Skýrslur Rafmagnseftirlits ríkisins árið 1933

Um virkjun Svelgsár handa Stykkishólmi