Skýrslur Raforkumálastjóra árið 1946Álitsgjörð um kostnað við virkjun Skeiðsfoss í Flótum og stofnkostnað Rafveitu Siglufjarðar

Hraunsfjarðarvatn og Baulárvallavatn      
                             
Report on scale deposition in water distribution systems for State Electricity Board Iceland   
 -  vol. 1      -    vol. 2      
                                           
Virkjun Dynjandisár. Áætlanir og greinargerð