Skýrslur Orkustofnunar árið 1974

JARÐHITADEILD                    

OS-JHD-7401    Greinargerð um jarðhitaleit við Borðeyri

OS-JHD-7402    Skýrsla um jarðhitarannsóknir við Leirá í Leirársveit

OS-JHD-7403    Skýrsla til Landgrunnsnefndar : setþykktarmælingar á íslenska landgrunninu sumarið 1973

OS-JHD-7404    - finnst ekki  -

OS-JHD-7405    Athuganir á neysluvatni fyrir Hvolsvöll

OS-JHD-7406    Áætlun um jarðhitarannsóknir á höfuðborgarsvæðinu 1974

OS-JHD-7407    Svartsengi : rannsókn jarðhitasvæðisins og vinnslutækni

OS-JHD-7408    Frumathugun um hitaveitur á Stokkseyri, Eyrarbakka og Þorlákshöfn

OS-JHD-7409    Skýrsla um jarðhitaathuganir í Jötu í Hrunamannahreppi : með kostnaðaráætlun um borun

OS-JHD-7410    Varmaveitur frá Leirá og Deildartunguhver

OS-JHD-7411    Greinargerð um jarðhitaleit í Syðra-Langholti : með kostnaðaráætlun um borun

OS-JHD-7412    Um jarðhitalíkur í Austur-Landeyjum og jarðlög í undirgrunni þar um slóðir

OS-JHD-7413    Jarðhitaleit í Kjalarneshreppi

OS-JHD-7414    Varðar borun eftir heitu vatni á Böðmóðsstöðum í Laugardal

OS-JHD-7415    Hengilssvæðið : staða jarðfræðirannsókna vorið 1974

OS-JHD-7416    Dæluprófun við Sogn dagana 04.-07. mars 1974

OS-JHD-7417    Varðar framhald rannsókna á Leirá í Borgarfirði

OS-JHD-7418    Umsögn um rannsókn í Svartsengi

OS-JHD-7419    Rennslismælingar á borholum nr. 4 og 5, Reykhólum

OS-JHD-7420    Reykir - Reykjavík : investigation of three low-temperature geothermal areas in Reykjavík and its neighbourhood

OS-JHD-7421    Jarðfræðileg umsögn um jarðhitasvæðin í Suður-Þingeyjarsýslu með tilliti til hitaveitu fyrir Akureyri

OS-JHD-7422    Hitaveita Hveragerðis : orsakir útfellinga úr heita vatninu : leiðir til úrbóta

OS-JHD-7423    Nesjavellir hola 5

OS-JHD-7424    Nesjavellir : hydrothermal alteration in a high temperature area

OS-JHD-7425    Hitaveita Hveragerðis : álitsgerð um orsakir útfellinga - tillögur til úrbóta

OS-JHD-7426    The utility of water from the high-temperature areas in Iceland for space heating as determined by their chemical composition

OS-JHD-7427 / OS-ROD-7421   Álitsgerð um mengunarhættu vegna affallsvatns frá gufuvirkjun við Kröflu eða Hverarönd

OS-JHD-7428    Rafleiðnimælingar á svæðinu milli Búrfells og Heklu

OS-JHD-7429    Rafleiðnimælingar við Auðsholt í Biskupstungum sumarið 1974

OS-JHD-7430    Öflun heits vatns fyrir Nesbæi í Aðaldal

       

JARÐKÖNNUNARDEILD                 

OS-JKD-7401    Vatnsból og malartekja á Seleyri við Borgarfjörð

OS-JKD-7402    Rannsókn vegna öflunar neysluvatns fyrir Varmaland Borgarfirði

OS-JKD-7403    Athuganir varðandi öflun neysluvatns fyrir Búðardal, Dalasýslu

OS-JKD-7404    Neysluvatnsrannsókn fyrir Breiðdalsvík

OS-JKD-7405    Neysluvatnsrannsókn fyrir Vopnafjörð

OS-JKD-7406    Hornafjörður : athugun varðandi neysluvatn

OS-JKD-7407    Athugun á grunnvatnsstreymi í Seleyri

OS-JKD-7408    Neysluvatnsrannsókn fyrir Grundarfjörð

OS-JKD-7409    - finnst ekki  -

OS-JKD-7410    Athugun varðandi öflun neysluvatns fyrir Kvíabryggju

OS-JKD-7411    Dæling úr neysluvatnsborholum á Borðeyri

OS-JKD-7412    Framvinduskýrsla um athuganir á rennsli grunnvatns á Seleyri

   

RAFORKUDEILD               

OS-ROD-7401   Jarðfræðilegar forsendur til endurskoðunar áætlunar Virkis h.f. um virkjun Skjálfandafljóts við Íshólsvatn

OS-ROD-7402   Endurskoðun jarðfræðigagna frá Sigöldu

OS-ROD-7403   Færanlegt aurskolunarkerfi fyrir Búrfellsvirkjun

OS-ROD-7404   Jarðfræðilandmælingar við Dettifoss 1973

OS-ROD-7405   Þorlákshöfn : geological report

OS-ROD-7406   - finnst ekki  -

OS-ROD-7407   Efnisflutningar í Skeiðarárhlaupi 1972

OS-ROD-7408   Geological investigations in Grindavik SW-Iceland

OS-ROD-7409   Sjálfvirkt tæki til staðbundinna mælinga

OS-ROD-7410   Norðurlína byggðaleið : jarðfræðilegar athuganir á línustæðinu

OS-ROD-7411   Model study of Palmas del Mar Marina, Puerto Rico : the effects of pier head baffles on wave heights

OS-ROD-7412   Hljóðhraðamælingar á Akureyri

OS-ROD-7413  Nokkrar athugasemdir um jarðfræði í Vatnsfellsveitu  

OS-ROD-7413  The use of environmental isotope techniques together with conventional methods in regional groundwater studies

OS-ROD-7414   Skýrsla um rannsóknir í Þjórsárverum 1972

OS-ROD-7415   Skýrsla um grasafræðirannsóknir í Þjórsárverum 1972

OS-ROD-7416   - finnst ekki  -

OS-ROD-7417   - finnst ekki  -

OS-ROD-7418   -  finnst ekki -

OS-ROD-7419   Jarðsveiflumælingar við Íshólsvatn 1974

OS-ROD-7420   - finnst ekki  - 

OS-ROD-7421  - sjá  OS-JHD-7427       

OS-ROD-7422   Efnisleit vegna Bessastaðaárvirkjunar í okt. 1974

OS-ROD-7423   A summary of discussions on a simulation model for the Thjorsarver area and problems connected with it

OS-ROD-7424   - finnst ekki -

OS-ROD-7425   Sultartangavirkjun : jarðsveiflumælingar

OS-ROD-7426   Virkjun Skjálfandafljóts við Íshólsvatn : samanburður áætlana

OS-ROD-7427   Jarðfræðileg könnun línustæðis Austurlínu og nágrennis þess

OS-ROD-7428   Lega og hæð stöðva í línustæði milli Hornafjarðar og Berufjarðar

 

STRAUMFRÆÐISTÖР       

OS-SFS-7401 - OS-SFS-7405     -  finnast ekki -

OS-SFS-7406   Öldusveigja í Faxaflóa

OS-SFS-7407 - OS-SFS-7516      - finnast ekki -

OS-SFS-7417   Borgarfjarðarbrú : skýrsla um hugsanlegar rannsóknir

OS-SFS-7418   Report model study of Palmas Del Mar Marina, Puerto Rico : extension of the model study of September 1973  

OS-SFS-7419   - finnst ekki -

OS-SFS-7420   Sundahöfn : tilraunir með ölduhreyfingu vindalda úr austri : skýrsla nr. 1

      

VATN           

OS-V-7401        - finnst ekki -

OS-V-7402        Lagarfljót : vatnshæð Lagarins 26 ár, 1948-1973

OS-V-7403        - finnst ekki -

OS-V-7404        - finnst ekki -

OS-V-7405        Efnarannsókn vatna : vatnasvið Hvítár-Ölfusár, einnig Þjórsá við Urriðafoss : 1973

OS-V-7406        Snjóflóðahætta í Öxnadal

                 

AÐRAR SKÝRSLUR           

Aðgerðarrannsóknir á samrekstri virkjana á Norður- og Suðurlandi

Athugun á samrekstri Laxárvirkjana og virkjunar við Íshólsvatn : áfanga 1 og 2 skv. tillögu EWI og Virkis, nóv. 1973

Berufjarðarvirkjun : frumáætlun

Draft pre-feasibility study on the production of alumina in Iceland : United Nations Industrial Development Organization : project DP/ICE 71/806/11-16/14

Endurskoðaðar mælingar og afrennsliáætlanir fyrir Brúar- og Eyjabakkajökul

Endurskoðun jarðfræðigagna frá Sigöldu

Final report Iceland marine gravity survey 1972 – 1973 

Flóðavatn um Lagarfoss - orðsending til orkumálastjóra Jakobs Björnssonar 

Forundersögelser af Þeistareykir-området

Heat exchanges pilot plant at Svartsengi, Iceland

Hitamælingar í borholum 1969 

Hitamælingar í borholum 1970 

Hljóðhraðamælingar á Akureyri 

Hornafjarðarlína 132 kV. Línuleið Djúpavogur – Hornafjörður  

Iceland marine gravity survey (1972-73) : geodetic surveys for positioning of Raydist land stations

Jarðhitaathuganir í Hrafnkelsdal 1974

Jarðhiti og boranir á Norðurlandi vestra og Ströndum

Lagarfljót - vatnshæð ofan flóðgátta

Langölduveita 1972 og 1973 : um svelgi og sprungur og töku botnsýna

Langölduveita 1973

Langölduveita 1973 : lauslegt yfirlit 

Rafleiðnimælingar á Skeiðarársandi

Raforkumál : skipulagning og áætlanagerð : dagbók frá kynnisferð til Bandaríkja N.-Ameríku 2. október - 10. nóvember 1973 á vegum Independence Foundation og Eisenhower Exchange Fellowships Inc.

Skýrsla um aurburðarsýni, tekin 1973 

Skýrsla um aurburðarrannsóknir fram til 1970 : 2. hefti

Um rafvæðinguna á Íslandi

Umsögn um "Bessastaðavirkjun í Fljótsdal. Frumáætlun" eftir Leif Benediktsson

Varmaveita að þangþurrkstöð í Karlsey, Reykhólum : útboðslýsing, verklýsing, tilboðsskrá

Vatnamælingar í Landbroti og Meðallandi

Virkjun Skjálfandafljóts við Íshólsvatn : framvinduskýrsla

Þyrill og Miðsandsdalur : jarðfræðiskýrsla