Skýrslur Orkustofnunar árið 1997

 OS-97001         TEM-viðnámsmælingar á utanverðum Reykjanesskaga

OS-97002         Jarðhitaleit á Árskógsströnd 1996

OS-97003         Svartsengi : vinnslueftirlit með vatnstöku Vatnsveitu Suðurnesja árið 1996

OS-97004         Þórisós, vhm 094 : rennslislykill nr 2

OS-97005         Kaldakvísl, Sauðafell, vhm 095 : rennslislykill nr 2

OS-97006         Kaldakvísl, Brúarfoss, vhm 125 : rennslislykill nr 2

OS-97007         Viðnámssniðsmælingar við Uppsali 1996

OS-97008         Tungnaá, Vatnaöldur, vhm 096 : rennslislykill nr 2

OS-97009         Kaldakvísl, Þveralda, vhm 252 : rennslislykill nr. 1

OS-97010         Svartsengi : líkanreikningar af jarðhitakerfi vegna framtíðarvinnslu

OS-97011         Hitaveita Reykjavíkur : mælingaeftirlit 1996 á Nesjavöllum, Kolviðarhóli og Ölkelduhálsi

OS-97012         Ársfundur Orkustofnunar 1997

OS-97013         Geithellnaá, Skálahvammar, vhm 277 : rennslislykill nr 3

OS-97014         Hamarsá, neðan Jökulgils, vhm 276 : rennslislyklar nr 3 og 4

OS-97015         Hamarsá, Einstigsfoss, vhm 265 : rennslislykill nr. 4

OS-97016         Sviðinhornahraun : berggrunnsrannsóknir og kort

OS-97017         Krafla : andrúmsloftsleki í gasþeysum

OS-97018         Grunnvatnsstaða og rennsli lækja í Landbroti og Meðallandi

OS-97019         Ölkelduháls, hola ÖJ-1 : borun, rannsóknir og vinnslueiginleikar : lokaskýrsla

OS-97020         Berggrunnur í Skagafjarðardölum og jarðgangaleiðir

OS-97021         Lindir í Landbroti og Meðallandi : uppruni lindarvatnsins

OS-97022         Krafla, holur KG-26, KJ-27 og KJ-28 : mælingar í upphitun og blæstri veturinn 1996-97

OS-97023         Krafla, hola KJ-29 : 1. áfangi: Borun fyrir öryggisfóðringu í 394 m dýpi

OS-97024         Svartsengi : jarðfræði holu HSH-14 og tengsl við nærliggjandi holur

OS-97025         Jarðhitarannsóknir á Hveravöllum 1996

OS-97026         Jarðhiti á yfirborði í Reykjavík og nágrenni

OS-97027         Áhrif nýborana á suðurhlíðar Kröflu : áfangaskýrsla um þrívítt reiknilíkan

OS-97028         Lengdarmælingar vestan Nesjavalla og mælingar yfir sprungur 1997

OS-97029         Hola 1 við Grýtubakka í Grýtubakkahreppi : afkastaspá og hugmyndalíkan að vatnskerfi

OS-97030         Vatnsbúskapur Þingvallavatnsmiðlunar árin 1940-1995 : Hluti A: Greinargerð

OS-97031         Reykjanes : forkönnun vegna mats á umhverfisáhrifum

OS-97032         Svartsengi - Reykjanes : verklýsing háhitaborunar

OS-97033         Um þyngdar- og segulmælingar í Reykjavík

OS-97034         Hjaltadalsá, Viðvíkursveit; vhm 51 : rennslislykill nr. 2

OS-97035         Hitaveita RARIK á Siglufirði : vinnslueftirlit 1996-1997

OS-97036         Kvörðun fjögurra virkjana

OS-97037         Glámusvæði : dýptarmælingar nokkurra vatna. Samantekt

OS-97038         Bylgjubrotsmælingar á leið Sundabrautar 1997

OS-97039         Svartsengi : vinnslueftirlit júlí 1996 - júlí 1997

OS-97040         Reykjanes : vinnslueftirlit júlí 1996 - júlí 1997

OS-97041         Hraunavirkjun : helstu umhverfisáhrif

OS-97042         Vinnsluprófun holu 1 á Hofsstöðum í Helgafellssveit

OS-97043         Krafla, hola KJ-29 : 2. áfangi: Borun fyrir vinnslufóðringu frá 308-1004 m dýpi

OS-97044         Krafla, hola KJ-30 : 1. áfangi: Borun fyrir öryggisfóðringu í 308 m dýpi

OS-97045         Krafla, hola KJ-30 : 2. áfangi: Borun fyrir vinnslufóðringu frá 309-818 m dýpi

OS-97046         Landmælingar vegna kortagerðar við Skjálfandafljót ofan Íshólsvatns

OS-97047         Krafla, hola KJ-31 : 1. áfangi: Borun fyrir öryggisfóðringu í 309 m dýpi

OS-97048         Hitaveita Dalvíkur : eftirlit með jarðhitavinnslu við Hamar árið 1996

OS-97049         Hitaveita Húsavíkur : eftirlit með jarðhitavatni 1996 

OS-97050         Hitaveita Ólafsfjarðar : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 1996

OS-97051         Hitaveita Sauðárkróks. : eftirlit með jarðhitavinnslu við Áshildarholtsvatn árið 1996

OS-97052         Reykhólar í Reykhólasveit : eftirlit með efnasamsetningu jarðhitavatns úr holum 2 og 7

OS-97053         Hitaveita Akureyrar : vinnslueftirlit 1996

OS-97054         Suður-Reykir, Mosfellsbæ : Ummyndun og ummyndunarsnið af 12 holum: MG-16 til MG-18, MG-20, MG-22 til MG-27, MG-30 og MG-31

OS-97055         Efnasamsetning jarðhitavatns og neysluvatns í Hrísey árið 1996 

OS-97056         Framburður svifaurs í Skjálfandafljóti

OS-97057         Segulmælingar á sjó vegna Sundabrautar

OS-97058         Segulmælingar á sjó við Reykjavík 1997

OS-97059         Raforkuspá 1997-2025 

OS-97060         Hitaveita Suðurnesja - Vatnsveita Suðurnesja : grunnvatnsmælingar 1994 til 1997

OS-97061         Hágöngumiðlun : kortlagning jarðhita í Köldukvíslarbotnum : mælikvarði 1:500 

OS-97062         Landupplýsingakerfi Veðurstofu Íslands

OS-97063         Hitaveita Reykdælahrepps : efnasamsetning vatns úr holu 2

OS-97064         Hrafnkela, Vaðbrekkufoss, vhm 146 : rennslislykill nr. 4

OS-97065         Hitaveita Reykjavíkur : mælingaeftirlit 1997 á Nesjavöllum, Kolviðarhóli og Ölkelduhálsi

OS-97066         Berggrunnskort af Möðrudalsfjallgörðum og nágrenni

OS-97067         Skaftárveita : berggrunnur við Langasjó : jarðfræðikortlagning 1996

OS-97068         Vestari-Jökulsá : berggrunnur og jarðgrunnur : jarðfræðikortlagning 1997

OS-97069         - kom ekki út -

OS-97070         Hitaveita Rangæinga : eftirlit með jarðhitavinnslu 1996-1997

OS-97071         Flóð tólf vatnsfalla

OS-97072         Krafla, hola KJ-27 : 3. áfangi: Fóðrun með 9 5/8" vinnslufóðringu og borun vinnsluhluta

OS-97073         Krafla, hola KJ-31 : 2. áfangi: Borun fyrir vinnslufóðringu frá 309 m í 800 dýpi vinnsluhluta

OS-97074         Umhverfisáhrif jarðhitanýtingar : uppgjör verksins

OS-97075         Hitaveita Þorlákshafnar : eftirlit með jarðhitavinnslu 1996-1997

OS-97076         Hitamælingar í Leginum út af Hafursá og Freysnesi 1997

OS-97077         Forðafræðistuðlar : staða bergfræðirannsókna í lok 1997

OS-97078         Hitaveita Seltjarnarness : vinnslueftirlit 1996-1997

           

AÐRAR SKÝRSLUR

            Framvinduskýrsla 6

            Almennar forsendur orkuspáa 1997

            Demonstration of Improved Energy Extraction from a Fractured Geothermal Reservoir : a progress report for the                   period 1.3.1996-30.9.1997 for the Thermie project GE-0060/96           

            Demonstration of Improved Energy Extraction from a Fractured Geothermal Reservoir : a progress report for the                   period 1.9.1996-28.2.1997 for the Thermie project GE-0060/96