Skýrslur Orkustofnunar árið 1992

OS-92001/VOD-01 B     Vatnshæðar- og rennslismælingar í Kolgrímu, Suðursveit

OS-92002/VOD-02 B     Efri-Þjórsá : forathugun - stöðuskýrsla

OS-92003/VOD-03 B     Straumhraða- og rennslismælingar í Hornafirði sumarið 1990

OS-92004/JHD-01 B      Krafla - vinnslueftirlit : borholumælingar 1991

OS-92005/VOD-04 B     Kleppur - Gufunes : þrjú jarðlagasnið og kort

OS-92006/VOD-01        Jarðgangagerð : til samgöngubóta á Austfjörðum : yfirlit yfir jarðfræðilegar aðstæður

OS-92007/VOD-05 B     Vatnshæðarmælingar í Jökulsárlóni á Breiðamerkursandi

OS-92008/JHD-02 B      Jarðhitakerfi Hvíthóla við Kröflu : líkanreikningar

OS-92009/JHD-03 B      Krafla : borun 3. áfanga holu KG-26

OS-92010/VOD-06 B     Hitaveita Suðurnesja : grunnvatnsmælinga 

OS-92011/JHD-04 B      Laugarengi í Ólafsfirði : jarðlög og borholumælingar í holum 1-4

OS-92012/JHD-01         Botn í Eyjafjarðarsveit : líkanreikningar fyrir jarðhitakerfið

OS-92013                        Ársfundur Orkustofnunar 1992

OS-92014/VOD-02        Skaftárhlaupið 1991 : sérkenni í aur- og efnastyrk

OS-92015/VOD-07 B     Ásfjall og nágrenni : jarðlagasnið og kort

OS-92016/JHD-05 B      Reykir við Reykjabraut : vinnslusaga og vatnsborðsspár

OS-92017/VOD-03         Jökulsár í Skagafirði - Hofsafrétt : staðhættir og náttúrufar á áætluðum virkjunarsvæðum

OS-92018/JHD-06 B      Hitaveita Siglufjarðar : vinnslueftirlit 1991

OS-92019/JHD-08 B      Jarðhitasvæðið við Áshildarholtsvatn í Skagafirði : rennslisprófun og mat á afkastagetu

OS-92020/JHD-07 B      Hitaveita Akureyrar : vinnslueftirlit 1991

OS-92021/JHD-09 B      Hitaveita Egilsstaða og Fella : eftirlit með jarðhitavinnslu við Urriðavatn árið 1991

OS-92022/JHD-10 B      Hitaveita Ólafsfjarðar : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 1991

OS-92023/OBD-01        Húshitunarspá 1992-2020

OS-92024/JHD-11 B      Hitaveita Dalvíkur : eftirlit með jarðhitavinnslu við Hamar

OS-92025/JHD-02         Rannsóknir á mangangrýti á Reykjaneshrygg

OS-92026/VOD-04        Títansteindir í sjávarsandi : rannsóknir á sýnum af grunnsævi úti fyrir Suðausturlandi

OS-92027/OBD-02        Raforkuspá 1992-2020

OS-92028/JHD-12 B      Hitaveita Selfoss : rannsóknaboranir við Selfoss í desember 1991 og janúar 1992

OS-92029/JHD-13 B      Hitaveita Þorlákshafnar : eftirlit með jarðhitavinnslu 1991- 1992

OS-92030/JHD-14 B      Hitaveita Húsavíkur : efnaeftirlit með jarðhitavatni 1991

OS-92031/JHD-03          Könnun á uppruna gass í Öxarfirði : borun og mælingar á holu ÆR-04 við Skógalón

OS-92032/JHD-15 B      Hitaveita Hvammstanga : efnaeftirlit með jarðhitavatni 1991

OS-92033/JHD-16 B      Hitaveita Sauðárkróks : eftirlit með jarðhitavinnslu við Áshildarholtsvatn árið 1991

OS-92034/VOD-08 B     Vatnsveita Suðurnesja : grunnvatnsmælingar

OS-92035/VOD-09  B    Skeiðarárhlaup og framhlaup Skeiðarárjökuls 1991

OS-92036/JHD-17 B      Svartsengi : verklýsing fyrir borun könnunarholu SV-13 og vinnsluholu SV-14 í gufupúða

OS-92037/JHD-18 B      Svartsengi : vinnslueftirlit júlí 1991 - júlí 1992

OS-92038/JHD-19 B      Svartsengi : líkanreikningar á áhrifum vinnslu úr gufupúða

OS-92039/JHD-20 B      Svartsengi : kísiltilraunir á affallsvatni. Íblöndun þéttivatns, sýru og gass

OS-92040/JHD-21 B      Borun ferskvatnsholu norðan Hamars fyrir Hveragerðisbæ

OS-92041                     - kom ekki út –

OS-92042/JHD-23 B      Forborun fyrir vinnsluholu HSH-14 í Svartsengi með höggbor : áfangaskýrsla

OS-92043/VOD-09 B     Noregsferð

OS-92044/VOD-11 B     Ósasvæði Jökulsár á Fjöllum og Jökulsár á Dal : breytingar á legu strandar samkvæmt kortum og loftmyndum

OS-92045/VOD-05         Efri-Þjórsá : samræmd forathugun á virkjunarkostum

OS-92046/VOD-12 B      Hraunavirkjun meiri : lausleg forathugun

OS-92047/JHD-24 B      Geothermal energy in Iceland : electricity production and direct heat use

OS-92048/JHD-25 B      Tenging jarðlaga á Suður-Reykjum : jarðlagaþversnið

OS-92049/VOD-13 B     Vatnsborðs- og straummælingar á Mývatni 1992

OS-92050/JHD-26 B      Hólssandur : leit að grunnvatnsborði

OS-92051/JHD-27 B      Brennisteinsfjöll : TEM-mælingar 1992

OS-92052/JHD-28 B      Borun í gufupúðann í Svartsengi : teikningar af holum HSH-14 og HSH-15

OS-92053/JHD-29 B      Aðgangur að gagnagrunnum Orkustofnunar : leiðbeiningar fyrir Hitaveitu Suðurnesja

OS-92054/VOD-14 B     Gróðurfarsathuganir í Brúardölum og á Jökuldalsheiði sumarið 1985

OS-92055/JHD-30 B      Atlantal Aluminium Smelter : subsurface exploration. Appendix C: A seismic refraction survey

OS-92056/VOD-15 B     Vatnsveita Sauðárkróks : Heiðarhnjúkur í Gönguskörðum        

OS-92057/JHD-31 B      Hitaveita Selfoss : eftirlit með jarðhitavinnslu 1991-1992

OS-92058/JHD-32 B      Hitaveita Reykjavíkur : mælingaeftirlit á Nesjavöllum 1992

OS-92059/VOD-16 B     Austurlandsvirkjun : jarðfræðirannsóknir 1992. Safn greinargerða

OS-92060/JHD-33 B      Hitaveita Rangæinga : eftirlit með jarðhitavinnslu 1991-1992       

OS-92061/JHD-34 B      Hitaveita Seltjarnarness : vinnslueftirlit 1991-1992

OS-92062/JHD-04         Hólsgerði í Eyjafirði : jarðhitarannsóknir 1991 og 1992

OS-92063/JHD-35 B      Hveragerðis-eldstöð : jarðfræðilýsing

OS-92064/JHD-36 B      Praktik rapport : production og transport af geotermisk damp