Skýrslur Orkustofnunar árið 1991

 OS-91001/VOD-01        Fljótsdalur hydroelectric project : engineering geological report : powerhouse cavern, tailrace tunnel and access tunnel : summary

OS-91002/JHD-01          New applications of geothermal energy

OS-91003/VOD-01 B      Fljótsdalsvirkjun : mælingar vegna kortagerðar við Hölkná og Grjótá 

OS-91004/OBD-01 B     Áhrif veðurfars á raforkunotkun 

OS-91005/VOD-02 B     Sandgerði : borun neysluvatnsholu

OS-91006/VOD-02         Breiðadals- and Botnsheiði tunnel : geological report

OS-91007/JHD-01 B      Borun rannsóknarhola fyrir Orkustofnun (Útb. 91/1) : útboðslýsing - tilboðsform

OS-91008/JHD-02         Jarðhitarannsóknir við Botn og Hrafnagil 1989-1990 : rannsóknarboranir og vatnsborðsmælingar

OS-91009/JHD-02 B      Hitaveita Akureyrar : vinnslueftirlit 1990

OS-91010                        Ársfundur Orkustofnunar 1991

OS-91011/OBD-1           Orkuverð á Íslandi 1990

OS-91012/JHD-03         Jarðhitasvæðið á Laugarengi í Ólafsfirði : prófun og vatnsborðsspár

OS-91013/JHD-04 B      Borun eftir volgum jarðsjó við Kalmanstjörn : verklýsing

OS-91014/JHD-03 B      Borun djúprar rannsóknarholu við Laugaland á Þelamörk : verklýsing

OS-91015/JHD-05 B      Þyngdarkort af Kröflusvæði

OS-91016/JHD-04         Hiti og þrýstingur í jarðhitakerfinu í Svartsengi : upphafsástand og breytingar vegna vinnslu

OS-91017/VOD-03 B     Niðurstöður svifaursmælinga 1963-1990

OS-91018/JHD-06 B      Hitaveita Dalvíkur : eftirlit með jarðhitavinnslu við Hamar 1990

OS-91019/VOD-03         Fosfórbinding í jökulvötnum

OS-91020/JHD-07 B      Verklýsing fyrir borun holu KG-26

OS-91021/JHD-08 B      Hitaveita Sauðárkróks : eftirlit með jarðhitavinnslu við Áshildarholtsvatn árið 1990

OS-91022/JHD-09 B      Hitaveita Egilsstaða og Fella : eftirlit með jarðhitavinnslu við Urriðavatn 1990

OS-91023/JHD-10 B      Krafla : KG-25. Upphleyping og blástur. Afköst - efnaeiginleikar rennis

OS-91024/JHD-11 B      Jarðhitaathuganir í Selárdal í Vopnafirði

OS-91025/VOD-04 B      Vöktun svifs í Mývatni 1987 og 1989

OS-91026/JHD-12 B      Reykjavík : athugun á sprungum í Árbæ

OS-91027/JHD-13 B      Hitaveita Hvammstanga : efnaeftirlit með jarðhitavatni 1990

OS-91028/JHD-14 B      Hitaveita Húsavíkur : efnaeftirlit með jarðhitavatni 1990

OS-91029/JHD-15 B      Hitaveita Ólafsfjarðar : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 1990

OS-91030/JHD-16 B      Hitaveita Þorlákshafnar : eftirlit með jarðhitavinnslu 1990-1991

OS-91031/JHD-17 B      Svartsengi : vinnslueftirlit júlí 1990 - júlí 1991

OS-91032/VOD-05 B      Plöntu- og dýrasvif í Mývatni 1971-'90

OS-91033/JHD-18 B      Types of water used in Icelandic "Hitaveitas"

OS-91034/VOD-06 B      Orkubú Vestfjarða : mælingar vegna kortagerðar vestan Glámu og sunnan

OS-91035/JHD-19 B      Hitaveita Siglufjarðar : rannsóknarboranir í Skarðdal 1990

OS-91036/JHD-20 B      Stóra-Fljót í Biskupstungum : hola 4, þrýstiprófun

OS-91037/JHD-21 B      Jarðhitasvæðið Urriðavatni : einfaldir hermireikningar og spár um kólnun vatns úr holu 8

OS-91038/JHD-22 B      Hitaveita Siglufjarðar : vinnslueftirlit 1990

OS-91039/JHD-05          Hnappadalur : kalt vatn og jarðhiti : sérverkefni í fiskeldi 1989-1990

OS-91040/JHD-23 B      Krafla : borun 1. áfanga holu KG-26

OS-91041/JHD-24 B      Krafla : borun 2. áfanga holu KG-26

OS-91042/VOD-07 B     Suðurströnd Íslands : breytingar á legu strandar samkvæmt kortum og loftmyndum 

OS-91043/JHD-06         Refraction/reflection seismic survey along proposed tunnel routes in Hvalfjörður, SW-Iceland

OS-91044/JHD-25 B      Hitaveita Selfoss : eftirlit með jarðhitavinnslu 1990-1991

OS-91045/JHD-26 B      Reykir á Reykjabraut : yfirborðsmælingar og vinnslueftirlit 1974-1990

OS-91046/JHD-07         Krafla : þrívíð hermun fyrir vinnslusvæði á Hvíthólum

OS-91047/JHD-08         Skagafjörður : jarðfræði, jarðhiti, ferskvatn og rannsóknarboranir : sérverkefni í fiskeldi 1987

OS-91048/JHD-27 B      Jarðhitasvæðið Mosfellssveit : jarðlög, vatnsæðar og þrýstiprófanir í Mg-1 til Mg-8

OS-91049/JHD-28 B      Hitaveita Seltjarnarness : vinnslueftirlit 1990-1991

OS-91050/JHD-29 B       Hitaveita Rangæinga : eftirlit með jarðhitavinnslu 1990-1991

OS-91051/JHD-30 B      Botnsdalur - Brynjudalur : náttúrulegar forsendur til fiskeldis. Sérverkefni í fiskeldi 1989

OS-91052/VOD-08 B     Afkoma Hofsjökuls 1988-1989

OS-91053/JHD-31 B      TEM-viðnámsmælingar í Svartsengi og Eldvörpum sumarið 1991

 

AÐRAR SKÝRSLUR 

                                           Borholustaðir : hitaveitur og háhitasvæði

                                           Conventional core analysis for Orkustofnun - Well Ær-4

                                           Ísing á loftlínum veturinn 1976-1977 : viðauki : Ísing á línum, sem ekki eru í eigu RARIK