir jarðhitasvæðisins

 

AÐRAR SK'YRSLUR

 

                                            Grjótvarnarefni í stíflur við Þórisvatn og Vatnsfell

                                            Ísingarmælingar