Skýrslur Orkustofnunar árið 2000

OS-2000/001     Seyðisfjörður : hitastigull, grunnvatn og jarðfræði

OS-2000/002     Viðnámsmælingar við Hengil 1999

OS-2000/003     GPS-mælingar á Vestfjörðum vegna tengingar þríhyrninganeta við landsnet með viðmiðun ÍSN93

OS-2000/004     Hitaveita Laugaráss : efnasamsetning vatns úr hverum

OS-2000/005     Hita- og segulmælingar umhverfis jarðhitasvæðið á Steinsstöðum í Skagafirði

OS-2000/006     Ása-Eldvatn, Eystri-Ásar, vhm 328 : rennslislykill nr. 2

OS-2000/007     Neskaupstaður : skriðu- og snjóflóðaset við Kvíabólslæk

OS-2000/008     Verk- og útboðslýsing að borun rannsóknarholu BA-03 við Bakkahlaup í Kelduhverfi (lokuð skýrsla)

OS-2000/009     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 238 í Skjálfandafljóti við Aldeyjarfoss : árin 1987-1997

OS-2000/010     Jarðgöng milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar um Héðinsfjörð : jarðfræðirannsóknir 

OS-2000/011     A summary on the Momotombo reservoir status, in January 2000. Prepared for Ormat Momotombo power company, Nicaragua (Lokuð skýrsla)

OS-2000/012     Demonstration of improved energy extraction from a fractured geothermal reservoir. A final financial report for Thermie projcet GE-0060/96, covering the period 01.04.1999-31.01.2000 

OS-2000/013     Ársfundur Orkustofnunar 2000

OS-2000/014     Vinnslueftirlit með vatnstöku Vatnsveitu Suðurnesja árið 1999

OS-2000/015     Hönnun og verklýsing rannsóknarholu í Grændal  (Lokuð skýrsla)

OS-2000/016     Demonstration of improved energy extraction from a fractured geothermal reservoir : final report for Thermie Project GE-0060/96

OS-2000/017     Selfossveitur : eftirlit með jarðhitavinnslu 1998-1999

OS-2000/018     Norðlingaölduveita : veita Þjórsár til Þórisvatns með dælingu

OS-2000/019     Nesjavellir : endurkvarðað reiknilíkan og spár um ástand jarðhitakerfis við aukna vinnslu

OS-2000/020     Grunnvatnsmælingar í Þjórsárkvíslaveri

OS-2000/021     Reykjanes : rannsóknir á vökvabólum í útfellingum í holum RN-9 og RN-10

OS-2000/022     Hólmsá, Framgil vhm 231 : rennslislyklar nr. 4-8

OS-2000/023      Kaldakvísl á Tjörnesi. Vatnshæðarmælir 333 (Lokuð skýrsla - opnuð 2021)

OS-2000/024     Þríhyrninganet Orkustofnunar á Austurlandi endurreiknað með viðmiðun ÍSN93

OS-2000/025     Nýting jarðhita til ferðaþjónustu : einkum með tilliti til baðlækninga

OS-2000/026     Berufjarðarvirkjun

OS-2000/027     Baðlækningar, læknavísindi og kúltúr

OS-2000/028     Niðurstöður rannsóknarborana við Grýtu og Sigtún 1999

OS-2000/029     Athugun á áfoki við Skaftá og Hverfisfljót : stöðuyfirlit í mars 2000

OS-2000/030     Í Torfajökli : efni í jarðgufu og heitu vatni

OS-2000/031     Kortlagning brotflata með smáskjálftum í nágrenni Grændals

OS-2000/032     Virkjun Þjórsár og Hvítár á láglendi

OS-2000/033     Hitaveita Ólafsfjarðar : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 1999

OS-2000/034     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 231 í Hólmsá í Skaftártungu : árin 1984-1997

OS-2000/035     Nesjavallaveita : GPS-mælingar á Hengilssvæði í maí 2000 og vatnsborðsmælingar á Þingvallavatni

OS-2000/036     Extremes of the extremes : July 17-19, 2000, Reykjavík, Iceland : symposium abstracts

OS-2000/037     Smáskjálftavirkni við Þeistareyki og uppsetning jarðskjálftamælanets í norðaustur gosbelti

OS-2000/038     Fossá, Þjórsárdal, vhm 99 : rennslislyklar nr. 4-14

OS-2000/039     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 99 í Fossá í Þjórsárdal : árin 1958-1993

OS-2000/040     Afrennsli af Hraunum : gerð HBV-rennslislíkana af vatnshæðarmælum í Fellsá, Geitdalsá, Fossá, Hamarsá og Geithellnaá

OS-2000/041     Samantekt rennslismælinga á vatnasviði Neðri-Þjórsár og Ytri-Rangár

OS-2000/042     Hólmsá í Skaftártungu : gerð HBV-rennslislíkans af vhm 231

OS-2000/043     Orkuveita Húsavíkur : eftirlit með jarðhitavatni 1999

OS-2000/044     Hitaveita Hvammstanga : eftirlit með jarðhitavatni 1999

OS-2000/045     Hitaveita Dalvíkur : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 1999

OS-2000/046     Laugaland á Þelamörk : borun holu LÞ-17 og aðgerðir vegna niðurrennslis í holum LÞ-17 og LÞÝ-7 á Hörgáreyrum

OS-2000/047     Nesjavellir, hola NJ-21 : 1. áfangi: Borun fyrir öryggisfóðringu í 285 m dýpi

OS-2000/048     Tungufljót, Biskupstungum; Faxi, vhm 068 : rennslislyklar nr. 3-9

OS-2000/049     Nesjavellir, hola NJ-22 : 1. áfangi: Borun fyrir öryggisfóðringu í 290 m dýpi

OS-2000/050     Nesjavellir, hola NJ-22 : 2. áfangi: Borun fyrir 9 5/8" vinnslufóðringu frá 290 í 800 m dýpi

OS-2000/051     Nesjavellir, hola NJ-21 : 2. áfangi: Borun fyrir vinnslufóðringu frá 285 í 807 m dýpi

OS-2000/052     Hitaveita Skagafjarðar : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 1999

OS-2000/053     Athuganir á botnskriði í nokkrum ám

OS-2000/054     Lindir og lindasvæði í Holta- og Landsveit og Rangárvallahreppi 

OS-2000/055     Tengsl rennslis og efnastyrks í ám á Suðurlandi

OS-2000/056     Hitaveita Svalbarðseyrar : eftirlit með jarðhitavatni 1999

OS-2000/057     Hitaveita Blönduóss : efnaeftirlit með jarðhitavatni 1999

OS-2000/058     Bakkahlaup Öxarfirði. Hola BA-03 : Borun, jarðlög og mælingar

OS-2000/059     Markarfljót : gerð HBV-rennslislíkans af vhm 218

OS-2000/060      Háhitasvæðið í Köldukvíslarbotnum. TEM-mælingar 1998

OS-2000/061     Snæfell og nágrenni : skýringar með jarðfræðikorti

OS-2000/062     Svartsengi - Reykjanes : vinnslueftirlit júlí 1999 - júlí 2000

OS-2000/063     Raforkuspá 2000-2025 : Endurreikningur á spá frá 1997 út frá nýjum gögnum og breyttum forsendum

OS-2000/064     Nesjavellir, hola NJ-21 : 3. áfangi: Borun vinnsluhluta frá 807 i 1771 m dýpi

OS-2000/065     Kárahnjúkavirkjun : jarðgrunnskort af umhverfi Hálslóns

OS-2000/066     TEM-viðnámsmælingar í Grændal árið 2000

OS-2000/067     Hitaveita Akureyrar : eftirlit með jarðhitasvæðum og orkubúskapur 1999

OS-2000/068     Jarðgrunnskort af Eyjabökkum

OS-2000/069     Nesjavellir, hola NJ-22 : 3. áfangi: Borun vinnsluhluta frá 800 í 1805 m dýpi

OS-2000/070     Reassessment of suspended sediment load of river Jökulsá á Dal at Hjarðarhagi

OS-2000/071     Aurframburður á Eyjabökkum

OS-2000/072     Eftirlit með holum 10 og 11 í Hrísey árið 1999

OS-2000/073     Modelling study and future predictions for the sedimentary geothermal reservoir in Galanta, Slovakia : report for GalantaTerm Lt 

OS-2000/074     Hitaveita Þorlákshafnar : eftirlit með jarðhitavinnslu 1999-2000

OS-2000/075     Hitaveita Suðureyrar : efnasamsetning vatns úr vinnsluholum 1999-2000

OS-2000/076    Þjórsá, Krókur, vhm 30 : rennslislykill nr. 2

OS-2000/077     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 30 í Þjórsá við Krók : árin 1947-1968

OS-2000/078     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 30 í Þjórsá við Þjórsártún, árin 1958-1970

OS-2000/079     Samanburður á rennslisgögnum úr vatnshæðarmæli 30 við Krók og Þjórsártún, árin 1958-1968 og 1999-2000

OS-2000/080     GPS-mælingar í Þingeyjarsýslum vegna tengingar þríhyrninganeta við landsnet með viðmiðun ÍSN93

OS-2000/081     Hitaveita Egilsstaða og Fella : eftirlit með jarðhitasvæðinu í Urriðavatni 1998 og 1999

OS-2000/082     Hitaveita Suðurnesja - Vatnsveita Suðurnesja : grunnvatnsmælingar vatnsárið 1999/2000

OS-2000/083     Deep geothermal prospecting : Phase I: Model calculations. Technical report

OS-2000/084     Rannsóknarboranir við Laugland á Þelamörk 1998 og 1999 : borun, mælingar og úrvinnsla gagna

OS-2000/085     Samanburðarefnagreiningar

OS-2000/086     Hitaveita Rangæinga : eftirlit með jarðhitavinnslu á vinnslusvæðum veitunnar á Laugalandi í Holtum og í Kaldárholti 1999-2000

OS-2000/087     Svartsengi, hola SV-20 : borun niður að vinnsluhluta

OS-2000/088     Hitaveita Seltjarnarness : vinnslueftirlit 1999-2000