Skýrslur Orkustofnunar árið 1990

                                       Ársfundur Orkustofnunar 1990  

                                      The Elliðaár geothermal area : nature and response to production  

                                      Steypt í borholur Hitaveitu Dalvíkur : tillaga - kostnaðaráætlun

OS-90001/JHD-01         Þyngdarmæligögn og þyngdarkort af Íslandi

OS-90002/VOD-01 B     Suðurfirðir Vestfjarða og Barðaströnd : heitt og kalt vatn : sérverkefni í fiskeldi

OS-90003/VOD-02 B     Rosmhvalanes : jarðsjór, jarðvatn, jarðhiti : sérverkefni í fiskeldi 1988

OS-90004/OBD-01        Orkuverð á Íslandi 1989

OS-90005/JHD-01 B     Tengibúnaður fyrir Versatek teiknara

OS-90006/OBD-01 B     Samarbejdsprojekt om energiøkonomisering i industrien. : Islandsk delrapport 2. Elforbrug i en fileteringsfabrik        

OS-90007/VOD-03 B      Kópavogskaupstaður : grunnvatnsmælingar í Leirdal

OS-90008/JHD-02 B      Skýrsla um jarðfræðikort af suðurhluta Hengilssvæðis milli Hengladala og Krossfjalla          

OS-90009/VOD-04 B     Verkefna- og fjárhagsuppgjör Vatnsorkudeildar og Orkubúskapardeildar fyrir árið 1989

OS-90010/JHD-03 B      Hitaveita Varmahlíðar : sýnataka, mælingar og tæringarprófun 1989

OS-90011/JHD-04 B      Hitaveita Dalvíkur : eftirlit með jarðhitavinnslu að Hamri 1989

OS-90012/VOD-04 B      Tillögur um staðal fyrir jarðgrunnskort OS-VOD í mælikvarða 1:50.000 

OS-90013/JHD-05 B      Borun ferskvatnsholu í Sandgerði fyrir Miðneshrepp : útboðslýsing - tilboðsform

OS-90014/JHD-02         Rannsóknarboranir við Laugaland á Þelamörk 1989 : borun, mælingar og úrvinnsla gagna

OS-90015/JHD-03         Jarðhitarannsóknir í Skarðdal 1989

OS-90016/VOD-05 B      Kaldar lindir í Hnappadal

OS-90017/JHD-06 B      Hitaveita Egilsstaða og Fella : eftirlit með jarðhitavinnslu að Urriðavatni 1989

OS-90018/JHD-07 B      Borun holu KG-25 í Kröflu fyrir Landsvirkjun : verklýsing

OS-90019/JHD-08 B      Hitaveita Akureyrar : vinnslueftirlit 1989

OS-90020/JHD-04         Jarðhitarannsóknir : yfirlit um eðli jarðhitasvæða, jarðhitaleit og vinnslu jarðvarma

OS-90021/JHD-09 B      Hitaveita Þorlákshafnar : áhrif vinnslu á jarðhitasvæðið og tillögur til úrbóta

OS-90022/JHD-10 B      Hitaveita Sauðárkróks : eftirlit með jarðhitavinnslu við Áshildarholtsvatn 1989

OS-90023/JHD-11 B      Áhrif þrýstiprófana 1972-1977 á vatnsborð í borholum í Mosfellssveit

OS-90024/JHD-12 B      Svartsengi : líkanreikningar á áhrifum kælivatnsvinnslu

OS-90025/VOD-06 B     Fljótsdalsvirkjun : hæðarnet og þríhyrninganet á Fljótsdalsheiði

OS-90026/JHD-13 B      Hitaveita Húsavíkur : efnaeftirlit með jarðhitavatni 1989

OS-90027/VOD-02         Hydrological variability and general circulation of the atmosphere

OS-90028/JHD-05         Svartsengi : vinnslueftirlit júlí 1989 - júlí 1990

OS-90029/JHD-14 B      Listi yfir greinar í greinasafni Guðmundar Pálmasonar

OS-90030/JHD-15 B      Jarðhitasvæðið í Mosfellssveit : hitadreifing, vatnsstraumar og kæling

OS-90031/JHD-06         Eldstöðvar og jarðhiti á Hengilssvæðinu : jarðeðlisfræðileg könnun

OS-90032/JHD-16 B      Eldstöðvar og jarðhiti á Hengilssvæðinu : jarðeðlisfræðileg könnun – viðnámsmæligögn

OS-90033/OBD-02         Raforkunotkun greind niður á notkunarflokka 1983-1989

OS-90034/JHD-17 B      Jarðhitinn í Mógili, Köldukinn, S-Þingeyjarsýslu

OS-90035/JHD-07         Jarðfræði Laugarnessvæðisins í Reykjavík

OS-90036/JHD-18 B      Hitaveita Selfoss : eftirlit með jarðhitavinnslu 1989-1990

OS-90037/VOD-03         Söfnunarkerfi yfir rennsli, vatnshæð og hitastig í Elliðaám

OS-90038/JHD-19 B      Stórutjarnir í Ljósavatnsskarði : eftirlit með jarðhitavatni 1989

OS-90039/JHD-20 B      Bylgjubrotsmælingar í Ólafsfjarðarmúla

OS-90040/JHD-21 B      Laugaland á Þelamörk : hola LÞÝ-9

OS-90041/JHD-22 B      Rannsókn á jarðhita í Torfalækjar-, Svínavatns- og Engihlíðarhreppum, Austur-Húnavatnssýslu

OS-90042/JHD-23 B      Hitaveituvatn á Íslandi : efnasamsetning og flokkun

OS-90043/JHD-25 B      Laugaland í Holtum : hermireikningar og vatnsborðsspár        

OS-90044/JHD-25 B      Borun ferskvatnsholu í Vogum fyrir Vatnsleysustrandarhrepp : útboðslýsing - tilboðsform

OS-90045/JHD-26 B      Hitaveita Selfoss : jarðhitarannsóknir við Selfoss fyrri hluta árs 1990

OS-90046/VOD-07 B     Nesjavallaveita : landmælingar á Nesjavöllum og Hengilssvæði 1982-1990

OS-90047/JHD-27 B      Hitaveita Rangæinga. Eftirlit með jarðhitavinnslu 1989-1990          

OS-90048/JHD-28 B      Krafla - vinnslueftirlit : borholumælingar 1990

OS-90049/JHD-29 B      Hitaveita Seltjarnarness : vinnslueftirlit 1989-1990

OS-90050/JHD-08         Svartsengi : jarðfræðilíkan af háhitakerfi og umhverfi þess

OS-90051/VOD-04        Jökulsár í Skagafirði - Hofsafrétt : gróðurfar á áætluðum virkjunarsvæðum

OS-90052/JHD-30 B      Krafla - hola KG-25 : upphitun og upphafsástand

OS-90053/JHD-31 B      Hitaveita Blönduóss : samantekt á gögnum um vatnsvinnslu fram til 1990