Skýrslur Orkustofnunar árið 1979

OS-79001/JHD-01         Jarðhitaathugun í nágrenni Þingborgar og Hraungerðis í Hraungerðishreppi   

OS-79002/ROD-01        Vestfjarðalína : könnun á botnseti Þorskafjarðar

OS-79003/JHD-02         Geophysical logging in the IRDP hole in Reydarfjördur, Iceland : field data and preliminary report

OS-79004/ROD-02        Fljótsdalsheiði : frumkönnun á lífvist straumvatna í veitukerfi Bessastaðavirkjunar

OS-79005/JKD-01         Umhverfisrannsóknir við Lagarfljót : VIII : jarðvatnsathuganir

OS-79006/ROD-03        Mapping of Iceland in scale 1:50,000 : control surveys in increments: 2, 3, 4, 5

OS-79007/ROD-04        Umsögn Orkustofnunar um tvö fjölrit Náttúruverndarráðs : "Fossar á Íslandi" og "Vatnavernd"

OS-79008/ROD-05        Búðarhálsvirkjun : jarðfræðirannsóknir 1978

OS-79009/JHD-03         Heitavatnsöflun á Ytri-Tjörnum fyrir Hitaveitu Akureyrar

OS-79010/JHD-04         Hæðar- og þyngdarmælingar á Kröflu-Námafjallssvæðinu

OS-79011/JHD-05         Jarðhitakönnun við Varmaland/Laugaland í Stafholtstungum, Mýrasýslu

OS-79012/JKD-02          Raufarhöfn : neysluvatnsöflun

OS-79013/JHD-06         Jarðhitaleit á Vestfjörðum vegna húshitunar

OS-79014/JHD-07         Segulmælingar við Unnarholtshverfi, Hrunamannahreppi í janúar 1979

OS-79015/ROD-06        Fossá í Berufirði : jarðfræðikönnun á virkjunarsvæði

OS-79016/JKD-03         Explanatory notes on the international hydrogeological map of Europe : 1:1500000 : sheet B2 Island

OS-79017/JKD-04         Viðnámsmælingar á Reykjanesskaga : vegna ferskvatnsöflunar Hitaveitu Suðurnesja

OS-79018/JKD-05         Vatnsbúskapur Austurlands II : rannsóknir 1978 : áfangaskýrsla

OS-79019/JHD-08         Jarðhitakönnun í Mývatnssveit 1976 og 1977

OS-79020/JHD-09         Segulmælingar við Hrafnkelsstaði og Selbæi í Hrunamannahreppi í mars 1979

OS-79021/JHD-10         Vetni, grómun og kísill : ferð til Bretlands í mars/apríl 1979

OS-79022/JKD-06         Mýrdalssandur : a geophysical survey

OS-79023/JKD-07         Búðardalur : framtíðarvatnsból

OS-79024/ROD-07        Blönduvirkjun : jarðfræðirannsóknir 1974-1978 : framvinduskýrsla

OS-79025/ROD-08        Búðarhálsvirkjun : borhola ST-15 : setgreining

OS-79026/ROD-09        Austurlandsvirkjun - Múlavirkjun : forathugun á virkjun Jökulsár í Fljótsdal með Hraunaveitu og Eyjabakkaveitu

OS-79027/JHD-11         Jarðhitakönnun fyrir Bifröst í Norðurárdal, Mýrasýslu

OS-79028/JHD-12         Jarðhiti í Ísafjarðarsýslum og Árneshreppi fyrir norðan Dranga

OS-79029/JHD-13         Jarðhitaathugun í Hrísey í apríl 1979

OS-79030/ROD-10        Orkusparnaður í hitun húsa : áfangaskýrsla 1

OS-79031/JHD-14         Jarðhitaathugun við Reyki á Skeiðum

OS-79032/JHD-15         Nesjavellir : hitastig og þrýstingur í jarðhitasvæðinu

OS-79033/JKD-08         Bolungarvík : öflun neysluvatns

OS-79034/JHD-16         Heitavatnsöflun fyrir Hitaveitu Siglufjarðar : rannsóknir og boranir í Skútudal 1976-78

OS-79035/ROD-11        Surface deformation of the Krafla fissure swarm in two rifting events

OS-79036/ROD-12        Iðjusvæði : landnýting og landgreining við Reyðarfjörð 1978

OS-79037/ROD-13        Hitað húsnæði 1978-2000 : drög að spá um rúmmál og orkunotkun

OS-79038/ROD-14        Um veðurfarsleg áhrif Blöndulóns og greinargerð Orkustofnunar um það efni

OS-79039/JHD-17         Jarðsveiflumælingar á höfuðborgarsvæðinu 1976 : dýpi á lag 3

OS-79040/JHD-18         Segulmælingar við Skeggjastaði og Lambastaði í Hraungerðishreppi

OS-79041/JHD-19         Skoðun gufuveitu og hverfils Kröfluvirkjunar í júní 1979 og samanburður við hverfla Laxárvirkjunar og Hitaveitu Suðurnesja

OS-79042/JHD-20         Svartsengi : viðnámsmælingar á utanverðum Reykjanesskaga

OS-79043/ROD-16        Groundwater flow : treatment of timederivative and calculation of flow in the Galerkin finite element methods

OS-79044/ROD-16        Jökulsár í Skagafirði : II : jarðgrunnskort

OS-79045/JHD-21         Varmaveita fyrir Hóla í Hjaltadal og bæina á leiðinni frá Reykjum

OS-79046/JHD-22         Tvífasa rennsli við nýtingu jarðhita : fundur að Hótel Esju 8. desember 1978

OS-79047/JHD-23         Snefilefni og nýjungar í efnagreiningum : frásögn af ferð á tvær ráðstefnur

OS-79048/JHD-24         Bensín, metanól, vetni, kolía & grómun : ferð til Bandaríkjanna í ágúst 1979

OS-79049/ROD-17        Energy prospects in global and Nordic perspective : lecture given at the NESU Energy Seminar, Reykjavík, Iceland, November 1979

OS-79050/JBR-01         Fiskun í borholum

OS-79051/ROD-18        Könnun á töpum í raforkukerfinu

OS-79052/JDK-09         Seyðisfjörður : úrvinnsla úr lindamælingum og áætlanir um ný vatnsból

OS-79053/JHD-25         Ölfusdalur : mælingar á borholum G-3, G-6 og G-7 : framvinduskýrsla

 

 

AÐRAR SKÝRSLUR     

 

                                          Eftirlit með jarðhitakerfinu við Kröflu

                                          Orkunotkun 1979-2000 : drög að spá     

                                          Rannsókna og ráðgjafastarfsemi við borun tveggja hola við Kröflu

                                          Skýrsla um smjásjárrannsókn á málmkornum í 24 þunnsneiðum, aðallega af gabbrói og díabasi

                                          Starfsáætlun Jarðhitadeildar 1979

                                          Styrking rafdreifikerfisins í stjálbýli á Íslandi

                                          Urðun sorps : umræðufundur á vegum NordForsk, Stokkhólmur 3-4 maí 1979

                                          Vikurfok frá Eldfelli : bráðabirgðaskýrsla     

                                          Yfirborðsrannsóknir í Kröflu : verklýsing og kostnaðaráætlun fyrir árið 1979