Skýrslur Orkustofnunar árið 2003


OS-2003/001     Mælingar á rennsli, svifaur og skriðaur í Jökulsá á Dal árið 2002

OS-2003/002     Forðafræðistuðlar : athugun á reiknuðum cementation factor út frá viðnámsmælingum

OS-2003/003     Grunnvatnsborholur á Hellisheiði og nágrenni

OS-2003/004     Samantekt stakra rennslismælinga á vatnasviði Djúpár í Fljótshverfi og nágrenni þess

OS-2003/005     Svartsengi - Reykjanes. : Vinnslueftirlit árið 2002 ; Hita- og þrýstimælingar 1995-2002 ; Efnavöktun 1996-2002

OS-2003/006     Þríhyrninganet Orkustofnunar á Suðurlandi endurreiknuð með viðmiðun ÍSN93 : Hornpunktar korta 1:20.000

OS-2003/007     Iceland deep drilling project : feasibility report 

OS-2003/008     Reykjanes - hola RN-12. 1 áfangi : borun fyrir 18 5/8" öryggisfóðringu frá 119 m dýpi í 300 m dýpi. 2. áfangi : borun fyrir 13 3/8" vinnslufóðringu frá 300 m í 854 m dýpi

OS-2003/009     Hitaveita Skagafjarðar : eftirlit með jarðhitavinnslu árin 2001-2002

OS-2003/010     Reykjanes - hola RN-12. 3. áfangi : borun vinnsluhluta frá 854 m niður í 2506 m dýpi

OS-2003/011     Gerð HBV-rennslislíkans af vhm 150 í Djúpá

OS-2003/012     Reykjanes hola RN-11 : efnahvörf kísils og málmsilíkata í jarðsjó á hitabilinu 50 til 240°C. Tilraunir í háþrýstihylki

OS-2003/013     Álitsgerð um byggingarsvæði í Bjarnarflagi

OS-2003/014     Þjórsárkvíslaver : grunnvatn og gróður

OS-2003/015     Ársfundur Orkustofnunar 2003

OS-2003/016     Hitaveita Egilsstaða og Fella : eftirlit með jarðhitasvæðinu í Urriðavatni 2000-2002

OS-2003/017     Geothermal exploration at Kukun hot spring, Chukotka Peninsula, far east Russia  (lokuð skýrsla) 

OS-2003/018     Jarðhitalíkur í grennd við Akranes og Borgarnes

OS-2003/019     Örvunaraðgerðir í holu MN-8 í Munaðarnesi

OS-2003/020     Virkjun Djúpár og Hverfisfljóts í Fljótshverfi. Forathugun

OS-2003/021     Hitaveita Þorlákshafnar : eftirlit með jarðhitavinnslu 2001 – 2002

OS-2003/022     Mat á innskotaþéttleika í neðri hluta holna HE-3 til HE-7 á Hellisheiði

OS-2003/023     Mælingar á aurburði og rennsli í Hólmsá við Framgil og Tungufljóti við Snæbýli, árið 2002

OS-2003/024     Dynjandisá, Dynjandi, vhm 19. Rennslislykill nr. 4

OS-2003/025     Vatnsdalsá, Vatnsfirði; brú vhm 204. Rennslislykill nr. 6

OS-2003/026     Þyngdarmælingar við Kröflu árið 2000

OS-2003/027     Multibeam bathymetry at Aegir Ridge

OS-2003/028     Total sediment transport in the lower reaches of Þjórsá at Krókur : results from the year 2002

OS-2003/029     Hitaveita Rangæinga : eftirlit með jarðhitavinnslu á Laugalandi í Holtum og í Kaldárholti árið 2002

OS-2003/030     Reykjanes - Hola RN-13 : 1. áfangi: Borun fyrir 18 3/8" öryggisfóðringu frá 92 m í 303 m dýpi : 2. áfangi: Borun fyrir 13 3/8" vinnslufóðringu frá 303 m í 831 m dýpi

OS-2003/031     Samantekt stakra rennslismælinga á vatnasviði Jökulsár á Dal, Norður-Múlasýslu

OS-2003/032     Förgun affallsvatns frá Kröflu- og Bjarnarflagsvirkjunum

OS-2003/033     Nesjavallaveita : GPS-mælingar á Hengilssvæði í apríl og maí 2003

OS-2003/034     Gerð HBV rennslislíkans af vhm 126 í Suðurfossá

OS-2003/035     - kom ekki út -

OS-2003/036     Samræmdur gagnagrunnur um náttúru Íslands : áfangaskýrsla til ársloka 2002

OS-2003/037      Reykjanes - Hola RN-13 : 3. áfangi: Borun vinnsluhluta frá 702 m í 2457m dýpi með 12” krónu

OS-2003/038     Straumfjarðará, vhm 16. Rennslislyklar nr. 4-7

OS-2003/039     Rennslislíkan af vhm 25 í Breiðdalsá

OS-2003/040     Fossá í Hrunamannahreppi, vhm 127. Rennslislyklar nr. 4, 5, 6, 7 og 8

OS-2003/041     - kom ekki út -

OS-2003/042     Grenlækur, ofan Landbrotsár, vhm 339. Rennslislykill nr. 2

OS-2003/043     Eystri-Rangá, Tungufoss, vhm 60, V344. Rennslislyklar nr. 2 og 3

OS-2003/044     Rennslisraðir til rekstrareftirlíkinga samþykktar af Rennslisgagnanefnd 1984 – 2002

OS-2003/045     Skarðsá; ofan Núpaskots, vhm 367. Rennslislyklar nr. 6 og 7

OS-2003/046     Arnardalsá, Möðrudalsöræfum; Arnardalsalda, vhm 332. Rennslislykill nr. 3

OS-2003/047     Reykjará, Brúaröræfum; ofan Jökulsár, vhm 366. Rennslislyklar nr. 3 og 4

OS-2003/048     Jökulsá á Dal, Hjarðarhagi, vhm 110. Rennslislykill nr. 8

OS-2003/049     Rennslislíkan af vhm 47 í Miðhúsaá

OS-2003/050     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 233 í Kreppu, Krepputungu árin 1985-1997

OS-2003/051     Niðurstöður aurburðarmælinga í Skaftá árið 2002

OS-2003/052     Rennslislíkan af vhm 239 í Jökulsá í Borgarfirði eystri

OS-2003/053     Afkomumælingar á hábungu Hofsjökuls í maí 2003

OS-2003/054     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 150 í Djúpá, Fljótshverfi. Árin 1968-1998

OS-2003/055     Niðurstöður kornastærðarmælinga á áreyrasýnum frá Þjórsá milli Sóleyjarhöfða og Svartár

OS-2003/056     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 127 í Fossá, Hrunamannahreppi. Árin 1966-1997 

OS-2003/057     Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði með veitu til Reykjafjarðar : 1. forathugun

OS-2003/058     Niðurstöður aurburðarmælinga við Sóleyjarhöfða í Þjórsá árið 2003

OS-2003/059     Bergflokkun og eðlismassi svifaurs

OS-2003/060     Jarðvarmaspá 2003-2030 : spá um beina nýtingu jarðvarma

OS-2003/061     Connection between discharge and the time development of high/low water levels along river Jökulsá á Fjöllum

OS-2003-062     Jarðhitakort af Íslandi og gagnasafn um jarðhita

OS-2003/063      Jökulsá á Dal vhm 164, V236 : rennslislykill nr. 6

 

Framvinduskýrsla 7 : janúar 1997 - júní 2003   Raflínunefnd

Greining á rafmagnsnotkun sveitabæja m.t.t. búskapar

Greining á rafmagnsnotkun sveitabæja m.t.t. íbúðarstærðar

Virkjunarsvæði við Hágöngur-Skjálfandafljót og Austari-Jökulsá í Skagafirði : gögn vegna kynnisferðar 1.-3. september 2003