Skýrslur Orkustofnunar árið 1996

OS-96001/JHD-01         Auðlindakönnun í Öxarfirði : endurkastsmælingar á Öxarfjarðarsöndum með Víbróseis-aðferð

OS-96002-VOD-02 B     Samanburður aðferða við töku svifaurssýna í Jökulsá á Dal og Jökulsá í Fljótsdal 1995

OS-96003/JHD-07 B      Ölkelduhálssvæði : hola ÖJ-1, 4. áfangi: Upphitun, upphleyping og blástur

OS-96004/JHD-01 B      Borholumælingar í Svartsengi og í Eldvörpum árið 1995

OS-96005/JHD-03         Viðnámsmælingar í Kröflu

OS-96006/JHD-02 B      Endurskoðuð vinnsluspá fyrir holu 9 í Reykjadal í Miðdölum

OS-96007/JHD-03 B      Viðnámsmælingar á Geldinganesi

OS-96008/JHD-04 B      Hitastigulsboranir og líkan af jarðhitakerfinu á Reykjum við Reykjabraut

OS-96009/VOD-01         Hraunavirkjun : kostnaðaráætlun – kerfisgreining

OS-96010/VOR-03 B     Framburður Þjórsár við Þjórsárver : botnskrið og svifaur

OS-96011/JHD-05 B      Þunnsneiðalýsingar og myndir frá holum á Suður-Reykjum o.fl. holum í eigu Hitaveitu Reykjavíkur : hefti 5-8

OS-96012/JHD-06 B      Krísuvík : yfirlit um fyrri rannsóknir og nýtingarmöguleika ásamt tillögum um viðbótarrannsóknir

OS-96013                         Ársfundur Orkustofnunar 1996

OS-96014/JHD-04         Jarðhiti í Köldukvíslarbotnum

OS-96015/JHD-08 B      Þyngdarmælingar á Nesjavöllum og Hengilssvæði 1994

OS-96016                         - kom ekki út -

OS-96017/JHD-09 B      Jarðfræðilegar athuganir á jarðgangaleiðum milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar um Héðinsfjörð

OS-96018/VOD-02 B     Flóðaskýrsla 1995

OS-96019/JHD-10 B      Mælingar á brennisteinsgösum í andrúmslofti : styrkur brennisteinsvetnis og brennisteinsdíoxíðs á Nesjavöllum og í Bjarnarflagi

OS-96020/JHD-11 B      Mælingar á brennisteinsgösum í andrúmslofti : styrkur brennisteinsvetnis og brennisteinsdíoxíðs við Korpu og Írafoss

OS-96021/VOD-04 B     Kynnisferðir um vatnasvæði Hraunveitu : gróðurfar

OS-96022/JHD-13 B      Rannsókn jarðhita til raforkuvinnslu : staða verks í maí 1996

OS-96023/JHD-12 B      Úði og tæring við orkuverin á Nesjavöllum og við Kröflu

OS-96024/VOD-02         Framburður svifaurs í Jökulsánum norðan Vatnajökuls

OS-96025/JHD-14 B      Borholumælingar í Kröflu og Bjarnarflagi árið 1995

OS-96026/JHD-15 B      Langtímaprófun holu 2 í Norður-Vík, Mýrdal veturinn 1995-1996

OS-96027/JHD-16 B     Athugun á sprungum í veggjánni í Árbæ, vestan við Rauðavatn             

OS-96028/VOD-03         Vatnsbúskapur Búrfellsvirkjunar og Búrfellsveitu árin 1976-1995 : hluti A: Greinargerð          

OS-96029/JHD-17 B      Vatnsveita Suðurnesja : vinnsla neysluvatns á Lágasvæði árið 1995

OS-96030/JHD-05         Eldvörp, hola EG-2 : jarðfræðirannsóknir

OS-96031/JHD-18 B      Hitaveita Húsavíkur : eftirlit með jarðhitavatni 1995

OS-96032/VOD-05 B     Gagnasafn aurburðarmælinga 1963-1995

OS-96033/JHD-19 B      Hitaveita Ólafsfjarðar : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 1995

OS-96034/JHD-20 B      Hitaveita Dalvíkur : eftirlit með jarðhitavinnslu við Hamar árið 1995

OS-96035/JHD-06         Hitaveita Akureyrar : vinnslueftirlit 1995

OS-96036/VOD-06 B     Nesjavallaveita : fallmæling yfir Ölkelduháls og í Hveragerði 1996

OS-96037/JHD-22 B      Hitaveita Sauðárkróks : eftirlit með jarðhitavinnslu við Áshildarholtsvatn árið 1995

OS-96038/JHD-23 B      Umhverfisáhrif jarðhitanýtingar : staða verksins í lok árs 1995

OS-96039/JHD-24 B      Verklýsing fyrir borun hola KJ-27 og KJ-28

OS-96039/JHD-24 B      Verklýsing fyrir borun holu KJ-28

OS-96040/JHD-25 B      Segulmælingar á Þórsnesi við Stykkishólm

OS-96041/JHD-26 B      Svartsengi : vinnslueftirlit júlí 1995 - júlí 1996

OS-96042/JHD-27 B      Reykjanes : vinnslueftirlit júlí 1995 - júlí 1996

OS-96043/VOD-04         Vatnsbúskapur Hrauneyjarfossvirkjunar árin 1981-1995  : A hluti greinargerð        

OS-96044/JHD-28 B      Hitaveita Suðurnesja : tiillögur að staðarvali fyrir nýjar borholur í Svartsengi

OS-96045/VOD-05         Vatnsbúskapur Sigölduvirkjunar árin 1978-1995 : A hluti greinargerð       

OS-96046/JHD-29 B      Hitaveita Hríseyjar : efnaeftirlit með hitaveituvatni 1995

OS-96047/VOD-07 B     Skaftárveita : berggrunnur við Langasjó : áfangaskýrsla

OS-96048/JHD-30 B      Hitaveita Siglufjarðar : vinnslueftirlit 1995-1996

OS-96049/JHD-21 B      Hitaveita Þorlákshafnar : eftirlit með jarðhitavinnslu 1995-1996

OS-96050/JHD-31 B      Athugun á búnaði til mælinga á gufustreymi úr gufuaugum

OS-96051/JHD-32 B      Hitaveita Hvammstanga : efnaeftirlit með jarðhitavatni

OS-96052/JHD-07         Afloftun hitaveituvatns : prófun afloftunarsúlu við breytilegt rennsli, hita og gasíblöndun : skýrsla um niðurstöður tilrauna í Svartsengi 1995

OS-96053/JHD-33 B      Hola HS-44 í Geldinganesi : jarðlög, ummyndun og niðurstöður jarðlagamælinga

OS-96054/VOD-08 B     Vatnasvið Elliðaánna : gagnaskýrsla

OS-96055/OBD-01 B     Áhrif ytri þátta á aflþörf

OS-96056/JHD-34 B      Ummyndun og ummyndunarsnið frá 13 holum á Suður-Reykjum MG-1 til MG-15

OS-96057/JHD-35 B      Hitastigulsboranir í Þykkvabæ

OS-96058/JHD-36 B      Krafla, borun holu KJ-27 : 1. áfangi (70-395 m)

OS-96059/VOD-06         Vatnsbúskapur Sultartangamiðlunar árin 1983-1995 : Hluti A: Greinargerð        

OS-96060/OBD-02 B     Raforkuspá 1996-2020

OS-96061/JHD-37 B      Krafla : borun vinnsluhluta holu KJ-27

OS-96062/VOD-09 B     Dynjandi í Arnarfirði vhm 019 : rennslislykill 3

OS-96063/VOD-10 B     Dynjandi við Stóra-Eyjavatnsós, vhm 135 : rennslislykill 2

OS-96064/VOD-11 B     Þverá, Langadalsströnd, vhm 038 : rennslislykill 6

OS-96065/VOD-12 B     Hvalá í Ófeigsfirði vhm 198 : rennslislykill 2

OS-96066/VOD-07        Rennsli í Skaftárhlaupum og aur- og efnastyrkur í hlaupum 1994, 1995 og 1996

OS-96067/OBD-01        Húshitunarspá 1996-2025

OS-96068/JHD-38 B      Höfuðborgarsvæði. Holur HS-35 og HS-37 til HS-43 : jarðfræði og jarðlagamælingar

OS-96069/JHD-39 B      Krafla, borun holu KJ-28 : 2. áfangi: (67-392 m)

OS-96070/VOD-13 B     Samanburður aðferða við töku svifaurssýna í Jökulsá á Dal og Jökulsá í Fljótsdal 1995 og 1996

OS-96071/JHD-40 B      Rannsóknir á holu 1 við Hofsstaði í Helgafellssveit í nóvember 1996

OS-96072/JHD-41 B       Hitaveita Rangæinga. Eftirlit með jarðhitavinnslu 1995-1996

OS-96073                        - kom ekki út -

OS-96074/JHD-08         - kom ekki út -

OS-96075/JHD-44 B      Þyngdarmælingar á Ölkelduhálsi og Hellisheiði 1996

OS-96076/JHD-45 B      Selfossveitur : eftirlit með jarðhitavinnslu 1995-1996

OS-96077/VOD-15 B     - kom ekki út -

OS-96078/VOD-15 B     - kom ekki út -

OS-96079/JHD-46 B      Krafla, hola KJ-28 : 3. áfangi: borun vinnsluhluta holunnar frá 392 m í 1003 m

OS-96080/JHD-47 B      Hitaveita Egilsstaða og Fella : eftirlit með jarðhitavinnslu við Urriðavatn árið 1995

OS-96081/JHD-09         Áhrif niðurdælingar á jarðhitakerfi : áfangaskýrsla

OS-96082/JHD-10         Svartsengi : efnavöktun 1988-1995

OS-96083/JHD-48 B      Hitaveita Seltjarnarness : vinnslueftirlit 1995-1996

           

AÐRAR SKÝRSLUR

                                           Almennar forsendur orkuspáa 1996