Skýrslur Raforkumálastjóra árið 1965


Den 4. nordiske Hydrologkonferanse : Reykjavik 10.-15. august 1964

     Bind 1

     Bind 2

     Islands hydrologi

Bergfræðileg greining af siktuðum malar-sands sýnishornum frá austurbakka Þjórsár við Tröllkonuhlaup

Borholur Húsavík

Bráðabirgðaskýrsla um afkastamælingar á borholum í Bjarnarflagi

Burfell project : definite project report prepared for the State electricity authority, Government of Iceland

Chapters C, D, and E of the final report on analysis and consideration of the ice conditions in the Hvítá and Thjórsá river systems, southern Iceland

Djúpborun í Vestmannaeyjum

Elgmælir : notkunar og hæfnisprófun

Endurskoðuð áætlun um varmaverð til kísilgúrverksmiðju

Engineering geology of the Hvita and Thjorsa basins, Iceland

Greinargerð um jarðfræði Tungufellssvæðisins

Greinargerð um jarðfræði Þjórsárvera : Norðlingalda - Sóleyjarhöfði

Hvítá and Thjórsá River Systems Southern Iceland. Analysis and consideration of the ice conditions : Final report 

The Hydraulic laboratory in Reykjavík : designed for model studies connected with the hydroelectric development of the Hvítá and Thjórsá river basins

Höggborstækni. Skýrsla um Svíþjóðarför í desember 1964

Ice observation in the lower reaches of Thjórsa River, Sept.-Oct. 1964 through March 1965

Ísaathuganir í neðri hluta Þjórsár okt. '64-marz '65

Ísaathuganir við Búrfell 12. marz- 30. apríl 1964

Jarðhiti í nágrenni Selfoss

Jarðviðnámsmælingar sumarið 1964

Jarðviðnámsmælingar sumarið 1965

Námafjall : jarðfræði og segulmælingar

Neðri Skeiðsfossvirkjun : jarðfræði

Nýting hveravatns úr jarðhitasvæðinu við Geysi í Haukadal

Preliminary review of characteristic features of the ice production in Thjórsá river system when utilization of water power is being planned

Rafsviðsmælingar við Syrtling

Rennsli Þjórsár við Tröllkonuhlaup (VHM 97) tímabilið 1. sept. 1947 - 31. ágúst 1964

Rennslismælingar og efnagreining hveravatns á Reykhólum, Reykhólasveit, sumarið 1965

Rúmmál íshrannarinnar við Búrfell : samkvæmt athugunum fram til janúarloka 1965

Segulmælingar á Norðurlandi

Skrá um áætlanir og undirbúningsframkvæmdir ríkisins vegna virkjunar Þjórsár við Búrfell, sem Landsvirkjun tekur við skv. 4. og 5. gr. laga nr. 59/1965 um Landsvirkjun

Skrá um skýrslur og greinargerðir varðandi undirbúning nýrra virkjana samdar fyrir lok janúar 1965

Skýrsla um aurburðarrannsóknir 1963-1964

Some information about Iceland and its water resources and energy potential

Svartá við Reykjafoss : jarðfræði

Úrvinnsla tvívíðra segulsveiflna með Fourier-aðferð

Útbúnaður í vatnamælingaferðir

Varmaverð til kísilgúrverksmiðju

Virkjun Dynjandisár : jarðfræðileg umsögn : framhald