Skýrslur Orkustofnunar árið 1995

OS-95001/JHD-01 B      Ölkelduhálssvæði : Hola ÖJ-1, 2. áfangi: Borun fyrir 9 5/8" vinnslufóðringu frá 309 m í 781 m dýpi

OS-95002/VOD-01 B     Orkubú Vestfjarða : yfirlit yfir starfsemi Vatnamælinga á Vestfjörðum árin 1985 til 1994 

OS-95003/VOD-02 B     Sviðinhornahraun : berggrunnskort vegna Hraunavirkjunar

OS-95004/JHD-02 B      Um súlfít og súlfíð í hitaveituvatni

OS-95005/JHD-03 B      Neskaupstaður : efnasamsetning neysluvatns 

OS-95006/JHD-04 B      Borholumælingar í Svartsengi og á Reykjanesi árin 1993 og 1994

OS-95007/JHD-05 B      Ölkelduhálssvæði : Hola ÖJ-1, 3. áfangi: Borun vinnsluhluta frá 781 m í 1035 m

OS-95008/OBD-01 B     Leiðbeiningar um flokkun á sölu eldsneytis

OS-95009/JHD-06 B      Hitaveita Selfoss : hitadreifing í jarðhitakerfinu við Laugardælur og Þorleifskot

OS-95010                         Ársfundur Orkustofnunar 1995

OS-95011/JHD-01         Kísilútfellingar úr jarðsjó : áhrif þéttivatnsíblöndunar á magn og hraða kísilútfellinga í iðustreymi : skýrsla um niðurstöður tilrauna í Svartsengi 1994

OS-95012/JHD-07 B      Hitaveita Öxarfjarðarhéraðs : heitt vatn úr holu 3 við Skógalón og nýting þess

OS-95013/JHD-08 B      Áhrif lagskiptingar á niðurstöður viðnámsmælinga

OS-95014/JHD-09 B      TEM-viðnámsmælingar á Hofsjökli

OS-95015/JHD-10 B      TEMDDD : Forrit til þrívíðra líkanreikninga fyrir TEM-viðnámsmælingar

OS-95016/JHD-02          Hitalíkan af Reykjasvæðunum í Mosfellsbæ

OS-95017/JHD-11 B      Forðafræðistuðlar : söfnun sýna

OS-95018/JHD-12 B      Vatnsveita Suðurnesja : vinnslueftirlit með vatnstöku á Lágasvæði árið 1994

OS-95019/JHD-03         Rannsóknarboranir á Laugarbökkum veturinn 1994-1995

OS-95020/JHD-13 B      Hitaveita Dalvíkur : eftirlit með jarðhitavinnslu við Hamar árið 1994

OS-95021/JHD-14 B      Hitaveita Ólafsfjarðar : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 1994

OS-95022/JHD-15 B      Hitaveita Sauðárkróks : eftirlit með jarðhitavinnslu við Áshildarholtsvatn árið 1994

OS-95023/JHD-16 B      Reykhólar á Barðaströnd : yfirlit um efnasamsetningu jarðhitavatns

OS-95024/JHD-17 B      Borholumælingar í Kröflu og Bjarnarflagi árið 1994

OS-95025/JHD-18 B      Mælingar á brennisteinsgösum í andrúmslofti : styrkur brennisteinsvetnis og brennisteinsdíoxíðs við Svartengi og Kröflu

OS-95026/VOD-03 B     Hraunavirkjun : rannsóknir á lífríki vatna

OS-95027/VOD-04 B     Þorlákshöfn : grunnvatn og vatnsvernd

OS-95028                         - kom ekki út  -

OS-95029/JHD-20 B      Hitaveita Hríseyjar : efnaeftirlit með jarðhitavatni 1994 og efnagreining ferskvatns

OS-95030/JHD-04         Hitaveita Akureyrar : vinnslueftirlit 1994

OS-95031/JHD-19 B     Hitaveita Húsavíkur : eftirlit með jarðhitavatni 1994

OS-95032/JHD-21 B     Borgarskipulag Reykjavíkur : athuganir á brotalínum milli Rauðavatns og Elliðavatns

OS-95033/VOD-06 B     Nýjabæjarfjall : drög að jarðfræðikorti

OS-95034/JHD-05         Upptakagreining smáskjálfta á Nesjavöllum í ársbyrjun 1995

OS-95035/JHD-22 B      Hitaveita Þorlákshafnar : eftirlit með jarðhitavinnslu 1994-1995

OS-95036/OBD-01         Eldsneytisspá 1995-2025

OS-95037/JHD-23 B      Jarðhitakerfið við Hamar í Svarfaðardal : endurskoðaðar vatnsborðsspár

OS-95038/VOD-01         Gróðurfar við Folavatn austan Eyjabakka

OS-95039/JHD-24 B       Borholumælingar í Kröflu og Bjarnarflagi vorið 1995

OS-95040/JHD-25 B      Svartsengi : vinnslueftirlit júlí 1994 - júlí 1995

OS-95041/JHD-26 B      Reykjanes : vinnslueftirlit júlí 1994 - júlí 1995

OS-95042/JHD-27 B      Hitaveita Siglufjarðar : vinnslueftirlit 1993-1994

OS-95043/JHD-28 B      Hitaveita Egilsstaða og Fella : eftirlit með jarðhitavinnslu við Urriðavatn árið 1994

OS-95044/JHD-06         Brennisteinsfjöll : TEM-viðnámsmælingar

OS-95045/JHD-29 B      Heimsóknir á rannsóknastofur United States Geological Survey, Menlo Park, Kaliforníu og Vancouver, Washington

OS-95046/JHD-30 B      Um affallsvatn frá Kröfluvirkjun : niðurstöður athugana á holu AB-02, Búrfellshrauni

OS-95047/JHD-31 B      Hitaveita Suðurnesja : brennisteinsvetni í hitaveituvatni í Keflavík

OS-95048/JHD-32 B      Hitaveita Reykjavikur : mælingaeftirlit 1995 á Nesjavöllum og Kolviðarhóli

OS-95049/VOD-07 B     Nesjavallaveita : fallmæling á Hellisheiði og í Kömbum 1995

OS-95050/ODB-02 B     Raforkuspá 1995-2020

OS-95051/VOD-08 B     Rennslisraðir til rekstrareftirlíkinga : samþykktar af Rennslisgagnanefnd 1984-94

OS-95052/JHD-33 B      Viðnámssniðsmælingar að Reykjarhóli í Austur-Fljótum

OS-95053/JHD-34 B      Ummyndun á Norður-Reykjum og í Helgadal, Mosfellsbæ

OS-95054/JHD-35 B      Viðnámsmælingar í austanverðum Grafningi

OS-95055/JHD-07         Maps of gravity, bathymetry and magnetics for Iceland and surroundings

OS-95056/JHD-36 B      Borholur á Krísuvíkursvæði í eigu ríkisins : athugun á ástandi holna 1995 og tillögur um úrbætur

OS-95057/JHD-37 B      Hitaveita Reykjavíkur : berghiti og hitabreytingar í Elliðaársvæðinu

OS-95058/JHD-38 B      Umhverfisrannsóknir á þeim háhitasvæðum sem næst standa virkjun vegna stóriðjuáforma

OS-95059/VOD-09 B     Hágöngumiðlun : jarðfræðiathuganir sumarið 1995

OS-95060/JHD-39 B      Selfossveitur : eftirlit með jarðhitavinnslu 1994-1995

OS-95061/JHD-40 B      Hitaveita Seltjarnarness : vinnslueftirlit 1994-1995

OS-95062/JHD-41 B      Viðnámssniðsmælingar Lýsuhóli 1995            

OS-95063/JHD-42 B       Hitaveita Rangæinga: eftirlit með jarðhitavinnslu 1994-1995  


Mæling á H2S og SO2 í andrúmslofti við Kröflustöð.  Bráðabirgðaniðurstöður

Verklýsing á borun holu ÞK-15 fyrir Hitaveitu Selfoss