Skýrslur Orkustofnunar árið 1969


Aðgerðarannsóknir á nýtingu fallvatna á Efra-Þjórsársvæði : bráðabirgðayfirlit um orkuvinnslugetu virkjana í Tungnaá

Aerial infrared surveys of thermal areas in Iceland

Aflmæling : borhola N-4 Námafjalli

Athuganir og tillögur varðandi vatnsból í Ytri-Njarðvík

Álit hinnar endurskipuðu raforkunefndar Norður- og Austurlands 1969

Álitsgerð um boranir að Laugalandi í Hörgárdal

Álitsgerð um byggingarkostnað 300 m langra gufu-og háhitavatnsæða og borholubúnaðar við mismunandi hita- og þrýstings aðstæður

Áætlun um forrannsóknir á vatnsorku Íslands 1970-1974

Áætlun um rannsókn háhitasvæða

Boranir á Seleyri við Borgarfjörð

Boranir við Námafjall 1963-1968

Borroboranir við Sultartanga 1967 og 1968

Efnagreiningar á hveralofti 1962-1968

Framhald jarðhitarannsókna með borunum á Akranesi

Greinargerð Laxárnefndar til Orkumálastjóra

Greinargerð um jarðhita í Kópavogslandi

Hitamælingar í borholum við Elliðaár

Infrared imagery of Torfajökull thermal area

Jarðboranir á háhitasvæðum

Jarðboranir og rannsóknir á jarðhitasvæðinu á Reykjanesi vegna sjóefnavinnsluathugana : stutt skýrsla um framkvæmdir til 31.12.1968

Jarðfræði Haukholtasvæðis við Hvítá : with an english summary

Jarðhitaleit sumarið 1968

Jarðhiti við Húsavík

Jarðlagasnið

Jarðlagasnið : viðbætir við skýrsluna Jarðhiti við Húsavík

Jarðsveiflumælingar á Gleráreyrum Akureyri

Jarðsveiflumælingar í Rjúpnadal við Þórisvatn

Jarðviðnámsmælingar : háspennulína Straumsvík - Geitháls - Búrfell

Kostnaðaráætlun vegna borunar og byggingu gufuveitu í Námafjalli

Lektarprófanir í TK-borholum í Tunganárkróki og Sigöldu 1967-68

Myndbreyting bergsins, sem borað hefur verið i gegnum á Reykjanesi

Neyzluvatn fyrir Siglufjarðarkaupstað

Nokkrar athuganir á borkrónuendingu og borkrónukostnaði

Progress report of basic research

Reykjanesáætlun 1969 : verklýsing, greiðsluáætlun og kostnaðargát

Sigalda hydroelectric project. Project planning report. 2 b.

Skýrsla um ferð vegna gangsetningar gufuvirkjunarinnar í Námaskarði

Tillögur um aðgerðir á borholum, jarðhitarannsóknir og rannsóknarboranir á Reykjanesi, 1969

Umsögn varðandi jarðhitaathuganir og boranir eftir heitu vatni í Reykholti, Borgarfirði

Varmatap frá straumvötnum : mælingar í Korpu haustið 1968

Vatnasvið Íslands = Iceland's drainage net.

Vatnsstöðu- og hitamælingar í borholum í Reykjavík

Vatnsstöðumælingar í borholum á Seltjarnarnesi 1966-1969

Vatnsstöðumælingar í borholum við Elliðaár í júlí 1968 - marz 1969

Virkjun Tungnaár við Hrauneyjafoss : áætlun um 135 MW virkjun

Þjórsár- og Hvítárvirkjanir : Efri-Þjórsá : sérstök frumáætlun

Þórisvatnsmiðlun : sérstök frumáætlun