Skýrslur Orkustofnunar árið 1994

OS-94001/VOD-01         Vatnsbúskapur Grímsárvirkjunar árin 1959-1991 : hluti A: Greinargerð

OS-94002/JHD-01 B      Jarðhitavatn á Íslandi : efnafræði og nýting til heilsubaða

OS-94003/VOD-02         Vatnsbúskapur Svínavatnsmiðlunar árin 1950-1991 : hluti A: Greinargerð

OS-94004/JHD-02 B      Borholumælingar í Kröflu og Bjarnarflagi árið 1993

OS-94005/JHD-01         Nesjavellir, hola NJ-17 : borun, rannsóknir og vinnslueiginleikar : lokaskýrsla

OS-94006/JHD-02         Jarðhitarannsóknir við Stokkahlaðir og Hranastaði

OS-94007/VOD-01 B     Virkjun við Dettifoss ásamt miðlun við Lambafjöll : endurskoðun kostnaðaráætlana frá 1975

OS-94008/JHD-03 B      Vatnsveita Suðurnesja : eftirlit með vinnslu neysluvatns á Lágasvæði árið 1993

OS-94009/JHD-04 B      Rannsóknarhola á Ölkelduhálsi : hönnun og verklýsing

OS-94010/JHD-05 B      Könnun á lágviðnámsfráviki við Núp í Fljótshlíð

OS-94011/JHD-03         Hitaveita Akureyrar : vinnslueftirlit 1993

OS-94012/JHD-07 B      Krísuvík - Trölladyngja : potential steam production and transmission to Energy Park, Straumsvík

OS-94013/VOD-02 B     Hæðarmælingar Orkustofnunar og Raforkumálaskrifstofunnar á Suðurlandi 1950-1991

OS-94014                        Ársfundur Orkustofnunar 1994

OS-94015/JHD-04         Korpuósar, hola RV-42 : jarðlög, vatnsæðar og jarðhitavökvi

OS-94016/JHD-05         Smáskjálfta- og bylgjubrotsmælingar í tengslum við niðurdælingu affallsvatns í jarðhitasvæðið við Svartsengi sumarið 1993

OS-94017/JHD-08 B      Hitaveita Sauðárkróks : eftirlit með jarðhitavinnslu við Áshildarholtsvatn árið 1995

OS-94018                        - kom ekki út - 

OS-94019/JHD-09 B      Hitaveita Ólafsfjarðar : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 1993

OS-94020                         - kom ekki út -

OS-94021/JHD-06         Nesjavellir : þættir af ummyndun í jarðhitakerfi

OS-94022/JHD-10 B      Landfræðileg upplýsingakerfi, skjalasöfn og varðveisla gagna : dæmi frá Bretlandi og Orkustofnun

OS-94023/JHD-11 B      Höfuðborgarsvæði. Holur HS-23 til HS-35 : jarðfræði og jarðlagamælingar

OS-94024/JHD-12 B      Hitaveita Dalvíkur : eftirlit með jarðhitavinnslu við Hamar árið 1993

OS-94025/JHD-13 B      Vegagerð ríkisins : athugun á sprungum í vegstæði vestan við Rauðavatn

OS-94026                         Ísland - heilsuparadís í norðri? : nýir möguleikar í ferðaþjónustu

OS-94027/JHD-14 B      Hitaveita Húsavíkur : eftirlit með jarðhitavatni árið 1993

OS-94028/JHD-15 B      Hitaveita Egilsstaða og Fella : eftirlit með jarðhitavinnslu við Urriðavatn árið 1993

OS-94029/JHD-16 B      Hitaveita Þorlákshafnar : eftirlit með jarðhitavinnslu 1993-1994.

OS-94030/VOD-04 B     Climate change scenarios for the Nordic countries : a preliminary report

OS-94031/JHD-17 B      Rannsóknir á jarðhita í Ólafsfirði 1993 og 1994

OS-94032/JHD-07          Laugaland á Þelamörk : boranir og vinnsluprófun 1992-1993

OS-94033/JHD-18 B      Hitaveita Hvammstanga : efnaeftirlit með jarðhitavatni 1993

OS-94034/JHD-19 B      Svartsengi : vinnslueftirlit júlí 1993 - júlí 1994

OS-94035/JHD-20 B      Reykjanes : vinnslueftirlit júlí 1993 - júlí 1994

OS-94036/VOD-05 B     Nesjavallaveita : landmælingar á Nesjavöllum og Hengilsvæði 1992 og 1994

OS-94037/VOD-06 B     Rennsli Skaftár og samband þess við lindarennsli : framvinduskýrsla

OS-94038/JHD-21 B      Hitaveita Siglufjarðar : vinnslueftirlit 1993-1994

OS-94039/OBD-01 B     Raforkuspá 1994-2020

OS-94040/JHD-22 B      Hitaveita Hríseyjar : efnasamsetning jarðhitavatns

OS-94041/JHD-23 B      Bylgjubrotsmælingar í Norðurárdal í Skagafirði 1993

OS-94042/VOD-03         Flóð þrjátíu vatnsfalla

OS-94043/JHD-24 B      Viðnámssniðsmælingar að Laugarbökkum í Ölfusi         

OS-94044/JHD-25 B      TEM-viðnámsmælingar á Skógarströnd 1994        

OS-94045/VOD-07 B     Hæðar- og sjávarborðsmælingar til hæðarákvörðunar 30 stöðva í grunnstöðvaneti sumarið 1994

OS-94046/JHD-26 B      Afkastaprófun holu SN-12 á Seltjarnarnesi : frumniðurstöður

OS-94047/JHD-27 B      Hitaveita Suðureyrar : efnasamsetning jarðhitavatns

OS-94048/VOD-08 B     Glámusvæði : dýptarmælingar á Hundsvatni og Rjúkandivatni

OS-94049/JHD-28 B      Forðafræðistuðlar : mælingar á bergsýnum

OS-94050/JHD-29 B      Hitaveita Selfoss : eftirlit með jarðhitavinnslu 1993-1994

OS-94051/VOD-09 B     Skaftárveita til Tungnaár : lausleg forathugun

OS-94052/JHD-30 B      Borgarskipulag Reykjavíkur : athuganir á brotalínum í og sunnan við Úlfarsfell

OS-94053/VOD-10 B     Virkjanalíkan VOD : dælur fyrir dæluvirkjanir

OS-94054/JHD-31 B      Hitaveita Suðurnesja : athugun á efnasamsetningu vatns

OS-94055/JHD-33 B      Vinnsluspá fyrir holu 9 í Reykjadal í Miðdölum

OS-94056/JHD-33 B      Ölkelduhálssvæði : Hola ÖJ-1, 1. áfangi: Höggborun og borun fyrir 13 3/8" fóðringu í 309 m dýpi

OS-94057/VOD-04         Vatnsbúskapur Lagarmiðlunar árin 1949-1993  : Hluti A. Greinargerð         

OS-94058/JHD-34 B      Hitaveita Rangæingaeftirlit með jarðhitavinnslu 1993-1994        

OS-94059/VOD-05         Vatnsveita Akureyrar : vatnsból og vatnsvernd

OS-94060/JHD-35 B      Jarðhitakort af Íslandi : Borgarfjörður: Rannsókn á jarðhita í innanverðum Reykholtsdal 1993

OS-94061/VOD-11 B     Vatnsstaða í þremur borholum í Heiðmörk á árunum 1972-1994 : vhm 187, vhm 188, vhm 189       

OS-94062/JHD-36 B      Hitaveita Seltjarnarness : vinnslueftirlit 1993-1994

OS-94063/JHD-37 B      Hitaveita Reykjavíkur : mælingaeftirlit 1994 á Nesjavöllum og Kolviðarhóli

OS-94064/JHD-38 B      Þyngdarmælingar fyrir Hitaveitu Reykjavíkur

OS-94065/VOD-12 B     Hitaveita Suðurnesja - Vatnsveita Suðurnesja : grunnvatnsmælingar 1994