Skýrslur Orkustofnunar árið 2015

 

 OS-2015/01 
 Niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði : skýrsla til iðnaðar- og viðskiptaráðherra   
OS-2015/02    Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar   - skýrslunni fylgja 92 viðaukar
OS-2015/03    Skýrsla Orkustofnunar 2015 um starfsemi raforkueftirlits

OS-2015/04    Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar : uppfærð útgáfa af skýrslu OS-2015/02

                             Skýrslunni fylgja 92 viðaukar 

                              Viðauki 01 af 92 :  Vatnsaflsvirkjanir

                              Viðauki 02 af 92 :  Jarðvarmavirkjanir                       

                              Viðauki 03 af 92 :  Vindorkuver

                              Viðauki 04 af 92 :  R3101A Kljáfossvirkjun

                              Viðauki 05 af 92 :  R3104B Hvalárvirkjun

                              Viðauki 06 af 92 :  R3105A Virkjanir á veituleið Blönduvirkjunar

                              Viðauki 07 af 92 :  R3107C Skatastaðavirkjun C

                              Viðauki 08 af 92 :  R3107D Skatastaðavirkjun D

                              Viðauki 09 af 92 :  R3108A Villinganesvirkjun

                              Viðauki 10 af 92 :  R3109A Fljótshnjúksvirkjun

                              Viðauki 11 af 92 :  R3110A Hrafnabjargavirkjun A

                              Viðauki 12 af 92 :  R3110B Hrafnabjargavirkjun B

                              Viðauki 13 af 92 :  R3110C Hrafnabjargavirkjun C

                              Viðauki 14 af 92 :  R3114A Djúpárvirkjun

                              Viðauki 15 af 92 :  R3115A Hverfisfljótsvirkjun    

                              Viðauki 16 af 92 :  R3119A Hólmsárvirkjun án miðlunar

                              Viðauki 17 af 92 :  R3120A Hólmsárvirkjun með miðlun í Hólmsárlóni

                              Viðauki 18 af 92 :  R3121A Hólmsárvirkjun með miðlunarlóni við Atley

                              Viðauki 19 af 92 :  R3122A Markarfljótsvirkjun A

                              Viðauki 20 af 92 :  R3123A Markarfljótsvirkjun B

                              Viðauki 21 af 92 :  R3124B Tungnaárlón

                              Viðauki 22 af 92 :  R3126A Skrokkölduvirkjun

                              Viðauki 23 af 92 :  R3127A Norðlingaölduveita

                              Viðauki 24 af 92 :  R3129A Hvammsvirkjun

                              Viðauki 25 af 92 :  R3130A Holtavirkjun

                              Viðauki 26 af 92 :  R3131A Urriðafossvirkjun

                              Viðauki 27 af 92 :  R3132A Gýgjarfossvirkjun

                              Viðauki 28 af 92 :  R3133A Bláfellsvirkjun

                              Viðauki 29 af 92 :  R3134B Búðartunguvirkjun

                              Viðauki 30 af 92 :  R3135A Haukholtavirkjun

                              Viðauki 31 af 92 :  R3136A Vörðufell

                              Viðauki 32 af 92 :  R3137A Hestvirkjun

                              Viðauki 33 af 92 :  R3138A Selfossvirkjun

                              Viðauki 34 af 92 :  R3139A Hagavatnsvirkjun

                              Viðauki 35 af 92 :  R3140A Búlandsvirkjun

                              Viðauki 36 af 92 :  R3141A Stóra-Laxá

                              Viðauki 37 af 92 :  R3142A Vatnsdalsá

                              Viðauki 38 af 92 :  R3143 Blanda – veita úr Vestari Jökulsá

                              Viðauki 39 af 92 :  R3144A Reyðarvatnsvirkjun

                              Viðauki 40 af 92 :  R3145A Virkjun Hvítár í Borgarfirði við Norðurreyki

                              Viðauki 41 af 92 :  R3146A Hafralónsá – efra þrep

                              Viðauki 42 af 92 :  R3147A Hafralónsá – neðra þrep

                              Viðauki 43 af 92 :  R3148A Hofsárvirkjun

                              Viðauki 44 af 92 :  R3149A Hraunavirkjun til Suðurdals í Fljótsdal

                              Viðauki 45 af 92 :  R3150A Hraunavirkjun til Berufjarðar

                              Viðauki 46 af 92 :  R3151A Kaldbaksvirkjun

                              Viðauki 47 af 92 :  R3153A Brúarárvirkjun

                              Viðauki 48 af 92 :  R3154A Blöndudalsvirkjun

                              Viðauki 49 af 92 :  R3155A Núpsárvirkjun

                              Viðauki 50 af 92 :  R3156A Kjalölduveita

                              Viðauki 51 af 92 :  R3157A Austurgilsvirkjun

                              Viðauki 52 af 92 :  R3200B Gjástykki

                              Viðauki 53 af 92 :  R3205A Seyðishólar

                              Viðauki 54 af 92 :  R3206A Sandfell Biskupstungum

                              Viðauki 55 af 92 :  R3207A Reykjaból

                              Viðauki 56 af 92 :  R3208A Sköflungur

                              Viðauki 57 af 92 :  R3209A Bakkahlaup

                              Viðauki 58 af 92 :  R3210A Botnafjöll

                              Viðauki 59 af 92 :  R3211A Grashagi

                              Viðauki 60 af 92 :  R3212A Sandfell sunnan Torfajökuls

                              Viðauki 61 af 92 :  R3262A Stóra Sandvík

                              Viðauki 62 af 92 :  R3263A Eldvörp

                              Viðauki 63 af 92 :  R3264A Sandfell, Krísuvík

                              Viðauki 64 af 92 :  R3265A Trölladyngja

                              Viðauki 65 af 92 :  R3266A Sveifluháls, Krísuvík

                              Viðauki 66 af 92 :  R3267A Austurengjar, Krísuvík

                              Viðauki 67 af 92 :  R3268A Brennisteinsfjöll

                              Viðauki 68 af 92 :  R3269B Meitill

                              Viðauki 69 af 92 :  R3270A Gráuhnúkar

                              Viðauki 70 af 92 :  R3271B Hverahlíð II

                              Viðauki 71 af 92 :  R3273A Innstidalur

                              Viðauki 72 af 92 :  R3274A Bitra

                              Viðauki 73 af 92 :  R3275A Þverárdalur

                              Viðauki 74 af 92 :  R3277A Grændalur

                              Viðauki 75 af 92 :  R3279A Hverabotn

                              Viðauki 76 af 92 :  R3280A Neðri-Hveradalir

                              Viðauki 77 af 92 :  R3281A Kisubotnar

                              Viðauki 78 af 92 :  R3282A Þverfell

                              Viðauki 79 af 92 :  R3283A Hveravellir

                              Viðauki 80 af 92 :  R3291A Hágönguvirkjun

                              Viðauki 81 af 92 :  R3295A Hrúthálsar

                              Viðauki 82 af 92 :  R3296A Fremrinámar

                              Viðauki 83 af 92 :  R3297B Bjarnarflagsvirkjun

                              Viðauki 84 af 92 :  R3298A Kröfluvirkjun II

                              Viðauki 85 af 92 :  R3301A Búrfellslundur

                              Viðauki 86 af 92 :  R3302A Blöndulundur

                              Viðauki 87 af 92 :  Íslenska raforkukerfið

                              Viðauki 88 af 92 :  Greinargerð Landsnets um hugsanlega tengimöguleika virkjanakosta

                              Viðauki 90 af 92 :  Númer virkjunarkosta

                              Viðauki 90 af 92 :  Yfirlitstöflur

                              Viðauki 91 af 92 :  Erindi Orkustofnunar til orkufyrirtækja og verkefnisstjórnar

                              Viðauki 92 af 92 :  Minnisblað Alta

   

OS-2015/05 
 


Raforkuspá 2015-2050
 

 

  OS-2015/06

 

Geothermal Policy Options and Instruments for the Andean Region