Skýrslur Orkustofnunar árið 1968


Afl- og hitamælingar á holu 2, Reykjanesi

Afl- og hitamælingar á holu 2, Reykjanesi, tímabilið 21.10. til 23.12. 1968

Aflmæling á N-3, Námafjall

Ársskýrsla Jarðhitadeildar Orkustofnunar 1967

Bráðabirgðaskýrsla um jarðviðnámsmælingar í Tungnaárkróki sumarið 1968

Breytingar á jarðhitasvæðinu á Reykjanesi 1967

Djúpdæling, Akureyri 9.-21. febr. og 18.-27. apríl, 1968. Úr dagbók

Gljúfurver í Laxá : jarðfræði

Gljúfurver project : definite project report

Greinargerð um aflmælingar á gufuholum

Grunnhitamælingar á jarðhitasvæðinu við Reykjanesvita sumarið 1968

Hitamælingar í borholum 1967

Hitamælingar í borholum 1968

Ísaathuganir á efra Þjórsárssvæðinu veturinn 1966-67

Ísaathuganir á efra Þjórsárssvæðinu veturinn 1967-68

Jarðefnafræðiathuganir á vatni úr borholum á háhitasvæðum

Jarðhitaathuganir á Laugum í Reykjadal júlí 1968

Jarðhitaathuganir í Hrosshaga, Biskupstungum

Jarðhitaathuganir í Norður-Ísafjarðarsýslu sumarið 1968

Jarðhitaleit og djúpborun á Akranesi

Jarðhitaleit sumarið 1967

Jarðlagasnið

Jarðlagasnið : rannsóknarborholur á höfuðborgarsvæðinu

Jarðsveiflumælingar á Sigöldu og við Þórisvatn

Nokkrar athuganir á vatnasviði Arnarfjarðaránna

Reiknilíkan til ákvörðunar á orkukostnaði frá hlutfallslega stórum orkuöflunarvalkostum

Rennslismælingar 1947-1966 : mælingum raðað eftir legu frá Reykjavík vestur og norður um land  : Jökulsá á Dal - Ölfusá

Skrá um greinasafn um jarðhita og skyld efni

Skýrsla um aurburðarrannsóknir 1965-1966

Smyrlabjargaá : jarðfræði

Smyrlabjargaá : rennslisrannsóknir

Uppleysanleiki kvarz í heitu vatni og upplýsingar, sem kísilsýrumagn í vatninu gefur um botnhita á lághitasvæðum og hitastig í borholum á háhitasvæðum

Veðurathuganir á efra Þjórsársvæðinu : 27. nóv. 1964 - 31. jan. 1968

Virkjunarrannsóknir á vatnasviðum Vatnsdalsár, Blöndu og Eystri-Jökulsár í Skagafirði

Þrýstitilraunir á borholum við Elliðaár G-24 og G-28

Þverárvirkjun, Steingrímsfirði : vatnafræðileg umsögn og útreikningar