Viðaukar við skýrslu OS-2015/02

Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammáætlunar - viðaukar

     Viðauki 01 af 92 :    Vatnsaflsvirkjanir 
     Viðauki 02 af 92 :    Jarðvarmavirkjanir
     Viðauki 03 af 92 :    Vindorka
     Viðauki 04 af 92 :    R3101A Kljáfossvirkjun   
     Viðauki 05 af 92 :    R3104B Hvalárvirkjun     
     Viðauki 06 af 92 :    R3105A Virkjanir á veituleið Blönduvirkjunar
     Viðauki 07 af 92 :    R3107C Skatastaðavirkjun C    
     Viðauki 08 af 92 :    R3107D Skatastaðavirkjun D
     Viðauki 09 af 92 :    R3108A Villinganesvirkjun
     Viðauki 10 af 92 :    R3109A Fljótshnúksvirkjun
     Viðauki 11 af 92 :    R3110A Hrafnabjargavirkjun A
     Viðauki 12 af 92 :    R3110B Hrafnabjargavirkjun B    
     Viðauki 13 af 92 :    R3110C Hrafnabjargavirkjun C
     Viðauki 14 af 92 :    R3114A Djúpárvirkjun
     Viðauki 15 af 92 :    R3115A Hverfisfljótsvirkjun
     Viðauki 16 af 92 :    R3119A Hólmsárvirkjun án miðlunar
     Viðauki 19 af 92 :    R3122A Markarfljótsvirkjun A
     Viðauki 20 af 92 :    R3123A Markarfljótsvirkjun B
     Viðauki 21 af 92 :    R3124B Tungnaárlón
     Viðauki 22 af 92 :    R3126A Skrokkölduvirkjun
     Viðauki 23 af 92 :    R3127A Norðlingaölduveita
     Viðauki 24 af 92 :    R3129A Hvammsvirkjun
     Viðauki 25 af 92 :    R3130A Holtavirkjun
     Viðauki 26 af 92 :    R3131A Urriðafossvirkjun
     Viðauki 27 af 92 :    R3132A Gýgjarfossvirkjun
     Viðauki 28 af 92 :    R3133A Bláfellsvirkjun
     Viðauki 29 af 92 :    R3134A Búðartunguvirkjun
     Viðauki 30 af 92 :    R3135A Haukholtavirkjun
     Viðauki 31 af 92 :    R3136A Vörðufell
     Viðauki 32 af 92 :    R3137A Hestvirkjun
     Viðauki 33 af 92 :    R3138A Selfossvirkjun
     Viðauki 34 af 92 :    R3139A Hagavatnsvirkjun
     Viðauki 35 af 92 :    R3140A Búlandsvirkjun
     Viðauki 36 af 92 :    R3141A Stóra-Laxá
     Viðauki 37 af 92 :    R3142A Vatnsdalsá
     Viðauki 38 af 92 :    R3143 Blanda - veita úr Vestari-Jökulsá
     Viðauki 39 af 92 :    R3144A Reyðarvatnsvirkjun
     Viðauki 41 af 92 :    R3146A Hafralónsá - efra þrep
     Viðauki 42 af 92 :    R3147A Hafralónsá - neðra þrep
     Viðauki 43 af 92 :    R3148A Hofsárvirkjun
     Viðauki 44 af 92 :    R3149A Hraunavirkjun til Suðurdals í Fljótsdal
     Viðauki 45 af 92 :    R3150A Hraunavirkjun til Berufjarðar
     Viðauki 46 af 92 :    R3151A Kaldbaksvirkjun
     Viðauki 47 af 92 :    R3153A Brúarárvirkjun
     Viðauki 48 af 92 :    R3154A Blöndudalsvirkjun
     Viðauki 49 af 92 :    R3155A Núpsárvirkjun
     Viðauki 50 af 92 :    R3156A Kjalölduveita
     Viðauki 51 af 92 :    R3157A Austurgilsvirkjun
     Viðauki 52 af 92 :    R3200B Gjástykki
     Viðauki 53 af 92 :    R3205A Seyðishólar
     Viðauki 54 af 92 :    R3206A Sandfell Biskupstungum
     Viðauki 55 af 92 :    R3207A Reykjaból
     Viðauki 56 af 92 :    R3208A Sköflungur
     Viðauki 57 af 92 :    R3209A Bakkahlaup
     Viðauki 58 af 92 :    R3210A Botnafjöll 
     Viðauki 59 af 92 :    R3211A Grashagi   
     Viðauki 60 af 92 :    R3212A Sandfell sunnan Torfajökuls
     Viðauki 61 af 92 :    R3262A Stóra Sandvík
     Viðauki 62 af 92 :    R3263A Eldvörp
     Viðauki 63 af 92 :    R3264A Sandfell, Krísuvík
     Viðauki 64 af 92 :    R3265A Trölladyngja
     Viðauki 65 af 92 :    R3266A Sveifluháls, Krísuvík
     Viðauki 66 af 92 :    R3267A Austurengjar, Krísuvík
     Viðauki 67 af 92 :    R3268A Brennisteinsfjöll
     Viðauki 68 af 92 :    R3269A Meitillinn
     Viðauki 69 af 92 :    R3270A Gráuhnúkar
     Viðauki 70 af 92 :    R3271A Hverahlíð
     Viðauki 71 af 92 :    R3273A Innstidalur
     Viðauki 72 af 92 :    R3274A Bitra
     Viðauki 73 af 92 :    R3275A Þverárdalur
     Viðauki 74 af 92 :    R3277A Grændalur
     Viðauki 75 af 92 :    R3279A Hverabotn
     Viðauki 76 af 92 :    R3280A Neðri-Hveradalir
     Viðauki 77 af 92 :    R3281A Kisubotnar
     Viðauki 78 af 92 :    R3282A Þverfell
     Viðauki 79 af 92 :    R3283A Hveravellir
     Viðauki 80 af 92 :    R3291A Hágönguvirkjun
     Viðauki 81 af 92 :    R3295A Hrúthálsar
     Viðauki 82 af 92 :    R3296A Fremrinámar
     Viðauki 83 af 92 :    R3297B Bjarnarflagsvirkjun
     Viðauki 84 af 92 :    R3298A Kröfluvirkjun II
     Viðauki 85 af 92 :    R3301A Búrfellslundur
     Viðauki 86 af 92 :    R3302A Blöndulundur
     Viðauki 87 af 92 :    Íslenska raforkukerfið
     Viðauki 89 af 92 :    Númer virkjunarkosta
     Viðauki 90 af 92 :    Yfirlitstöflur
     Viðauki 92 af 92 :    Minnisblað Alta