Skýrslur Raforkumálastjóra árið 1956


Athuganir á nýtanlegu orkumagni ánna fyrir botni Arnarfjarðar

Athugun á lýsingu Hafnarfjarðarvegar

Athugun á orkuflutningi frá Akureyri til Skeiðsfoss um Dalvík

Athugun vegna fyrirhugaðrar hitaveitu fyrir Löngumýri í Skagafirði

Áætlun um raforkuþörf efnaiðnaðarins á Suðvesturlandi 1956-1971

Endurskoðun á raforkuneyzluspá fyrir Suðvesturland fram til 1970

Jarðhitaathuganir að Hrafnagili, Eyjafirði 1956

Jarðhitaathuganir að Reykhúsum og Kristnesi, Eyjafirði

Lausleg raforkuneyzluspá fyrir austanvert Norðurland fram til 1970

Lausleg raforkuneyzluspá fyrir Austurland 1956 - 1970

Lausleg raforkuneyzluspá fyrir vestanvert Norðurland fram til 1970

Námafjall : almennir iðnaðarmöguleikar og brennisteinsvinnsla

Niðurstöður mælinga og tillögur um úrbætur : Árnessýsla, Rangárvallasýsla, Mýra- og Borgarfjarðarsýsla

Progress report on a study on international markets for chlorine and caustic soda

Raforkunotkun á Íslandi 1939-1954 og raforkuneyzluspá fyrir Suðvesturland fram til 1970

Raforka til súgþurrkunar 1949-1955

Report on a geological survey at Lake Thórisvatn in the summer 1956

Samanburður á verðmæti vatnsréttinda í nokkrum ám

Skýrsla um jarðfræðirannsóknir við Þórisvatn sumarið 1956

Skýrsla um súgþurrkunarathuganir : mælingar súgþurrkunarnefndar og fræðilegar athuganir

Statens elektricitetsstyrelse : en orientering i anledning av det 5 Nordiska Ingenjörsmötet i Reykjavík 1956

Tenging Andakílsárvirkjunar og Sogs

Tenging Sauðárkróks og Skeiðsfoss við Akureyri

Tilraun til mats á vatnsréttindum

Um hagnýtingu jarðhitans í hitaveitum og efnaiðnaði

Útdráttur : Námafjall : almennir iðnaðarmöguleikar og brennisteinsvinnsla

Viðbót við athugun á tengingu Sauðárkróks og Skeiðsfoss við Akureyri

Vinnsla yfirhitaðs vatns úr borholum

Virkjun Þórisvatns : álitsgerð

Þjórsá og þverár : langskurðir  ( til á Bókasafni OS )