Skýrslur Raforkumálastjóra árið 1962


Appraisal report on Búrfell project Thjórsá River - Iceland

Appraisal report on the Efstidalur hydro-electric project Upper Brúará river, Iceland

Bílaslóðir á vatnasvæði Þjórsá og Hvítá

Bráðabirgðaáætlun um rekstrarkostnað og orkuverð frá vatnsaflsvirkjunum við Efri-Brúará og jarðhitavirkjunum við Efri-Brúará og jarðhitavirkjunum í Hveragerði

Búrfell : general geology

Burfell project, 60 MW plant : an appraisal report

Búrfell : the stratigraphy of Sámsstaðamúli

Efri Brúará : mat á virkjunaraðstöðu

Efstidalur project on the Upper Bruara : a review report for The State Electricity Authority, Government of Iceland

Greinargerð um athugun á virkjunarskilyrðum í grennd við Raufarhöfn : virkjun Ormarsá

Gufuaflsstöð í Hveragerði. Fjármagnsþörf við mismundandi tilhögun virkjunar

Gufuvirkjun í Hveragerði. Áætlun um byggingarmannvirki

Hugleiðingar um vatnamælingastarfsemina hér á landi í náinni framtíð 

Jarðgufuaflsstöð í Hveragerði

Ný verkefni vatnamælinga á sviði rennslismælinga

Orkuspá fyrir landshluta utan orkusvæðis Sogsins 1962-1971 : bráðabirgðagreinargerð

A Request from the Government of Iceland to the United Nations Special Fund for assistance in a survey of the hydro-electric power potential of Hvítá and Thjórsá river basins, southern Iceland

Samanburður á byggingarkostnaði EJ-línukerfis og I-fasa línukerfis

Skýrsla um athuganir varðandi boranir eftir köldu vatni að Ási í Ásahreppi, Rangárvallasýslu

Skýrsla um athuganir varðandi jarðboranir á Þórshöfn og Raufarhöfn

Skýrsla um athuganir varðandi jarðhita við Ölfusárbrú

Skýrsla um athuganir varðandi neyzluvatn á Drangsnesi, Strandasýslu

Skýrsla um jarðhitaathuganir við Ísafjörð

Skýrsla um kortlagningu ganga í Ólafsfirði

Skýrsla um segulmælingar í Borgarfirði og nágrenni Selfoss sumarið 1962

Skýrsla um vatnsleit í Skagafirði

Skýrsla um viðnáms-, rennslis- og hitamælingar á Ólafsfirði og hitamælingar á Húsavík

Skýrsla um viðnámsmælingar við Reykholt í Borgarfirði

Skýrsla varðandi neyzluvatn fyrir Ólafsvík á Snæfellsnesi

Stutt greinargerð um jarðfræði Bláfellsvirkjana

Stutt greinargerð um jarðvatn í Grímsey

Tillaga um skilgreiningu "rennslisstaða" í fallvötnum Íslands

Um sumarvinnu í Elliðaánum 1922-'34 ; Um ístruflanir í Elliðaánum 1922-'34 tekið upp úr dagbókum stöðvarinnar ; Um ístruflanir í Ljósafoss-stöð 1942-1960

Umsögn um skýrslu Harza : Búrfell 60 MW

Virkjanir í Eystri-Jökulsá, Skagafirði og Jökulsá á Brú : frumathuganir

Virkjun Botnsár 30 MW

Yfirlit yfir rannsóknarverkefni í virkjunarrannsóknum á vatnasviðum Þjórsár, Hvítár og Jökulsár á Fjöllum

Ytri Rangá : jarðfræði

Þjórsá við Búrfell : ísaspá